Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Юридичні науки
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Содержание текущего раздела:
Бобрешов Євген ГеннадійовичСудове правозастосування в Україні: проблеми теорії і практики2010  
Александров Олексій ВолодимировичПравові погляди олександра Кониського2009  
Богуцький Павло ПетровичВійськове право в системі права України2009  
Болдижар Сергій МихайловичПравове становище Закарпатської України (1944-1946 роки)2009  
Бостан Сергій КостянтиновичФорма правління сучасної держави: теоретико-правові засади2009  
Бриль Костянтин ІвановичПравозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів2009  
Бунчук Оксана БорисівнаПитання права у науковій спадщині Івана Франка2009  
Білостоцький Степан МироновичКримінальне судочинство міста Львова XVI-XVIII ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду міста Львова).2009  
Бєлая Лариса ВалентинівнаУдосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, соціальної, правової держави.2009  
Васильєв Станіслав ВалерійовичПравовий статус працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст.2009  
Галюк Світлана ЄвгенівнвПорівняльно-правова характеристика джерел сучасного мусульманського права2009  
Головатий Сергій ПетровичВерховенство права: ідея, доктрина, принцип2009  
Горяга Оксана ВікторівнаСоціально-правовий статус козацької старшини гетьманщини у другій половині XVII - XVIII ст.2009  
Гураль Павло ФедоровичТериторіальна громада в Україні: історико-правове дослідження.2009  
Дашо Тарас ЮрійовичРоль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадянського суспільства2009  
Довгань Галина ВіталіївнаСтановлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект)2009  
Долматов Іван ВолодимировичПросторове буття сучасної держави2009  
Дурсунов Малік Орудж оглиЗаконодавче забезпечення ветеринарної справи в Україні у ХХ столітті.2009  
Журавель Алла ВасилівнаРозвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи2009  
Заморська Любов ІгорівнаВідносно визначені норми права: поняття, структура, функції2009  
Заріцька Ірина МихайлівнаІсторичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917-1921 рр.)2009  
Заулочна Світлана АндріївнаКонституційний статус Кримської автономії у складі РСФРР (1921-1944 рр.): історико-правове дослідження2009  
Захарченко Петро ПавловичПраво власності на землю в Україні: інституалізація, правове забезпечення, особливості реалізації (середина ХІХ - перша чверть ХХ ст.)2009  
Кириченко Олена МиколаївнаОрганічні закони в системі законодавства України2009  
Коваленко Наталія ЮріївнаФормування правосвідомості і правової культури студентів в Україні.2009  
Ковальчук Інна ВалентинівнаСтановлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правове дослідження.2009  
Колодяжна Вікторія ВолодимирівнаСтановлення та розвиток договірно-правової бази українсько-польського транскордонного співробітництва (90-ті рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.).2009  
Копча Василь ВасильовичКонституційний розвиток Словацької Республіки 1989-2004 рр.: історико-правове дослідження.2009  
Кравчук Валентина МиколаївнаВзаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти)2009  
Крестовська Наталя МиколаївнаЮвенальне право України: генезис та сучасний стан2009  
Крижановський Анатолый ФедоровичПравовий порядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)2009  
Куфтирєв Павло ВячеславовичСуддівський розсуд у теорії права.2009  
Ладиченко Віктор ВалерійовичГуманістичні основи організації державної влади2009  
Легін Людмила МихайлівнаЗаконодавчий процес в Україні та його вдосконалення.2009  
Людвік Валентин ДмитровичПринцип народного суверенітету в історії політико-правової думки, теорії права та політичній практиці2009  
Мазурок Ігор ОлеговичПравове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правовий аспект).2009  
Майкут Христина ВасилівнаЦивільне право на українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження2009  
Мамченко Неллі ВолодимирівнаДуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи.2009  
Мельник Зоя ПетрівнаРецепція права як засіб вдосконалення правової системи (теоретико-правовий аспект).2009  
Монастирський Денис АнатолійовичСтабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення2009  
Мінченко Ольга ВасилівнаОсобливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім'ї2009  
Мінченко Раїса МиколаївнаЕволюція державної влади в сучасній Україні (теоретико-правове дослідження)2009  
Нестерцова-Собакарь Олександра ВолодимирівнаПравове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.2009  
Несімко Олег Дем"яновичЕкономічна культура юриста: правовий аспект2009  
Онишко Оксана БогданівнаСтановлення і розвиток сімейного права Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.)2009  
Панич Назар ЮрійовичСтановлення та розвиток інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 – 1918 рр.).2009  
Пархоменко Наталія МиколаївнаДжерела права: теоретико-методологічні засади2009  
Пашнєва Вікторія АнатоліївнаДержавно-правові погляди М.І. Палієнка2009  
Передерій Олександр СергійовичПравовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)2009  
Петровська Наталя ВолодимирівнаСільське самоврядування на землях Лівобережної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.2009  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net