Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Механіка деформівного твердого тіла

Содержание текущего раздела:
Авраменко Ольга ОлександрівнаРозв'язання двовимірних задач статики ортотропних конічних оболонок в уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації.2009  
Багрій Олена ВікторівнаДеформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації.2009  
Басса Наталія МихайлівнаПлоскі задачі термопружності для тіл з тріщинами уздовж дуг кіл з урахуванням повного гладкого контакту їх берегів2009  
Богданов Вячеслав ЛеонідовичОб'єднаний аналіз задач механіки руйнування матеріалів з початковими напруженнями та руйнування тіл при стисканні вздовж тріщин2009  
Бойко Василь МиколайовичРозрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для зразків з тріщинами2009  
Бондар Олександр ВячеславовичВплив зв'язаності термопружних полів на розподіл напружень в елементах просторових конструкцій2009  
Вільданова Світлана ІндусівнаДинамічні задачі теорії пружності для неоднорідних основ.2009  
Габрусєв Григорій ВалерійовичКонтактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями2009  
Ганілова Ольга АнатоліївнаРозв'язок задач про коливання п'єзоелектричних шаруватих стрижнів та пластин при динамічному навантаженні на основі асимптотичного підходу2009  
Горечко Надія ОлександрівнаРозв'язування квазістатичних задач термопружності для півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвинень за кратними інтегралами ймовірностей2009  
Жидик Уляна ВолодимирівнаМоделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок шаруватої структури2009  
Заразовський Максим МиколайовичДеформування і міцність шаруватих вуглепластиків при кімнатній та кріогенних температурах2009  
Зеленський Анатолій ГригоровичМоделі і методи аналітичної теорії нетонких пластин та пологих оболонок при статичному навантаженні2009  
Кузін Микола ОлеговичМатематичні моделі механіки та методи розрахунку і оптимізації параметрів структури контактуючих металічних систем з підвищеною зносостійкістю2009  
Меньшиков Василь ОлександровичДинамічні просторові задачі механіки руйнування для матеріалів з тріщинами на межах поділу2009  
Мироненко Андрій БорисовичЗадачі в’язкопружності і термов’язкопружності для багатозв’язних платівок з пружними та жорсткими включеннями2009  
Назаренко, Лідія ВалентинівнаМоделі зв'язаного деформування і пошкоджуваності анізотропних композитних матеріалів стохастичної структури2009  
Пастернак Ярослав МихайловичДвовимірний напружений стан тіл із тонкими структурними елементами2009  
Подковаліхіна Олена ОлександрівнаОсесиметричні крайові задачі для пружної багатошарової основи з циліндричним включенням2009  
Пузирьов Володимир ВолодимировичСпектри та властивості нормальних електропружних хвиль в п'єзокерамічних циліндричних хвилеводах з перерізами ускладненої геометрії2009  
Свєт Євген ВадимовичТермопружність багатошарових пластин складної форми в плані при наявності міжшарових джерел тепла2009  
Слободян Богдан СтепановичПружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів2009  
Тимченко Галина МиколаївнаЛінійні та геометрично нелінійні вільні коливання багатошарових пластин і пологих оболонок зі складною формою плану2009  
Тучапський Роман ІгоровичВизначення напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних пластин і оболонок на основі уточненої теорії2009  
Ходанен Тетяна ВолодимирівнаПлоскі задачі для ізотропних та п'єзоелектричних/ п'єзомагнітних тіл з міжфазними тріщинами.2009  
Шульган Ігор ВолодимировичМоделювання деформування і2009  
Шульган Ігор ВолодимировичМоделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями.2009  
Якименко Микола СергійовичВисокочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини2009  
Яремченко Наталія ПетрівнаВизначення напруженого стану прямокутних в плані пологих ортотропних оболонок змінної товщини в уточненій постановці2009  
Ясній Олег ПетровичІмовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного стану елементів конструкцій.2009  
Абідо Ала Іддін Адам СулейманГармонічні коливання багатозв’язних циліндрични хтіл при змішаних граничних умовах на їх плоских гранях2008  
Безверха Марія АнатоліївнаРозвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах2008  
Богдан Дмитро ІвановичВідновлення імпульсних навантажень, що діють на пружні пластини та напівпростір2008  
Бондаренко Анастасія ОлександрівнаНормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі2008  
Васильєв Тарас АнатолійовичАналіз напружено-деформованого стану в змішаних задачах згину скінчених циліндричних тіл2008  
Вовк Оксана МихайлівнаАналітико-числове розв'язування задач термопружності за конвективно-променевого теплообміну2008  
Галас Олег СергійовичРозробка методів аналізу та гасіння нелінійних коливань стержневих систем2008  
Герасимчук Павло ВіталійовичРозрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчастих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин.2008  
Головко Костянтин ГригоровичОсесиметричні коливання дискретно підкріплених оболонкових елементів конструкцій на пружній основі при імпульсних навантаженнях.2008  
Гуменчук Орест БогдановичТермонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення2008  
Дацишин Олександра ПетрівнаРозрахункові моделі механіки руйнування для оцінювання довговічності твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії2008  
Доля Олена ВікторівнаКоливання і дисипативний розігрів в'язкопружної шаруватої призми, яка збуджується прямокутним штампом2008  
Дробенко Богдан Дем’яновичТермомеханіка пружно-пластичних термочутливих феромагнітних електропровідних тіл обертання за дії квазіусталених електромагнітних полів2008  
Жбадинський Ігор ЯрославовичКонцентрація динамічних напружень у кусково-однорідному просторі з тріщинами2008  
Козуб Галина ОлександрівнаЗв’язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних матеріалів2008  
Комаров Олександр ВікторовичДослідження рухливої тріщини між двома матеріалами з урахуванням контакту її берегів2008  
Лазар Василь ФедоровичМетоди оцінки міцності, тріщиностійкості позацентрово стис-нутих і розтянутих залізобетонних елементів конструкцій під час короткочасних навантажень.2008  
Латанська Людмила ОлексіївнаНелінійні осесиметричні динамічні задачі теорії тришарових оболонок обертання з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях.2008  
Лимаренко Юлія ОлексіївнаУрахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ2008  
Лях В’ячеслав ВікторовичСтатичні граничні задачі для пружного зрізаного клина2008  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net