Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Гончарова Наталія ОлександрівнаНаціонально-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)2006  
Гончарова Ольга СергіївнаНаціональні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті - початок 30-х років ХХ століття)2006  
Горбаньов Валерій Вікторович Поміщицьке господарство Харківської губернії в другій половині XIX - на початку ХХ ст. 2006  
Грибенко Олександр МиколайовичДержавотворчі процеси в Наддніпрянській Україні у 1917-1920 рр: історичний аспект2006  
Грибовський Владислав ВолодимировичНогайські орди Північного Причорномор'я у XVIII - на початку XIX століття2006  
Григорук Наталія Анатоліївна Наукова та громадська діяльність Миколи Чубатого (1889-1975 рр.) 2006  
Гуляй Алла Миколаївна Українсько-російські політичні відносини 1659-1668 рр. 2006  
Демиденко Ольга ОлександрівнаУвічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945-2005 рр.)2006  
Дерейко Іван ІвановичМісцеві військові формування збройних сил Німеччини на території Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 роки)2006  
Дзісяк Ярослав ІгоровичСоціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття2006  
Дибчук Людмила ВасилівнаВнесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991-2005 рр.)2006  
Дмитрієв Володимир Сергійович Серби в Україні (XVIII - початок XIX ст.) 2006  
Добровольська Вікторія АнатоліївнаІсторія жіночої освіти Півдня України (1901-1910 рр.)2006  
Доброчинська Валентина АнатоліївнаІнтелігенція в культурному житті Західної Волині (1921-1939)2006  
Доманова Ганна СергіївнаЧернігівський магістрат: статус, структура та основні напрями діяльності (друга половина XVII-XVIII ст.)2006  
Домбровська Світлана Миколаївна Розвиток вищої школи в Харкові у період тимчасової лібералізації тоталітарної системи (друга половина 50-х - перша половина 60-х років ХХ ст.) 2006  
Донченко Світлана Павлівна Ліберальні партії України. 1900-1920 рр. 2006  
Дояр Лариса Василівна Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (1921-1925 рр.) 2006  
Дрогобицький Ігор ІвановичКультурно-освітня діяльність Василіянського Чину в Галичині (друга половина XIX - початок ХХ ст.)2006  
Дулгерова Ольга МиколаївнаКультурно-освітня діяльність сільськогосподарської кооперації України у добу непу2006  
Жуковський Олександр Іванович Національні меншини Правобережної України у 20-ті роки ХХ століття: суспільно-політичний та культурний розвиток 2006  
Заводовський Анатолій Анатолійович Преса української соціал-демократії та українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. 2006  
Заплотинська Олена ОлександрівнаІнтелектуальний нонконформізм в Україні в 60-70-х рр. ХХ ст. (Історико- культурний аспект)2006  
Зуляк Іван СтепановичТовариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність2006  
Кабачинський Микола ІллічСтановлення та розбудова Прикордонних військ України в 1991-2003 роках: історичний аспект2006  
Калиняк Лев ДмитровичПольські селянські партії у суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.)2006  
Кармазіна Наталя Валеріївна Розвиток історичного краєзнавства в Криму (1954-1991 рр.) 2006  
Катуніна Олена ВасилівнаПолітика партії та радянського уряду у відношенні релігійних культів у 40- 60-ті роки ХХ століття (на матеріалах Криму)2006  
Киридон Алла МиколаївнаДержавно-церковні відносини в радянській Україні (1917-1930-ті роки)2006  
Кириченко Вікторія Георгіївна Державницька, громадсько-політична та культурно-освітня діяльність В.Зіньківського (1881-1962 рр.) 2006  
Коваль Ігор МихайловичНаукова та громадська діяльність Ярослава Пастернака (1913-1969 рр.)2006  
Козацька Тетяна Юріївна Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928-1933 рр.) 2006  
Концур Вікторія ВолодимирівнаПрофспілки України в системі ідеологізації суспільства (1956-1964 рр.)2006  
Костик Євгеній Петрович Створення та діяльність кооперативних видавництв в УСРР 1922-1930 рр. 2006  
Кришина Наталія ВалеріанівнаДіяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році2006  
Кузьміна Сніжана ВячеславівнаШахтарський страйковий рух України в 1989-1999 роках2006  
Кісіль Іван МиколайовичСоціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина XVII - друга половина XVIII ст.)2006  
Левицький Віталій ОрестовичЦерковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття2006  
Леда Андрій ЯрославовичПротестанські течії в релігійному житті українців Галичини у міжвоєнний період (1919-1939)2006  
Леда Андрій ЯрославовичПротестантські течії в релігійному житті українців Галичини у міжвоєнний період (1919-1939 рр.).2006  
Лильо Орест МиколайовичМистецьке життя Львова у 1730-1770-х роках: архітектори, скульптори, малярі2006  
Лимар Алла ОлександрівнаМатвій Терентійович Симонов (Номис): життя, культурно-наукова, громадська та педагогічна діяльність2006  
Литвин Наталя Миколаївна Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми) 2006  
Логвіна Валентина ЛьвівнаВолодимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграції (перші десятиріччя - початок 60-х рр. XX ст.)2006  
Лукашевич Олексій МихайловичПобут та дозвілля сільського населення України (1920-1930 рр.)2006  
Любовець Олена МиколаївнаІдейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.)2006  
Літвінов Віталій Віталійович Участь українців в колонізації Хабаровського краю (1910-1928 рр.) 2006  
Магурчак Андрій МиколайовичГромадсько-політична діяльність Миколи Порша (1900-1921 рр.)2006  
Мазур Оксана ОлександрівнаПродовольча програма 1982 року в Україні: плани та реалії2006  
Мазурок Валентин ПетровичСамостійницький рух на Волині в 40-х - на початку 50-х років ХХ століття2006  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net