Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Феномен виникнення та проявів тероризму в сучасних умовах 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Л.І. Мошкова; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2001. — 24 с. — укp.
Аннотация: Проаналізовано основні теоретичні розробки з проблем тероризму та виокремлено основні риси цього явища як глобальної проблеми сучасності. Розкрито причини та передумови виникнення тероризму за сучасних умов та розглянуто соціальну базу тероризму. Показано єдність і різноманітність форм і течій сучасного тероризму. Запропоновано типологію цього явища. Увагу акцентовано на досягненнях міжнародної спільноти у справі боротьби з тероризмом. Наведено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності міжнародного співробітництва у боротьбі з тероризмом та активізації участі України у даній сфері.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net