Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філософські науки
Філософія освіти

Содержание текущего раздела:
Бахтін Микола ІвановичФілософія підготовки робітничих кадрів засобами освіти в умовах становлення ринкових відносин (соціально-філософський аналіз)2009  
Ганаба Світлана ОлександрівнаІнтерсуб'єктивний характер історичного знання в контексті модернізації історичної освіти2009  
Заліський Анатолій АндрійовичФілософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій.2009  
Камінська Оксана ВалеріївнаРаціональне і ірраціональне в управлінні навчальним закладом2009  
Клепко Сергій ФедоровичРепрезентація знань в освітньому просторі (філософський аспект)2009  
Козленко Павло ЮхимовичМоральний вектор освіти як ціннісно-смисловий імператив духовного буття особистості2009  
Кільова Ганна ОлексіїївнаТрансформація філософської парадигми освіти в контексті Болонських декларацій2009  
Москалик Геннадій ФедоровичФілософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій2009  
Науменко Григорій ГригорійовичОсвіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів2009  
Невмержицька Олена ОлександрівнаСтудентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України2009  
Перехейда Олександр МихайловичДуховна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку2009  
Радіонова Наталія ВасилівнаФілософська комунікація як чинник структурування культурно-освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст.2009  
Сакун Айта ВалдуровнаКомуникативна легітимация освіти в контексті глобалізації2009  
Семенюк Наталя ВікторівнаФілософія екобезпечного поступу людства в епоху глобалізації та інформаційної революції2009  
Тугай Наталія ОлександрівнаФормування духовної культури майбутніх інженерних кадрів2009  
Чорноштан Тамара МиколаївнаФілософсько-етичні засади екологічної освіти2009  
Шульга Ольга АнтонівнаФілософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революці2009  
Ярчук Геннадій ВасильовичЕкологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів2009  
Яцейко Марія ГригорівнаДемократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації2009  
Яценко Ганна ЮріївнаКомунікативність в системі дистанційного навчання: фактори інтенсифікації2009  
Грива Ольга АнатоліївнаТолерантність в процесі становлення молоді в умовах полікультурного середовища2008  
Книш Інна ВасилівнаЕкологічне знання в сучасному освітньому дискурсі2008  
Кузнєцова Інна ВолодимирівнаАксіологічні та праксеологічні засади становлення особистості як суб'єкта культурно-освітньої діяльності2008  
Кісіль Микола ВасильовичЯкість вищої освіти як предмет філософського аналізу2008  
Малик Іван ВасильовичФілософський дискурс технократизму в освітніх концепціях ХХІ століття2008  
Мацик Катерина ВікторівнаКрос-культурна комунікація в освітньому сегменті інформаційного суспільства2008  
Найчук Антон ВіталійовичФілософсько-педагогічна думка України в контексті світової: цивілізаційна взаємодія.2008  
Олійник Анатолій ІвановичІнформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті2008  
Пасько Катерина МиколаївнаСвітоглядно-філософські основи формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя2008  
Стасюк Геннадій ЄвстахійовичОсвіта як чинник державотворення.2008  
Стець Валентина ІванівнаЕлітарність як концепт філософії освіти2008  
Троїцька Тамара СерафимівнаУкраїнська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога.2008  
Дзвінчук Дмитро ІвановичСучасні тенденції розвитку та управління освітою2007  
Курняк Лариса МиколаївнаФормування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Україні2007  
Муратова Ірина АнатоліївнаФілософсько-освітні виміри самосвідомості2007  
Семененко Людмила МиколаївнаЦіннісно-смислова детермінація управління навчальним закладом2007  
Іщук Алла АнатоліївнаФілософія "героїчної особистості" в художній літературі ХХ століття2007  
Братаніч Борис Володимирович Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу 2006  
Бурлакова Ольга ОлександрівнаВідтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі2006  
Бірюкова Тетяна Федорівна Болонський імператив підготовки майбутніх менеджерів 2006  
Вікторов Віктор Григорович Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема 2006  
Димитров Михайло Федорович Роль сучасних професійних громадських організацій України у формуванні спеціалістів (філософсько-освітній аспект) 2006  
Корсак Костянтин Віталійович Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "людина - суспільство - освіта" на початку XXI століття 2006  
Мельниченко Анатолій АнатолійовичПеретворені форми у виховних практиках сучасного соціуму2006  
Петрів Оксана ВолодимирівнаЕкзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії2006  
Пиголенко Ігор ВікторовичІнтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ "КПІ")2006  
Савчук Наталія Сергіївна Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освітньо-культурній сфері 2006  
Cкубашевська Тетяна СтаніславівнаМовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у Європейському просторі (соціально-філософський аналіз)2005  
Бушман Ірина Олександрівна Система освіти як засіб модернізації української культури2005  
Гофрон Анджей Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій2005  

[0] [1]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net