Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Майстренко Ольга АнатоліївнаРоль Херсонського земства в медичному обслуговуванні населення у 1865-1917 рр.2006  
Макієнко Олексій АнатолійовичРозвиток земської статистики в Херсонській губернії2006  
Малярчук Наталя ГригорівнаРосіяни в Донбасі (20-30 рр. ХХ ст.)2006  
Матюшко Людмила ІванівнаГалицьке москвофільство міжвоєнного періоду2006  
Мельничук Тетяна АнатоліївнаЗміни у соціальному складі сільського населення України (1989-2001 рр.)2006  
Мерфі Наталія ГригорівнаУкраїнська діаспора в США: збереження традицій національної культури2006  
Микитчук Наталія МиколаївнаІдея української соборності у творчій спадщині й діяльності М.Драгоманова та І.Франка2006  
Михайлик Артур Олександрович Розвиток сільського господарства, промисловості і торгівлі Подільської губернії в ринкових умовах 1861-1914 рр. 2006  
Михайлюк Марина ВолодимирівнаАгітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України (1941-1944 рр.)2006  
Михайлюк Юрій МиколайовичДержавне управління та громадське самоврядування на Південній Київщині в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI ст.2006  
Мишечкін Геннадій ВалерійовичДіяльність вищих закладів освіти України з підготовки фахівців історичного профілю у 90-ті роки ХХ ст.2006  
Мозговський Микола Вікторович Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946-1953 рр.) 2006  
Моренчук Андрій АнатолійовичРелігійні процеси в Україні у 1953-1964 роках (на матеріалах західних областей)2006  
Мухіна Ірина Геннадіївна Участь національних меншин у суспільно-політичному та економічному житті Харківської губернії (XIX - початок XX ст.) 2006  
Місостов Тотраз ЮрійовичРозвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)2006  
Набока Сергій ВалерійовичДіяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861-1914 рр.)2006  
Нечипоренко Зоя ВікторівнаРегіональні особливості політики коренізації (українізації) в УСРР2006  
Новгородська Альбіна ВікторівнаЖінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - на початку 60-х років XX ст.2006  
Ніколаєв Ігор ЄвгеновичРепресії проти військовослужбовців та працівників органів ДПУ-НКВС України в 20 - 50-ті роки XX століття2006  
Ніколаєнко Ольга Олександрівна"Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-90-х рр. XIX ст.2006  
Олешко Наталія ПетрівнаУкраїнський національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України2006  
Онишко Леся Володимирівна Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі (30-і - 40-і рр. ХХ ст.) 2006  
Опря Ігор АнатолійовичСтановище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900-1917 рр.)2006  
Орєхова Світлана ЄвгенівнаІсторія розвитку поштового зв'язку у Донецькій області XIX-XXI ст.2006  
Офіцинський Роман Андрійович Державотворчий процес в Україні 1991-2004 років (на матеріалах періодики Заходу) 2006  
Паскаленко Владислав Євгенович Заможне селянство в сільськогосподарській кооперації України (1921-1929 рр.): соціально-економічний аспект 2006  
Пенькова Оксана БорисівнаТрадиції, свята та обрядовість населення Східної України в 1960-і - середині 1980-х рр.: державна політика й повсякденне життя2006  
Подгайко Марія КостянтинівнаСамоврядування грецьких громад в Україні (середина XVII - 70-ті рр. XIX ст.)2006  
Попенко Ярослав ВолодимировичДипломатичні взаємини Української Народної Республіки з країнами Антанти за доби Директорії (листопад 1918-1921 рр.)2006  
Попова Наталія ОлександрівнаУчасть інтелігенції у реалізації українського національного проекту в 50- 70-х рр. ХІХ ст.2006  
Прокоп'юк Оксана БорисівнаДуховна консисторія в системі управління Київської митрополії 1721-1786 рр. (кадрове наповнення та функціонування)2006  
Піскіжова Владислава ВадимівнаНаціонально-культурне життя етнічних греків України (1991-2005 рр.)2006  
Раєвич Тамара ІванівнаУкраїнський жіночий рух на Волині (1921-1939 роки)2006  
Раєвський Сергій МихайловичСільське господарство Лівобережної України наприкінці ХІХ- на початку ХХ ст.2006  
Рожкова Людмила ІванівнаЗдійснення політики українізації на Лівобережній Україні в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст.2006  
Романюк Іван МироновичСоціально-економічні та культурні процеси в українському селі у 50-х - першій половині 60-х рр. ХХ ст.2006  
Сапельняк Тетяна ІванівнаУличі і тиверці в Карпато-Причорноморських землях (друга половина IX - перша половина X сторіччя)2006  
Сегеда Ростислав АнтоновичКиїв у державній системі Речі Посполитої 1569-1648 рр.2006  
Сенюк Микола ЯрославовичЗарубіжні зв'язки українських громадських організацій Галичини у 20-30-ті роки ХХ століття2006  
Сердюк Наталія СтаніславівнаРепресії радянських органів державної безпеки щодо української греко- католицької церкви в 1944-1949 рр.2006  
Серединський Олександр Валентинович Чорноморські адміралтейські поселення (1790-1861 рр.) 2006  
Синявська Лариса ІванівнаВплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття2006  
Скоморовський Віталій Богданович Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка 2006  
Скоробогатов Анатолій ВасильовичХарків у роки німецької окупації (1941-1943)2006  
Скрипник Анатолій ЮрійовичДіяльність адміністративних установ Подільської губернії (1793-1914 рр.)2006  
Слободян Василь МихайловичЦеркви Холмської єпархії XIII-XX ст.2006  
Старка Володимир ВасильовичРух опору в Галичині в 1941-1944 роках2006  
Степаненко Вікторія ВолодимирівнаПівнічне Причорномор'я у системі зовнішньоторгівельних зв'язків Російської імперії (90-і рр. ХІХ ст.-1914 р.)2006  
Степанчук Юрій СтепановичДіяльність громадських і політичних об'єднань УСРР у контексті соціальної політики більшовицького режиму в 1920-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.2006  
Субочєв Ігор ВолодимировичДіяльність органів юстиції України в умовах здійснення політики колективізації на селі (1928-1933 рр.)2006  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net