Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Політична мова як засіб маніпулятивного впливу 2003 год

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 17 с. — укp.
Аннотация: Розглянуто специфіку взаємодії мови та політики і з'ясовано коло основних проблем, які складають теоретико-політологічний та практично-прикладний зміст досліджень політичної мови, визначено суть і основний зміст поняття "політична мова". Розкрито роль і значення поняття як ефективного засобу маніпулятивного впливу. Доведено, що політична мова має значний маніпулятивний потенціал, який найбільш повно реалізується у політичних міфах та стереотипах, у політичній рекламі та пропаганді, у функціонуванні засобів масової інформації та в публічному мовленні політичних діячів. Проаналізовано основні аспекти мовно-маніпулятивної діяльності сучасного політика, обгрунтовано визначальну роль засобів масової інформації у мовному політичному маніпулюванні, визначено заходи, які повинні сприяти його обмеженню в українському суспільстві.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net