Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Бровко Борис Аркадійович Я.П.Новицький в громадському і науковому житті Катеринославської губернії (остання чверть ХІХ- перша чверть ХХ ст.)1997  
Бублик Тетяна Вікторівна Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття1997  
Волошин Юрій Володимирович Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941 - жовтень 1944 рр.)1997  
Вісин Валентин Васильович Радянський режим у Волинській області (вересень 1939-червень 1941 рр.)1997  
Гапоненко Ірина Семенівна Закарпаття в європейській політиці напередодні та в період Другої світової війни1997  
Гедьо Анна Володимирівна Греки Північного Приазов'я (1778 - 1785 рр.)1997  
Гладкий Сергій Олександрович Православне парафіяльне духовенство в суспільному житті України на початку XX століття1997  
Головата Наталія Анатоліївна Землеволодіння та економічна діяльність православної церкви в другій половині XVI - першій половині XVII ст. на Правобережній Україні1997  
Головко Олександр Миколайович Харківське міське самоврядування у 1893- 1917 роках1997  
Гомотюк Оксана Євгенівна Центральна Рада в українському державотворчому процесі (березень 1917 - квітень 1918 рр.)1997  
Гончарук Наталія Борисівна Реформування агропромислового комплексу України: досвід, проблеми (1991- 1996 рр.)1997  
Горенко Леся Михайлівна Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця ХVIII - початку ХХ ст. (на матеріалах Кам'янського маєтку Давидових)1997  
Гребеннікова Олена Вікторівна Діяльність місцевих органів влади Донецької губернії (1920-1925 рр.)1997  
Гуз Анатолій Михайлович Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.)1997  
Довганич Омелян Дмитрович Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війни (1938-1945 рр.)1997  
Долинська Мар'яна Львівна Українська дільниця Львова у ХVІ- ХІХ ст. (соціотопографічна характеристика)1997  
Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921 - 1923 років в Україні1997  
Дутчак Парасковія Василівна Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій в Західній Україні у 20-30-х роках ХХ століття1997  
Есип Игорь Михайлович Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945гг.)1997  
Жезицький Віктор Йосипович Політичні репресії на Поділлі у 20-30-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості1997  
Захарченко Петро Павлович Селянсько- повстанський рух за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 року)1997  
Зуляк Іван Степанович Діяльність товариства "Просвіта" у національно- культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX - початок ХХ ст.)1997  
Качмар Людмила Семенівна Наддніпрянська політична еміграція в Галичині 1900-1914 рр.1997  
Ковалевська Ольга Олегівна І.С.Мазепа в історіографії XVIII-XX століть1997  
Козій Олександр Іванович Становище польської шляхти на Поділлі в період між повстаннями 1830-1831 і 1863 років1997  
Кондратюк Олена Костянтинівна Аграрне питання в прогамах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919-1939 рр.1997  
Котляр Юрій Вадимович Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України)1997  
Коцур Надія Іванівна Соціальне становище міського населення України в умовах непу (1921-1929 рр.)1997  
Кравченко Павло Миколайович Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х - 30-ті рр. ХХ ст.)1997  
Кривошея Ігор Іванович Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці ХVIII - початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії)1997  
Кривоший Галина Федорівна Етносоціальна база української революції (березень 1917 - лютий 1918 рр.)1997  
Крижановська Оксана Олегівна Масонство в Україні у другій половині ХVІІІ- на початку ХХ ст.1997  
Кручек Олександр Алікович Культура в УСРР в 1920-1923 рр. як об"єкт державної політики1997  
Кудлай Олександра Борисівна Центральна Рада - тимчасовий уряд: боротьба за автономію (березень - жовтень 1917 р.)1997  
Курченко Вікторія Володимирівна Діяльність земств України у розвитку освіти (1864-1914 роки)1997  
Кухар Валентина Миколаївна Громадсько-політична діяльність М.Грушевського (1894-1914 рр.)1997  
Лебедєв Ігор Касьянович Науково- технічна інтелігенція України (1980-1990 рр.)1997  
Ленартович Олег Юрійович Селянство Західної України у національно- визвольній боротьбі 1944 - 1950 рр.1997  
Майстренко Владислав Сергійович Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії1997  
Маленко Людмила Михайлівна Азовське козаче військо. 1828 - 1866 рр.1997  
Малик Ярослав Йосипович Насадження радянського режиму в українському селі (жовтень 1917- 1920 рр.)1997  
Маньковська Руслана Вікторівна Музейництво в Україні: питання теорії і практики (1917 - червень 1941 рр.)1997  
Марциновский Павел Николаевич Крым в международной торговле (1856-1914 гг.)1997  
Марченко Олег Миколайович Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.1997  
Масюк Світлана Олександрівна Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 - 1920 рр.)1997  
Машевський Олег Петрович Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень- грудень 1918 року)1997  
Мякота Світлана Євгенівна Економічна політика уряду Української Держави (травень - грудень 1918 р.)1997  
Олійник Микола Миколайович Становлення і діяльність профспілок в умовах розвитку приватного підприємництва в Україні (1921- 1929 рр.)1997  
Омельянчук Игорь Владимирович Черносотенное движение на Украине в 1904- 1914 гг.1997  
Пашина Наталья Поликарповна Формирование этноструктуры Донбасса в контексте социально-экономических преобразований края пореформенного периода (1861-1900 гг.)1997  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net