Электронная библиотека Веда

Cтраница не найдена
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог авторефератов Украины

Автореферат диссертации Сплайн-Фур'є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління 2006 год

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.06 / В.М. Шутко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 36 с.: рис. — укp.
Аннотация: Запропоновано узагальнену математичну модель радіолокаційного сигналу, відбитого від рухомого об'єкту. Розроблено нові методи сплайн-апроксимації часових послідовностей з урахуванням аналітичних зв'язків між їх детермінованими основами. Побудовано "розширену матрицю планування", яка модифікується відповідно до різних типів аналітичних зв'язків між часовими послідовностями, що апроксимуються сплайнами. Розроблено теорію сплайн-Фур'є перетворення на основі сплайн-апроксимації первісної та підінтегральної функцій з урахуванням аналітичного зв'язку між ними. Створено рекурентний та рекурентний сегментний алгоритми сплайн-апроксимації спектра з часової послідовності без попереднього розрахунку спектра. Реалізовано пристрій сплайн-Фур'є перетворення на програмованих логічних інтегральних мікросхемах. Розв'язано задачу розпізнавання зображень під час обробки телеметричних даних. Описано умови, потрібні для розв'язання цієї задачі. Знайдено формули для наближеного розрахунку математичного сподівання та середньоквадратичного відхилення статистик, які досліджуються, - кількості так званих "плям" спекл-структури хибного й істинного об'єктів.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net