Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Інформаційна діяльність ООН 2004 год

Источник: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / О.М. Степко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.
Аннотация: Проведено дослідження діяльності ООН в інформаційній сфері. Обгрунтовано провідну роль спрямованого інформаційного забезпечення в підвищенні ефективності діяльності ООН. Виявлено проблеми діючої інформаційної структури ООН та визначено основні шляхи поліпшення форм і методів інформаційної діяльності Організації. Проаналізовано напрями та визначено перспективи розвитку інформаційної галузі ООН. Встановлено основні фактори впливу інформаційної революції на структуру та діяльність ООН, а також на можливості досягнення цілей, передбачених Статутом Організації. Обгрунтовано провідну роль інформаційних центрів ООН в інформуванні світового співтовариства про мету та діяльність Організації. З'ясовано роль інформаційної діяльності ООН в урегулюванні міжнародних конфліктів. Встановлено пріоритетну роль інформаційних підрозділів у діяльності місій ООН у сфері забезпечення миру та безпеки. Наведено рекомендації щодо поліпшення дієвості та зміцнення потенціалу Організації в інформаційному забезпеченні миротворчої діяльності, використання інформаційних технологій в місіях ООН.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net