Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Політична діяльність Українського національно-демократичного об'єднання (1925 - 1939 рр.) 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Б.Г. Хруслов; Чернів. держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2000. — 20 с. — укp.
Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі історичного розвитку західноукраїнської націонал-демократії, зокрема, Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО) 1925 - 1939 рр. Комплексно проаналізовано основні етапи організаційно-політичного та ідеологічного становлення УНДО, висвітлено його роль і місце у суспільно-політичному житті Західної України. Розкрито спектр впливів і відносин УНДО з іншими політичними партіями й організаціями краю. Запропоновано нове бачення політичної еволюції партії, суті її політичних концепцій. Визначено основні напрямки практичної політики УНДО, форми і методи його діяльності. За результатами наукових досліджень зроблено висновок, що саме націонал-демократія XX століття зіграла провідну роль у боротьбі за національне і політичне визволення українського народу, побудові незалежної суверенної української держави.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net