Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Концепція української греко-католицької церкви Г.Костельника в контексті історії уніатських церков 2001 год

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.11 / Н.М. Мадей; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.
Аннотация: Висвітлено концепцію Української греко-католицької церкви, (УГКЦ) викладену в творах Гавриїла Костельника. На підставі аналізу праць відомого громадського діяча прослідковано еволюцію його світоглядних і богословських поглядів, зроблено спробу осмислити його духовну спадщину без конфесійних та ідеологічних упереджень. Визначено головну умову збереження самобутності УГКЦ - збереження східного візантійського обряду, національно-релігійних традицій і опір латинізації, як її розумів Костельник.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net