Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Аверіна-Лугова Діана ЮріївнаКрим наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття: міська повсякденність2009  
Акунін Олександр СергійовичПівденноукраїнське селянство в кінці 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище2009  
Берест Ігор РомановичСоціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни.2009  
Богачик Тамара СтепанівнаПівнічна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток.2009  
Божко Ольга АнтонівнаПерший Всеукраїнський з'їзд Рад у джерелах.2009  
Борисевич Сергій ОлександровичЗаконодавче регулювання поземельних відносин та його соціальні наслідки для Правобережної України (1793-1886 роки).2009  
Брегеда Микола ВолодимировичСтавлення населення Української РСР до процесу десталінізації (1953-1964 роки)2009  
Бриль Людмила МиколаївнаТехнічна інтелігенція України в роки німецько-радянської війни в 1941 - 1945 рр.2009  
Білик Вікторія АндріївнаГреко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці XVIII - у 30-х рр. XIX ст.2009  
Бірьова Ольга ЮріївнаПоміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ – початок ХХ століття)2009  
Вронська Тамара ВасилівнаРепресії проти родин "ворогів народу" в Україні: ідеологія та практика (1917-1953 рр.).2009  
Вєтрова Ганна ВолодимирівнаСоціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст.2009  
Гавришко Марта ІгорівнаНаціонал-соціалістичний режим в Німеччині у відображенні української суспільно-політичної думки Галичини (1933-1939 рр.).2009  
Галик Володимир МиколайовичГалицьке Підгір'я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка.2009  
Герінбург Ольга ВікторівнаРоль Херсонського губернського земства у вивченні демографічної ситуації у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.2009  
Горохов Сергій ВікторовичСоціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ ? на початку ХХ століття.2009  
Гуменюк Оксана ВолодимирівнаРадянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням.2009  
Дворкін Ігор ВолодимировичТрансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805-1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва)2009  
Дешевенко Людмила ПетрівнаЗбройна боротьба проти соціального гніту на Півночі Гетьманщини у XVIII ст.2009  
Дзагалов Анатолій СосланбековичПереселення українських козаків і селян на Терек (1832-1904 рр.).2009  
Діденко Юрій ВолодимировичНародний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002 рр.)2009  
Дідик Сергій СергійовичНовослобідський козацький полк (1753-1764 рр.)2009  
Замуруйцев Олексій ВікторовичНімецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ - на початку ХХ ст.2009  
Занік Ярослав МихайловичҐенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. - 1914 р.)2009  
Каганов Юрій ОлеговичОпозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті - 1991 рр.): компаративний аналіз2009  
Калініченко Ганна ВолодимирівнаЗемельна громада на Харківщині (1917-1930 рр.)2009  
Клименко Нінель ПавлівнаКультурно-просвітницька діяльність Івана Крип'якевича (1886-1967 рр.).2009  
Коваленко Оксана ВалентинівнаПолтава XVII - XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова.2009  
Коваленко-Чукіна Ірина ГригорівнаЗелений рух в Україні: становлення‚ формування‚ особливості функціонування2009  
Козерод Олег ВіталійовичЄвреї України в 1921-1929 рр.2009  
Козинець Ірина ЮріївнаДержавотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоропадського2009  
Козирева Марина ЕдуардівнаНімецькі національні райони Півдня України як адміністративно-територіальні одиниці 20-30-х рр. ХХ ст.2009  
Колибенко Олена ВолодимирівнаЕліта Переяславля Руського в суспільно-політичному житті Русі (друга половина ХІ - середина ХІІІ ст.).2009  
Коробчук Ірина МиколаївнаКультурна спадщина та історія Правобережної України у наукових студіях Ореста Левицького.2009  
Корольов Геннадій ОлександровичАвтономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація.2009  
Костенко Василь АндрійовичФормування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ2009  
Кривобок Олександр ПавловичДіяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України у кінці ХІХ - на початку ХХ ст.2009  
Крижановська Наталя ЄвгенівнаІсторія хорового мистецтва Миколаївщини кінця ХVІІІ - початку ХХІ століття2009  
Кудінов Дмитро ВалерійовичСелянський рух у Лівобережній Україні в 1905 - 1907 pp.2009  
Кузіна Ксенія ВолодимирівнаСоціальні проблеми шахтарських міст Донбасу (1950-1980-ті роки).2009  
Кушнір Людмила ВолодимирівнаДіяльність жіночих рад Донбасу (1920-1933 рр.).2009  
Лапшин Сергій АндрійовичПравління гетьманського уряду в Україні в 1734 - 1750 рр.2009  
Латишева Олександра ВолодимирівнаХристиянська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.)2009  
Лебедєва Оксана АнатоліївнаГромадсько-політична діяльність Сергія Єфремова.2009  
Левчишена Оксана МихайлівнаРеформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін (1996-2007 рр.).2009  
Лега Андрій ЮрійовичУчасть Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992 - 2006 рр.)2009  
Литвин Ірина ВалеріївнаЗначення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 – 1786 рр.2009  
Луговий Богдан ВасильовичВійськові поселення на Правобережній Україні (1836–1866)2009  
Лук'яненко Володимир ПетровичАграрне питання в громадсько-політичній думці України на початку XX ст.2009  
Лісовська Ольга ВасилівнаРозвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.2009  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net