Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Леськів Мар'яна МиронівнаРадянський режим у західних областях України (1944-1953 рр.).2008  
Лешко Оксана ВасилівнаПротестантські громади Закарпаття 1945-1991 рр.2008  
Лобко Оксана АнатоліївнаПоміщицькі маєтки Правобережжя в умовах соціально-економічної трансформації 1831-1917 років (за матеріалами володінь графів Потоцьких).2008  
Лоха В'ячеслав АнатолійовичЕволюція соціальної структури та майновий стан населення Переяслава (1648-1785 рр.)2008  
Магась-Демидас Юлія ІванівнаКооперативний рух Правобережної України у 1860-ті - 1914 роки2008  
Макаренко Тамара ПтерівнаПолітика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 - квітень 1918 рр.)2008  
Мателешко Юрій ПавловичПолітико-адміністративний устрій Київської Русі ІХ – початку ХІІ століття2008  
Мелешко Лілія АнатоліївнаІсторія сім'ї в контексті повсякденності Донбасу (1990-ті - початок 2000-х років).2008  
Морозов Руслан МиколайовичФормування українсько-білоруських економічних і культурних зв’язків у період НЕПу (1921-1928 рр.).2008  
Мінц Микола ОлександровичРозвиток початкової освіти на Півдні України (1861-1917 рр.)2008  
Міняйло Світлана АнатоліївнаПодаткова політика радянської влади в українському селі в умовах формування та утвердження радгоспно-колгоспної системи (1930 - 1939 рр.): історичний аспект.2008  
Низова Людмила ВолодимирівнаІнтеграція дрібного виробника в радянську соціально-економічну систему:на прикладі кустарно-ремісничого виробництва УРСР.2008  
Ніколіна Інна ІванівнаЗагальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х - початку 30-х рр. ХХ століття.2008  
Овсієнко Станіслав ЛеонідовичДіяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997 - 2002 рр.)2008  
Огієнко Віталій ІвановичДіяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)2008  
Олянич Лариса ВолодимирівнаСтворення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції2008  
Оніщенко Оксана ВолодимирівнаЖінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік.2008  
Орлик Василь МихайловичПодаткова політика уряду Російської імперії в кінці ХVІІІ середині ХІХ ст.2008  
ПОГОРЄЛОВ Анатолій Анатолійович ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. ЧЕРВЕНЬ 1941-ЛИСТОПАД 1942 РР.2008  
Павленко Людмила АнатоліївнаНауково-педагогічна та громадська діяльність Євгена Рихліка.2008  
Панов Ален ВолодимировичТомаш Масарик і його ставлення до проблем Закарпаття в 20 – 30-х роках ХХ століття2008  
Панченкова Наталія ОлександрівнаПротистояння охоронних структур Російської імперії та ліворадикальних терористичних організацій на теренах України (90-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.)2008  
Пасічник Михайло СтепановичПроблеми розбудови української державності після визвольних змагань (1657 – 1665 рр.)2008  
Пилат Оксана ІгорівнаГромадсько-політична діяльність Семена Вітика.2008  
Познанська Катерина ВолодимирівнаЛіквідація більшовиками есерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в Україні (кінець 1919 - 1924 рр.)2008  
Портнова Тетяна ВолодимирівнаСелянство в уявленнях української інтелігенції 60 - 80-х років ХІХ століття2008  
Присяжнюк Юрій ПетровичУкраїнське селянство Наддніпрянщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота.2008  
Прохоренко Оксана АнатоліївнаПовсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х - першій половині 50-х рр. ХХ ст.2008  
Пшеничний Тарас ЮрійовичГолод 1932 – 1933 років в Україні (на матеріалах південно-східних областей).2008  
Пітик Григорій АнатолійовичСелянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.).2008  
Рибак Інга ВалеріївнаПолітика радянської влади щодо Російської православної церкви в Криму (1917-1941 рр.)2008  
Рябуха Юрій ВалерійовичЗбройні Сили Півдня Росії на території України в 1919 р.2008  
Сарнацький Олександр ПетровичРосійський самодержавний апарат та українські політичні партії (1900 - 1917 рр.)2008  
Сич Олександр МаксимовичСтепан Ленкавський в історії Організації українських каціоналістів (1929-1977 рр.)2008  
Скус Ольга ВолодимирівнаТрансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793-1917 рр.).2008  
Смуток Леся ВікторівнаАдміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у XV-XVIII ст.2008  
Сокирська Владилена ВолодимирівнаНаукова та громадсько-педагогічна діяльність Г.Ю. Храбана (1902 - 1990 рр.).2008  
Старік Олександр ВолодимировичМеморіальні та культові пам'ятки запорозького козацтва на території Південної України2008  
Стельникович Сергій ВолодимировичІдейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941-1944 рр.).2008  
Стороженко Іван СергійовичБогдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі)2008  
Стрижак Євген МиколайовичКадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920-1930-х років2008  
Субботіна Інга ВолодимирівнаСоціально-демографічні процеси в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.)2008  
Сухобокова Ольга ОлегівнаГромадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я.Григорієва (1883 - 1953 рр.).2008  
Сірук Наталія МихайлівнаПолітичний контроль тоталітарної держави за культурно-науковою сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.)2008  
Таборанський Володимир ПетровичЕволюція історичного краєзнавства на Середньому Подніпров'ї (1991 - 2002 рр.)2008  
Тарасов Андрій ВалерійовичСуспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст.2008  
Токар Наталія МиколаївнаНаукова і громадська діяльність В. Доманицького в контексті суспільно-політичного життя України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.2008  
Федака Павло ПавловичІсторія етнографічного вивчення Закарпаття в крайовій українській періодиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.2008  
Федоренко Світлана АнатоліївнаОсвітня діяльність духовенства Полтавської єпархії (ХІХ - початок ХХ ст.)2008  
Фірсов Олександр ВолодимировичВійськово-політична діяльність П.Сагайдачного та Б.Хмельницького: порівняльний аналіз.2008  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net