Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Пилипенко Олег Олексійович Національно- демократичний рух в Україні (друга половина 80-х - початок 90- х рр. ХХ ст.)1997  
Половець Володимир Михайлович Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.)1997  
Посунько Ольга Миколаївна Історія нової Сербії та Слов'яносербії (1751-1764 рр.)1997  
Присяжнюк Юрій Петрович Соціальне становище українського селянства Правобережної України в 60- 90 рр. ХIХ ст.1997  
Румянцева Анжеліка Євгенівна Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей)1997  
Савенко Віктор Васильович Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст.- початок ХХ ст.)1997  
Савчук Оксана Вікторівна Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х - початок 90-х рр. ХХ ст.)1997  
Сминтина Олена Валентинівна Історія населення України в ІХ-VІ тис. до н.е. (екологічний аспект)1997  
Соловйова Тетяна Миколаївна Соціально- економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХIХ століття1997  
Солошенко Олена Михайлівна Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.1997  
Сорочан Ніла Антонівна Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)1997  
Ступак Федір Якович Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХIХ- початку ХХ століття1997  
Сініцький Андрій Цезарович Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900- 1914 рр.)1997  
Терзі Олена Станіславівна Питання організації державної влади в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (1989-1996 рр.)1997  
Тимошенко Оксана Павлівна Національне питання в програмах та діяльності українських партій на початку ХХ ст.1997  
Ткаченко Світлана Сергіївна Страйкова боротьба робітничого класу України на етапі буржуазно- демократичних революцій (1905- лютий 1917 рр.)1997  
Фенич Володимир Іванович Греко-католицька церква в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1771-1867)1997  
Цибуленко Геннадій Володимирович Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття1997  
Циганенко Лілія Федорівна Українське козацтво у північно- західному Причорномор"ї /ХY1 - 60-ті роки Х1Х століття/1997  
Черевичний Геннадій Семенович Розвиток вищої освіти в Україні у другій половині 1980-х років1997  
Шабала Ярослав Миколайович Аграрна політика Польщі на Волині у 1921-1939 рр.1997  
Юрійчук Євгенія Петрівна Становлення і характер радянської влади в Україні: історико- правові аспекти (1917-1922 рр.)1997  
Аркуша Олена ГеоргіївнаУкраїнське представництво в Галицькому сеймі (1889-1901)1996  
Ахундов Решад Гадир оглыСотрудничество Украины и Азербайджана в послевоенный период (1945-1959 гг.)1996  
Бажан Олег ГригоровичОпозиційний рух в Україні (друга половина 50-х- 80-ті рр. ХХ ст.)1996  
Баженов Лев ВасильовичСтановлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (Кінець XVIII- перші десятиріччя XX ст.)1996  
Бачинська Олена АнатоліївнаДунайське (Новоросійске) козацьке військо. 1828-1869 рр.1996  
Бондарь Олександр МиколайовичУкраїнізація та національні формування у військах УВО у 1922-1935 роках1996  
Бурдуланюк Василь МиколайовичКультурні зв'язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX - на початку ХХ століть1996  
Гаврилюк Олександр НикифоровичРадянізація економічного і духовного життя західноукраїнського села другої половини 40-х - 50-х років (на матеріалах Волинської, Рівненської та Львівської областей)1996  
Гаврилів Богдан МихайловичРозвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (XIX- початок XX ст.)1996  
Гнітько Світлана ПетрівнаІнженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років1996  
Голобородько Валентина МихайлівнаГромадсько-просвітницька діяльність М.І.Пирогова в Україні (серпень 1856 - квітень 1866 рр.)1996  
Дорощук Н. ОУкраїнський культурно-національний рух у Російській імперії:(кінець XIX- початок XX ст.)1996  
Дудка Раїса АнатоліївнаСуспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття1996  
Кириченко Віктор МиколайовичУкраїнське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 років1996  
Клименко- Мудрий Віктор СтепановичНаціонально- демократичний рух за часів української держави гетьмана Скоропадського1996  
Книш Ярослав БогдановичСуспільно-політичний, економічний і культурний розвиток Белзького воєводства у першій половині XVII ст.1996  
Ковальова Ірина ІгорівнаРозвиток науково- технічної творчості молоді України /1985 - 1990 рр./1996  
Козицький Андрій МихайловичУкраїнський краєзнавчий рух у Галичині (1918-1939)1996  
Кравчук Леонід ВасильовичКультуротворча діяльність та просвітницький рух в період української державності 1917-1920 рр.1996  
Кривоший Олександр ПетровичЖінка в суспільному житті України (друга половина XVI - перша половина XVII століття)1996  
Крутіков Володимир ВолодимировичГірничопромислова буржуазія Донецько- Придніпровського району та соціально- економічна політика царизму в пореформений період (60-90-ті рр. ХХ ст.)1996  
Лаврик Галина ВолодимирівнаПолітика Радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917-1923 рр.): Історико- економічний аспект1996  
Лазарович Микола ВасильовичУкраїнське Січове Стрілецтво: формування, ідея, чин1996  
Лебеденко Александр МихайловичАнархизм в Украине (конец ХІХ - начало ХХ ст.)1996  
Лиман Ігор ІгоровичЦерковний устрій Запорозьких Вольностей (1734-1775 рр.)1996  
Лисенко Людмила ГригорівнаРозробка Кирило- Мефодіївським товариством ідеї слов'янської федерації (1845-1847 рр.)1996  
Мазука Людмила ІванівнаФормування української меншини в Казахстані (80 рр. XIX ст.- поч. 30-х рр. ХХ ст.)1996  
Малий Василь ВасильовичЕтносоціальні процеси на Поділлі у 1861-1914 рр.1996  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net