Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Форми знаходження важких металів у грунтах міста Львова та його околиць 2000 год

Источник: Автореф. дис... канд. геол. наук: 04.00.02 / М.В. Пелипець; НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин. — Л., 2000. — 20 с. — укp.
Аннотация: Розглянуто співвідношення водорозчинної, легко обмінної, органічної та карбонатно-гідроксидної форм знаходження важких металів у грунтах Львова та його околиць. Вивчено зв'язки різних форм елементів із гранулометричним складом грунтів. Встановлено геохімічні відмінності між грунтами забруднених ділянок, що відображає специфіку техногенного впливу. Виявлено зв'язок між вмістом металу в рослинах та його кількістю у водорозчинній та легко обмінній формах. Доведено необхідність побудови еколого-геохімічних карт за вмістом рухомих та потенційно-рухомих форм важких металів у грунтах. Одержано повну інформацію про теперішній рівень забрудненості грунтів і побудовано правильний екологічний прогноз на майбутнє. Вивчено вплив ландшафтної позиції на міграцію форм важких металів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net