Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Археологія

Содержание текущего раздела:
Буйських Алла ВалеріївнаХерсонес Таврійський: просторовий розвиток держави за античної доби.2009  
Васильєв Олександр ОлександровичСармати та черняхівське населення Буджака в другій половині ІІІ ст. н.е. - на початку V ст. н.е.2009  
Возний Ігор ПетровичІсторико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х - ХІV ст.2009  
Литвиненко Роман ОлександровичКультурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам'яток).2009  
Нечитайло Павло ОлександровичПечерна християнська архітектура Верхнього та Середнього Дністра XI-XVIII ст.2009  
Шевченко Тетяна МиколаївнаОсобливості релігійного світогляду населення античного Херсонеса.2009  
Івакін Всеволод ГлібовичПоховальні пам'ятки давньоруського Києва2009  
Баукова Анастасія ЮріївнаНауково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею (1922-1988 рр.): археологічний аспект.2008  
Гейко Анатолій ВолодимировичВиробництво ліпленого посуду скіфського часу в племен Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.2008  
Гречко Денис СергійовичСіверськодонецька група пам'яток Лісостепу Східної Європи скіфської доби.2008  
Кравченко Евеліна АнтонівнаКизил-кобинська культура у Західному Криму.2008  
Кропотов Віктор ВалерійовичФібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. - III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження).2008  
Куштан Дмитро ПавловичНаселення південної частини Лісостепового Подніпров'я за доби пізньої бронзи.2008  
Махортих Сергій ВолодимировичКультура та історія кіммерійців Північного Причорномор'я.2008  
Милян Тарас РомановичПам'ятки празько-корчацької культури у верхів'ях Дністра, Західного Бугу та Вісли у V-VII ст.2008  
Михайлина Любомир ПавловичСлов'яни VIII-X cт. між Дніпром і Карпатами (райковецька культура).2008  
Овчинников Едуард ВікторовичТрипільське населення Нижнього Поросся (етапи В II - C I).2008  
Стеблій Наталія ЯрославівнаСистема заселення Верхнього Подністров'я та Верхнього Попруття у ІІІ-VII ст. н. е. (за даними археології).2008  
Степанчук Вадим МиколайовичНижній і середній палеоліт України (ключові проблеми).2008  
Гошко Тетяна ЮріївнаМеталообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби пізньої бронзи.2007  
Каравайко Дмитро ВолодимировичЮхнівська культура2007  
Санжаров Сергій МиколайовичСхідна Україна на рубежі середньої-пізньої бронзи.2007  
Скиба Андрій ВолодимировичВзаємовідносини слов`ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст. (культурно-політичний аспект).2007  
Стоянова Анастасія АнзорівнаНамисто і підвіски населення Криму III ст. до н.е. - IV ст. н.е.2007  
Теліженко Сергій АнатолійовичПізній неоліт-енеоліт Сходу України (проблема міжкультурних контактів).2007  
Труфанов Александр АнатольевичХронология могильников предгорного Крыма I в. до н.э. - III в. н.э.2007  
Труфанов Олександр АнатолійовичХронологія могильників передгірного Криму I ст. до н.е. - III ст.. н.е.2007  
Усачук Анатолій МиколайовичНайдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Євразії (технологічний і функціональний аспекти).2007  
Чабай Віктор ПетровичСередній палеоліт Криму: зміст типологічної варіабельності.2007  
Дараган Марина Миколаївна Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) 2006  
Дараган Марина НиколаевнаЖаботинский этап раннего железного века Днепровской правобережной Лесостепи (по материалам Жаботинского поселения)2006  
Зінько Віктор Миколайович Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору Кіммерійського (VI-I ст. до н.е.) 2006  
Лисенко Світлана Станіславівна Прикраси населення України доби пізньої бронзи 2006  
Лысенко Светлана СтаниславовнаУкрашения населения Украины эпохи поздней бронзы2006  
Могилов Олександр ДмитровичСпорядження коня скіфської доби у Східноєвропейському Лісостепу2006  
Пітсруїл Ігор ВолодимировичРізці на пам'ятках пізнього палеоліту Північно-Західного Причорномор'я2006  
Стоянова Анастасия АнзоровнаБусы и подвески населения Крыма ІІІ в до н.э.- ІV в. н.э.2006  
Строцень Богдан СтепановичЧерняхівська культура Західного Поділля2006  
Єльников Михайло ВасильовичПоховальні пам'ятки Нижнього Подніпров'я часів Золотої Орди (середина XIII перша половина XV ст.)2006  
Горбаненко Сергій Анатолійович Землеробство і тваринництво слов'ян Лівобережжя Дніпра другої половини I тис. н.е.2005  
Зинько Виктор НиколаевичСельская округа городов европейского побережья Боспора Киммерийского (VI-I вв. до н.э.)2005  
Золян Микаэл Суренович Проблема Нагорного Карабаха как фактор формирования исторической памяти и национального самосознания азербайджанцев (Анализ концепции азербайджанской государственной национальной политики)2005  
Колеснікова Вікторія АнатоліївнаНаукова та культурно-просвітницька діяльність В.В.Хвойки2005  
Красильникова Людмила ИвановнаПостройки салтово-маяцкой культуры степного Подонцовья2005  
Красильнікова Людмила Іванівна Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я2005  
Манько Валерій Олександрович Неоліт Південно-Східної України 2005  
Піструїл Ігор Володимирович Різці на пам'ятках пізнього палеоліту Північно-Західного Причорномор'я 2005  
Сапожников Игорь ВикторовичПоздний палеолит степей юго-запада Украины: хронология, периодизация и хозяйство2005  
Сапожников Ігор Вікторович Пізній палеоліт степів південного заходу України: хронологія, періодизація і господарство 2005  
Черненко Олена Євгеніївна Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896-1948 рр.) 2005  

[0] [1] [2]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net