Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Долинська Мар’яна ЛьвівнаІсторична топографія Львова XIV-XIX ст.2007  
Дудник Олена ВолодимирівнаНаціонально-демократичні перетворення на Київщині в революційну добу (березень 1917 - 1920 рр.)2007  
Еткіна Ірина ІгорівнаЗемельне питання в Чернігівській губернії (лютий 1917 - березень 1921 рр.)2007  
Задорожнюк Андрій БорисовичРемісниче та фабрично-заводське виробництва в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII - початку XX ст.: історичний аспект2007  
Зайцева Зінаїда ІванівнаІнституціоналізація української науки наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.2007  
Захарків Максим РомановичЗміни у складі населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.2007  
Казьмирчук Марія ГригорівнаСоціальна діяльність ломбардів підросійської України (1886-1917 рр.)2007  
Красносілецький Денис ПавловичАнтибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920-1924 роках.2007  
Кройтор Володимир КостянтиновичУкраїнське питання в політиці Румунії (1918 - 1927 рр.)2007  
Кузовова Наталя МиколаївнаПросвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ - початок ХХ століття)2007  
Кулаковський Петро МихайловичЧернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648 рр.).2007  
Куцаєва Тамара ОлександрівнаРозвиток вищої освіти в УРСР (1965-1985 рр.)2007  
Кучеров Геннадій ГеннадійовичСтановлення і діяльність сільських товариств "Просвіта" Правобережної України (1905 1923 рр.).2007  
Кінд-Войтюк Наталія ВасилівнаІсторико-краєзнавчі дослідження і пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920-х - 1930-х роках.2007  
Лахманюк Тетяна ВолодимирівнаНауково-педагогічна та громадсько-політична діяльність Івана Горбачевського2007  
Лобода Марина КостянтинівнаВикористання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943-1950 рр.)2007  
Малець Наталія БогданівнаГромадсько-політична діяльність Яцка Остапчука (1873-1959)2007  
Малиновський Руслан ІгоровичСуспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993-2004 рр.)2007  
Мардаренко Олена ВікторівнаУкраїнсько-російські відносини у політичній діяльності Народного Руху України (1989-1998 рр.)2007  
Мартиненко Наталія МиколаївнаДіяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907-1914 рр.)2007  
Марчук Володимир ВолодимировичОсобисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (II половина 40-х - середина 60-х рр. ХХ ст.)2007  
Марчук Володимир СтаніславовичПетро Федун в українському національно-визвольному русі (40-50-і рр. ХХ ст.)2007  
Мельниченко Олена ВасилівнаМузейна справа та пам'яткоохоронна робота на Черкащині в другій половині ХХ - початку XXI ст.2007  
Мокієнко Михайло МихайловичПізній протестантизм в Україні: інституційний та суспільно-політичний аспекти (1991-2004 рр.)2007  
Морозова Ольга СтаніславівнаРух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття2007  
Морозова Софія АнатоліївнаЕкологічний вимір землеробства в Україні (60-80-і рр. ХХ ст.)2007  
Нагорна Тамара ВіталіївнаДуховні християни в Україні наприкінці XVIII - у першій половині XIX століть2007  
Наумов Сергій ОлександровичРегіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)2007  
Нечитайло Віталій ВасильовичСтановлення селянського господарства фермерського типу в Україні: історична ретроспектива і сучасний стан2007  
Нікітенко Костянтин ВікторовичНедержавний сектор промисловості України в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)2007  
Оболончик Наталія ГригорівнаКременецький ліцей в системі освіти Другої Речі Посполитої.2007  
Олійник Олександр ЛеонтійовичЗапорозький зимівник в соціально-економічному розвитку Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.)2007  
Папуга Ярослав БогдановичЗахідна Україна і голодомор 1932-1933 рр.: морально-політична і матеріальна допомога населенню УСРР2007  
Пастушенко Тетяна ВікторівнаОстарбайтери з України: вербування, примусова праця, репатріація (історико-соціальний аналіз на матеріалах Київщини).2007  
Перехрест Ірина В'ячеславівнаМедико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України та їх ліквідація у період відбудови (1943-1950 рр.)2007  
Петрик Андрій МихайловичБоярство Галицько-Волинської держави (XII-XIV ст.)2007  
Пивоваренко Олена АндріївнаРозвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій половині ХVII-ХVIII ст.2007  
Пивоваров Сергій ВолодимировичІсторичний розвиток населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в ХІ - першій половині ХІІІ ст.2007  
Плевако Ігор ГригоровичСеймик Волинського воєводства у другій половині XVII століття.2007  
Половинчак Юлія МиколаївнаБоротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття2007  
Полторак Володимир МиколайовичВзаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.): політико-правовий і соціально-економічний аспекти2007  
Прилуцька Людмила АнатоліївнаБоротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.2007  
Піскун Валентина МиколаївнаУкраїнська політична еміграція 20-х років ХХ століття2007  
Піх Олег МихайловичНауково-бібліографічна діяльність Мирона Кордуби2007  
Рафаловський Євген ПавловичПродовольча політика урядів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського2007  
Рибак Оксана ЗіновіївнаІдеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ - першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст.2007  
Романовський Валерій СтаніславовичРозвиток пам'яткознавства на Харківщині в XIX - на початку ХХ ст.2007  
Романуха Олександр МиколайовичРозвиток українсько-російських відносин у сфері культури і науки (1991-2005 рр.)2007  
Рудько Сергій ОлексійовичСуспільно-політична діяльність Миколи Василенка.2007  
Савойська Світлана ВасилівнаВпровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки XX - поч. XXI ст.: історичний аспект (на матеріалах вищих навчальних закладів)2007  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net