Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Оториноларингологія

Содержание текущего раздела:
Васильєв Валерій МихайловичКлініко-морфологічне обгрунтування патогенезу та лікування хворих на хронічний атрофічний сморідний риніт2009  
Голубок-Абизова Тетяна МиколаївнаОсобливості елекроакустичної корекції слуху у хворих з різними типами ураження слухової системи.2009  
Гусакова Олександра ОлександрівнаКлінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації при пластиці післяопераційної порожнини скроневої кістки у хворих на хронічний гнійний середній отит2009  
Діхтярук Олександр ВікторовичСтан слухової та вестибулярної функції у хворих на розсіяний склероз2009  
Каширін Володимир ОлександровичАктиваційна терапія хворих на злоякісні новоутворення фаринго-ларингеальної області з використанням антигомотоксичних препаратів.2009  
Комашко Наталія АнатоліївнаЛікування хворих на хронічний катаральний синусит з Епштейн-Барр вірусною інфекцією2009  
Мироненко Наталія Григорівна"Хірургічне відновлення голосу після ларингектомії"2009  
Міщанчук Ніна СергіївнаВестибулярна дисфункція та сенсороневральна приглухуватість в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у динаміці післяаварійного періоду2009  
Пелешенко Наталія ОлександрівнаКомплексне лікування хворих на хронічний риносинусит в похилому віці2009  
Савчук Олег ІгоровичРання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні риносинуїти2009  
Свєтлєйший Роман АнатолійовичКомплексне лікування гострого і хронічного риніту2009  
Чорній Олеся ВолодимирівнаКомбіноване лікування хворих з хропінням і обструктивним апное на основі використання фізичних методів впливу.2009  
Ягудін Раміль КамілевичКлініко-анатомічне обґрунтування способу пластичної аритенохордотоміі в лікуванні серединних стенозів гортані2009  
Дєдикова Ірина ВолодимирівнаКлінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами2008  
Мальована Ірина ВіталіївнаДиференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит2008  
Педаченко Анастасія ЄвгеніївнаКлініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу2008  
Піонтковська Марина БорисівнаШляхи оптимізації діагностики, лікування і медичної реабілітації хворих на злоякісні пухлини носа і навколоносових пазух.2008  
Руткас Олександр АнатолійовичОсобливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді.2008  
Свириденко Людмила ЮріївнаОбґрунтування застосування методу фотодинамічної терапії в комплексному лікуванні запальних захворювань верхньощелепних пазух2008  
ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ ВІТАЛІЇВНА"Ультразвукова діагностика та клініко-біохімічні критерії розвитку паратонзилярного абсцесу".2008  
Дедикова Ирина ВладимировнаКлинические особенности аллергических ринитов, вызванных эпидермальными аллергенами2007  
Евчев Федор ДмитриевичУсовершенствование диагностики и лечения больных с рецидивными опухолями и регионарными метастазами рака гортани2007  
Задорожна Анна ГеоргіївнаПатогенетична спорідненість хронічних запальних процесів слизових оболонок носа та бронхів у ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи2007  
Косаківська Ілона АнатоліївнаТактика хірургічного лікування дітей з викривленням перегородки носа2007  
Малкович Лариса ДмитрівнаПорівняльна характеристика психоакустичних та електрофізіологічних показників стану слухової системи у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типу2007  
Смагіна Тетяна ВасилівнаКомбінована імунофармакотерапія та ентеросорбція в лікуванні хворих цілорічним алергічним ринітом2007  
Собіров Бегмурод НоркуловичКлініко-експериментальне дослідження впливу виробничих факторів повітряного середовища ливарного виробництва на верхні дихальні шляхи2007  
Шушляпина Наталия ОлеговнаОсобенности диагностики и лечения хронического фарингита у ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции2007  
Шушляпіна Наталія ОлегівнаОсобливості діагностики та лікування хронічного фарингіту у ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанціїї2007  
Євчев Федір ДмитровичУдосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані2007  
Калинкин Виталий ПавловичПрименение специфической иммунотерапии в противорецидивном лечении больных полипозным риносинуитом, протекающим на фоне круглогодичного аллергического ринита2006  
Калуцький Ігор В'ячеславович Лікування хворих хронічним гнійним верхньощелепним синуїтом із застосуванням тіотриазоліну 2006  
Калінкін Віталій ПавловичЗастосування специфічної імунотерапії в протирецидивному лікуванні хворих на поліпозний риносинуїт в поєднанні з цілорічним алергічним ринітом2006  
Козак Микола Савович Взаємозв'язок між станом периферійного та центральних відділів слухового аналізатора і даними електроенцефалографії при дії екзогенних факторів (шум, радіація) 2006  
Луценко Віктор ІвановичДіагностика пухлинних, запальних та алергічних захворювань ЛОР- органів2006  
Меркулов Александр ЮрьевичКлинико-экспериментальное обоснование и сравнительный анализ малоинвазивных вмешательств на верхнечелюстных пазухах2006  
Меркулов Олександр ЮрійовичКлініко-експериментальне обґрунтування та порівняльний аналіз малоінвазивних втручань на верхньощелепних пазухах2006  
Мухина Инга ВладимировнаДиагностика сенсоневральной тугоухости у работников "шумовых" профессий с учетом "дозоэффектной" зависимости действия шума2006  
Мухіна Інга ВолодимирівнаДіагностика сенсоневральної приглухуватості у робітників "шумових" професій з урахуванням "дозо-ефектної" залежності дії шуму.2006  
Олейник Виктория ВладимировнаЭтиопатогенетическое обоснование комплексного лечения хронического тонзиллита у детей2006  
Олійник Вікторія Володимирівна Етіопатогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічного тонзиліту у дітей 2006  
Островська Ольга ОлександрівнаВідеоендоскопічні хірургічні втручання у хворих зі зміненою архітектонікою порожнини носа та приносових пазух після раніше перенесених операцій2006  
Сидоренко Наталія МиколаївнаХронічні риносинусити хламідійної етіології: діагностика та лікування2006  
Собиров Бегмурод НоркуловичКлинико-экспериментальное исследование влияния производственных факторов воздушной среды литейного производства на верхние дыхательные пути2006  
Чащева Олена Георгіївна Клініко-імунологічні аспекти в діагностиці та лікуванні дітей з сенсоневральною приглухуватістю 2006  
Чащевая Елена ГеоргиевнаКлинико-иммунологические аспекты в диагностике и лечении детей с сенсоневральной тугоухостью2006  
Шкорботун Ярослав ВолодимировичЕкспериментально-клінічне обґрунтування місцевого використання а-адреноміметиків у комплексному лікуванні хворих на хронічний гнійний середній отит2006  
Шкорботун Ярослав ВолодимировичЕкспериментально-клінічне обгрунтування місцевого використання альфа- адреноміметиків у комплексному лікуванні хворих на хронічний гнійний середній отит2006  
Бариляк Андрій ЮрійовичКлінічні та морфологічні критерії прогнозування ранніх метастазів у хворих на рак голосового і вестибулярного відділів гортані2005  
Бредун Олександр ЮрійовичЕкспериментально-клінічне обґрунтування застосування комбінації тималіну та амізону для корекції мукозального імунітету при хронічному верхньощелепному синуїті у дітей2005  

[0] [1] [2] [3] [4]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net