Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.С. Киричук; НАН України. Ін-т народознав. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Л., 2001. — 19 с. — укp.
Аннотация: Досліджено діяльність Ставропігійського інституту - однієї з консервативних українських установ русофільського напрямку у контексті взаємодії різних національно-політичних орієнтацій, релігійного та культурного життя Галичини другої половини XIX - початку XX ст. З'ясовано його нормативно-правовий та економічний статус, розглянуто організаційну структуру, висвітлено книговидавничу, культурну, освітню, меценатську, наукову та пам'яткоохоронну діяльність, роль у протидії полонізаційним процесам, еволюцію ідейної платформи староруського архаїчного патріотизму до москвофільства та причини втрати суспільного авторитету.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net