Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Географічні науки
Фізична географія та біогеографія, географія грунтів та геохімія ландшафтів

Содержание текущего раздела:
Голубцов Олександр ГригоровичСезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських ландшафтах2009  
Матвійчук Людмила ЮріївнаОсобливості забруднення важкими металами приавтомагістральних територій Волинської області.2008  
Теслюк Роман ТадейовичСуспільно-географічні аспекти якості життя населення реґіону (на матеріалах Львівської області).2008  
Кирилюк Леонід МиколайовичВисотна диференціація ландшафтів Поділля2007  
Костриця Микола ЮхимовичГеографічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика.2007  
Романів Андрій СтепановичЛандшафтно-рекреаційний потенціал Національного природного парку "Синевир"2007  
Тамайчук Андрей НиколаевичФизико-географическое районирование Мирового океана2007  
Тамайчук Андрій МиколайовичФізико-географічне районування Світового океану2007  
Агаркова-Лях Ирина ВладимировнаПарагенетические ландшафтные комплексы береговой зоны моря (на примере черноморского побережья Крыма)2006  
Агаркова-Лях Ірина Володимирівна Парагенетичні ландшафтні комплекси берегової зони моря (на прикладі чорноморського узбережжя Криму) 2006  
Мкртчян Олександр СергійовичЛандшафтно-екологічні основи інтеграції даних в земельні інформаційні системи2006  
Свідзінська Дар'я ВалеріївнаАналіз ландшафтів із застосуванням екологічної концепції ніші (на прикладі ландшафтів рівнинної частини території України)2006  
Харченко В'ячеслав ВалерійовичЛандшафтознавче обґрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)2006  
Харченко В'ячеслав Валерійович Ландшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону) 2006  
Домаранський Андрій Олександрович Концепція ландшафтного різноманіття як основа оптимізації мережі природно- заповідного фонду (на прикладі Кіровоградської області) 2005  
Пазинич Наталія Вікторівна Латеральні речовинні потоки правобережної частини Поліського краю 2005  
Харченко В'ячеслав ВалерійовичЛандшафтознавче обгрунтування вирішень локальних геоекологічних проблем (на прикладі Боярського природно-господарського підрайону)2005  
Ільїна Ольга Вікторівна Еколого-географічний аналіз боліт Волинської області 2005  
Пясецька Світлана Іванівна Комплексний аналіз природно-гідрокліматичних умов західної частини Кримських гір2004  
Пясецька Світлана ІванівнаКомплексний аналіз природно-кліматичних умов західної частини Кримських гір2004  
Таранова Наталія Богданівна Фізико-географічна зумовленість топонімії Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся2004  
Савицька Олена Вікторівна Ландшафтно-екологічний аналіз зеленої зони столичного міста (на прикладі міст Києва і Берліна)2003  
Чехній Віктор Михайлович Порівняльний аналіз сезонних станів ландшафтів Київського Полісся та Середнього Побужжя2003  
Гурова Дар'я Дмитрівна Зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запорізької області (кінець ХVІІІ - початок ХХ ст.)2002  
Тютюнник Юліан Геннадійович Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу2002  
Бобра Татьяна Валентиновна Анализ ландшафтных границ Юго-Восточного Крыма2001  
Бобра Тетяна ВалентинівнаАналіз ландшафтних меж Південно-Східного Криму2001  
Буц Юрій ВасильовичДинаміка забруднення важкими металами вододільних ландшафтів малих річок лісостепу Сумщини2001  
Бучко Жанна Іванівна Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону2001  
Огородник Ирина Николаевна Физико-географическое обоснование локальной системы мониторинга неблагоприятных природных процессов (на примере юго-восточного Крыма)2001  
Огородник Ірина МиколаївнаФізико-географічне обгрунтування локальної системи моніторингу несприятливих природних процесів (на прикладі південно-східного Криму)2001  
Присакар Віталій Борисович Еколого-геохімічний аналіз і оцінка поселенських ландшафтів Чернівецької області2001  
Скрипник Ярослав Петрович Агроландшафтні системи Чернівецької області, проблеми використання і оптимізації2001  
Сірик Володимир ФедоровичВплив зрошення на міграцію речовин в ландшафтах Кримського Присивашшя2001  
Василюк Людмила Леонідівна Фізико-географічна зумовленість топонімії Волинської області2000  
Веприк Наталія Петрівна Зміни ландшафтів Північної Буковини у кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття2000  
Лоцман Павел ИгоревичСтруктура и закономерности формирования локальной гидротехнической системы степной зоны2000  
Моргоч Ольга Володимирівна Гірські ландшафти та їх мезокліматичні властивості (на прикладі Українських Карпат)2000  
Сирик Владимир Федорович Влияние орошения на миграцию веществ в ландшафтах Крымского Присивашья2000  
Мельник Анатолій Васильович Еколого-ландшафтознавчий аналіз Українських Карпат1999  
Фам Хоанг ХайТеорія і методика дослідження мусонно-вологих тропічних ландшафтів В"єтнаму та шляхи їхнього раціонального використання1999  
Фам Хоанг Хай Теория и методика исследования мусонно- влажных тропических ландшафтов Вьетнама и пути их рационального использования1999  
Ющенко Ярослава Ігорівна Природна здатність агроландшафтів басейну р. Росі до самоочищення1999  
Альшевби Ф С. Хуссейн. Природно- антропогенная трансформация сельскохозяйственных земель равнинного Крыма1998  
Біланюк Володимир Іванович Вплив трас магістральних трубопроводів на гірськокарпатські ландшафтні структури1998  
Малишева Людмила Леонідівна Теорія та методика ландшафтно- геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій1998  
Барановська Ольга Віталіївна Ландшафтно- екологічний аналіз території Чернігівської області1997  
Сорокіна Людмила Юріївна Антропогенні зміни ландшафтів Чорнобильської зони та радіонуклідне забруднення фітокомпоненту1997  
Будник Светлана ВасильевнаОптимизационные модели функционирования агроландшафтов Крыма на основе исследования бассейновых систем1996  
Воловик Володимир МиколайовичЛандшафтознавчий аналіз рекреаційних умов та ресурсів Східного Поділля1996  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net