Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Фізика твердого тіла

Содержание текущего раздела:
Андреєв Анатолій ОпанасовичФізико-технологічні основи дуплексного вакуумно-дугового зміцнювання поверхонь2009  
Бабіч Артем ВолодимировичПросторова модуляція впорядкування і критичні показники в твердих тілах2009  
Баранова Катерина ВолодимирівнаНеоднорідні стани в області фазових переходів в ортофериті ербію2009  
Вакуленко Карина Володимирівна Фізичні основи регулювання адгезійної взаємодії металів з карбідами, нітридами та оксидами d-перехідних металів та sp-елементів2009  
Василенко Тетяна АнатоліївнаСорбційні явища в системі вугілля-метан в різних термобаричних умовах2009  
Войтович Марія ВолодимирівнаРадіаційно-стимульовані ефекти в кремній-оксидних плівках з нановключеннями кремнію2009  
Галуза Олексій АнатолійовичАналіз, синтез та діагностика складних радіаційно-індукованих та багатошарових систем на поверхні твердих тіл2009  
Говорун Тетяна ПавлівнаРозмірний ефект в електрофізичних властивостях плівок Сu, Ni та Co з тонким металевим або діелектричним покриттям2009  
Головчан Олексій ВіталійовичВзаємозв'язок електронної, магнітної та кристалічної структур у залізо-марганцевих пніктидах2009  
Гончар Артур ГригоровичВплив термопружних характеристик компонентів товстих плівок на основі SnO2-Sb на їх електрофізичні властивості2009  
Гулатіс ІоаннісАнізотропія електротранспорту, надлишкова провідність і структурна релаксація в ВТНП-монокристалах системи 1-2-32009  
Даниленко Анатолій ІвановичФазові перетворення графітоподібних структур нітриду бору в умовах високотемпературного ударного стиснення.2009  
Дорошкевич Олекандр СергійовичФормування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2-Y2O3 та Lа2O3-B2O3-GеO2 при термічних, баричних та електромагнітних впливах2009  
Дроздов Антон МиколайовичОсобливості формування плівок системи С60-Вi під час осадження молекулярних та низькоенергетичних іонних потоків2009  
Дроздова Ганна АнатоліївнаКонцентраційні фазові переходи в полікристалічних твердих розчинах Bi-Sb2009  
Зіновчук Андрій ВасильовичВплив ефекту концентрування струму на поведінку електронно-діркової плазми в багатошарових світловипромінюючих структурах2009  
Каземірський Тарас АнатолійовичВисокороздільна Х-променева дифрактометрія структурних порушень у приповерхневих шарах Si та кристалічних з'єднань CdHgTe, YLaFeO після іонної імплантації2009  
Кобус Олена СергіївнаРелаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами.2009  
Коваль Олександр ЮрійовичВплив структури та температури на в'язкість та механізми руйнування молібдену2009  
Корнющенко Ганна СергіївнаСелективні процеси при квазірівноважній стаціонарній конденсації міді та алюмінію2009  
Коссе Олександр ІвановичВплив фізичних і геометричних факторів на струмо- і теплоперенесення в металооксидних плівках і гетероструктурах на їх основі2009  
Косяк Володимир ВолодимировиччСтруктура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію2009  
Кудін Володимир ГригоровичФазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B з елементами ІІІ-V груп2009  
Куницька Любов ЮріївнаВзаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз.2009  
Куньо Іван МихайловичДинаміка модульованої структури в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me= Cu; Zn; Mn), Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 і Cs2CdBr4, в умовах сильного піннінгу2009  
Курилюк Василь ВасильовичВзаємодія п'єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 - шаруватий напівпровідник2009  
Ларіков Антон ЛеонідовичВплив електричних полів, радіації і температури на характеристики парамагнітних домішок в кварці2009  
Логоша Олексій ВікторовичЕлектронна структура гексаборидів перехідних та рідкісноземельних металів2009  
Мельник Ірина МиколаївнаОсобливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe-Co2009  
Морозовська Ганна МиколаївнаЛокальні полярно-активні властивості сегнетоелектриків та утворення їх нанодоменної структури2009  
Науменко Денис ОлександровичФотоелектричні властивості контакту метал-напівпровідник з проміжним шаром фулериту, органічного напівпровідника або наночастинок.2009  
Расщупкіна Марія СергіївнаМіжфазні поверхні в процесах кристалізації розплавів.2009  
Рохмістров Дмитро ВолодимировичСтруктурні зміни в зразках гідроксилапатиту з різним вмістом домішок при відпалі в інтервалі температур 20-1200С2009  
Рудько Валентина ВолодимирівнаСтруктура та властивості парамагнітних центрів СО2(-) в біологічному та синтетичному гідроксилапатиті2009  
Русаков Володимир ФедоровичПроникнення магнітного поля в металооксидні сполучення та ніобієві сплави: роль магнітної передісторії2009  
Скуратовський Ігор АнатолійовичЕлектрофізичні властивості кераміки на основі діоксиду олова для варисторів та сенсорів вологості2009  
Слободян Микола ВасильовичВплив тривимірного впорядкування та деформацій на дифракцію Х-променів в реальних багатошарових структурах2009  
Сухорукова Ольга СергіївнаСпін - хвильова акустика магнітних фононних кристалів2009  
Толстолуцька Галина ДмитрівнаМеханізми радіаційних пошкоджень поверхневих шарів твердих тіл при бомбардуванні іонами інертних газів та водню2009  
Хацевич Ігор МирославовичФізичні властивості світловипромінюючих структур з кремнієвими нанокластерами, отриманих методом іонно-стимульованого синтезу2009  
Хоменко Олексій ВіталійовичСамоорганізація та формування низьковимірних систем при віддаленні від рівноваги2009  
Храновський Володимир ДмитровичЗакономірності впливу умов осадження, легування та термічного відпалу на структурні, оптичні та електричні властивості плівок оксиду цинку2009  
Христов Олександр ВячеславовичФазові переходи високий спін - низький спін під тиском у координаційних сполуках іонів Fe2+2009  
Чорнобук Сергій ВолодимировичСинтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів2009  
Шевченко Андрій БорисовичКвантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах2009  
Шинкаренко Володимир ВікторовичСтруктурна релаксація нанорозмірних плівок Та2О5, вирощених на підкладках p-Si, стимульована мікрохвильовою обробкою2009  
Штанько Олександр ДмитровичВплив точкових дефектів на зміну властивостей кристалів напівізолюючого нелегованого арсеніду галію в термічних процесах2009  
Шурінов Роман ВолодимировичОрієнтаційні зміни та закономірності виникнення й розвитку тріщин у процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію при кімнатній температурі2009  
Єлісєєв Євген АнатолійовичРозмірні ефекти полярних та діелектричних властивостей сегнетоелектричних наноматеріалів2009  
Ібулаєв Володимир ВеніаміновичCтруктурні дослідження діселеніду ніобію поблизу низькотемпературних фазових переходів2009  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net