Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Мальченко Олег ЄвгеновичФортифікаційне будівництво на південно- східному українському порубіжжі (XV- середина XVII ст.)1996  
Мельник Надія ІванівнаНаціонально- культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х рр. ХХ ст.1996  
Меша Володимир ГригоровичУкраїнське національне відродження 1905-1914 років: (історіографія проблеми)1996  
Мудрий Мар"ян МихайловичУкраїнсько-польські відносини в Галичині у 1867-1890 рр.: політичний аспект1996  
Міносян Андрій СергійовичСтановлення української державності у ІХ - на початку ХХ століття (історіографія проблеми)1996  
Мірошниченко Валерій ГордійовичСтановище робітників залізничного транспорту України в 1907-1914 роках1996  
Николаенко Николай ВасильевичПотребительская и промысловая кооперация в Крыму (1921 - 1929 гг.)1996  
Осташева Наталія ВікторівнаКриза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога (1914-поч. 30-х рр. ХХ ст.)1996  
Офіцинський Роман АндрійовичПолітичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939-1944)1996  
Пачев Сергій ІвановичБолгарські колонії Північного Приазов'я (1861-1917 рр.): комплексне дослідження1996  
Петренко Євген Дем"яновичПереселення козаків і селян України на Кубань (1792-1917 роки)1996  
Пилипенко Олександр ЄвгенійовичВиникнення і діяльність ніжинського грецького братства (50 рр. XVІІ ст.- кін. 60 рр. ХІХ ст.)1996  
Поляруш Світлана ІванівнаСтановлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.)1996  
Пришляк Володимир ВасильовичМіжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII- 60-ті рр. XVIII ст.)1996  
Піддубний Ігор АндрійовичСуспільно-політичне та культурне життя українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.)1996  
Райківський Ігор ЯрославовичУкраїнська соціал- демократична партія (1918-1939 рр.)1996  
Расевич Василь ВасильовичУкраїнська національно- демократична партія (1899-1918)1996  
Ротар Наталія ЮріївнаДіяльність українських національно- демократичних урядів в галузі освіти (1917-1920 рр.)1996  
Семергей Наталія ВолодимирівнаПолтавщина в українському національному відродженні XIX століття1996  
Слободянюк Еліна ПетрівнаПравослав'я на Україні у 20-х - середині 30-х років ХХ ст.1996  
Смолей Василь ВасильовичПольське цивільне і військове сільськогосподарське осадництво в Західній Україні 1919-1939 рр.1996  
Сміян Костянтин ПетровичВолинь в період німецько-фашистської окупації 1941-1944 років1996  
Станіславський Вячеслав ВолодимировичПолітичні відносини Запорозької Січі і Кримського ханства в кінці ХVІІ- на початку ХVІІІ ст.1996  
Стяжкина Елена ВикторовнаКультурные процессы в Донбассе в 1960- нач. 90-х гг.1996  
Ткаченко Михайло ІвановичМузеї України під час другої світової війни (1939-1945 рр.)1996  
Хорошев Олександр МиколайовичСуспільно-політичні об"єднання молоді в Україні (лютий 1917 року - середина 20-х років XX століття)1996  
Цирфа Галина ОлександрівнаРозвиток співробітництва України з прикордонними европейськими державами (1980-1990 роки)1996  
Чабан Анатолій ЮзефовичСереднє Подніпров'я в історії України з найдавніших часів ХV11 ст. (Геополітичний аспект)1996  
Чадаєва Катерина ЮріївнаРозвиток історичної освіти в Україні у 20-30 роки ХХ ст.1996  
Чеховський Ігор ГригоровичМікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології)1996  
Шама Олександр ІвановичПольсько-литовська унія та інкорпорація українських земель до Королівства Польського на Люблінському сеймі 1569 року1996  
Шаров Ігор ФедоровичРобітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х - 30-ті роки): Історіографічний аналіз1996  
Шваб Анатолій ГеоргійовичЕміграція з Волині 1921-1939 рр.1996  
Шевченко Ольга МиколаївнаПравославна церква в суспільнополітичному житті Лівобережної України (друга половина ХVІІ- перша чверть ХVІІІ ст.)1996  
Артеменко Людмила ВалентинівнаВсесоюзне товариство старих більшовиків (1922-1935 рр.)1995  
Барановська Надія МихайлівнаНаціонально-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)1995  
Бевз Тетяна АнатоліївнаФормування української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)1995  
Васюта Сергій ІвановичСоціально-екологічні проблеми України 70-90-х рр.1995  
Жарикова Наталья АнатольевнаРеабилитация жертв сталинизма и тоталитаризма в Украине (середина 50-х - 1991 гг.)1995  
Кремена Валерій ІвановичРосійська соціал-демократична еміграція у Франції на початку ХХ століття1995  
Кулінська Сталіна ЮхимівнаКиїв у другій половині ХІХ століття1995  
Мельник Олександр ОлексійовичСтавлення українських політичних партій до Всеросійських і Українських установчих зборів (березень 1917- квітень 1918 рр.)1995  
Озимчук Олег БорисовичАнтифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941- 1944 рр.) на матеріалах Волині1995  
Пашук Володимир СтепановичСезонні робітники Правобережної України в післяреформовий період 1861-на поч. ХХ ст.1995  
Поліщук Інна ІванівнаФормування Української держави у 1648-1657 рр. (Історіографія проблеми)1995  
Посохова Людмила ЮріївнаХарківський колегіум та його просвітницька роль (XVІІІ- перша половина ХІХ ст.)1995  
Піскун Валентина МиколаївнаПроблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х років ХХ ст.)1995  
Соляр Ігор ЯрославовичПроблема консолідації національно-державницьких сил Західної України (1923- 1928 рр.)1995  
Танчин Ігор ЗіновійовичДіяльність політичних партій України серед сільської молоді в період визвольних змагань (1917-1920 рр.)1995  
Ткаченко Володимир ВолодимировичРозвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у 20-30-х рр. ХХ ст.1995  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net