Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Мартинчук Інна Іванівна Національно-культурне будівництво серед етнічних меншин Донеччини (20-і- початок 30-х рр. ХХ ст.)1998  
Марценюк Лариса Миколаївна Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (історичні аспекти проблеми)1998  
Маслов Микола Павлович Розвиток селянського промислового підприємництва у Харківській губернії (1861-1914 рр.)1998  
Мельникова Людмила Семенівна Східнослов'янська колонізація Південної Бессарабії (V- перша половина XIX ст.)1998  
Мельничук Олег Анатолійович Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933 рр.)1998  
Нестеренко Валерій Анатолійович Національні відносини на Поділлі у 20-30-ті роки ХХ століття1998  
Нестуля Світлана Іванівна Роль наукової та творчої інтелігенції в становленні Всеукраїнського Археологічного комітету (1917- початок 30-х років)1998  
Ніколаєць Юрій Олексійович Морально- політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України)1998  
Орлик Василь Михайлович Молдавани в Україні (1920-1929 рр.)1998  
Остапенко Дмитро Олександрович Соціальне страхування промислових робітників України (середина ХІХ ст.- лютий 1917 р.)1998  
Очеретянко Віктор Іванович Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20-30-ті рр. XX ст.)1998  
Павлухіна Вікторія Феофанівна Історичне краєзнавство Донецької області в 50-90-ті роки1998  
Перевезій Віталій Олександрович Просвітницька діяльність Української греко- католицької церкви в 20-30-х роках XX століття1998  
Пижик Андрій Миколайович Культурно-освітня політика в добу Директорії УНР (1918-1920 рр.)1998  
Поліщук Микола Самійлович Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в 2-й половині ХІХ ст.1998  
Потока Валерий Николаевич Жизнь и деятельность академика М.К.Янгеля (1911-1971 гг.)1998  
Похила Лариса Степанівна Історичні погляди П.Куліша1998  
Рудий Василь Ананійович Перемишльська земля (IX - середина XIV ст.)1998  
Саламаха Ігор Валерійович Громадсько-політична та наукова діяльність В.О.Біднова (кінець XIX ст.- 1935 р.)1998  
Сас Петро Михайлович Політична культура запорозького козацтва (кінець XVI - початок XVII ст.)1998  
Сасімов Анатолій Анатолійович Вища школа радянської України (1928-1939 рр.)1998  
Сидорчук Тетяна Геннадіївна Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-і - 1970-і роки)1998  
Скорейко Ганна Михайлівна Населення Буковини за урядовими переписами другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: історико-демографічний аналіз1998  
Слободян Олександр Трохимович Створення і діяльність Української республіканської партії. (1990- червень 1996рр.)1998  
Спінул Олександр Вікторович Київський митрополичий дім в кінці XVII - XVIII століттях1998  
Старух Олександр Васильович Проблема державного статусу України в партійно-політичній боротьбі доби Центральної Ради1998  
Стоян Ганна Олександрівна Професійні спілки України (1992-1997 рр.)1998  
Ткаченко Олеся Віталіївна Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861- 1917 рр.)1998  
Ткачук Василь Петрович Соціально- політичні процеси на західноукраїнських землях в перше повоєнне десятиріччя (1944- 1954 рр.)1998  
Ухач Василь Зіновійович Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929- 1944 рр.)1998  
Філіппов Костянтин Валерійович Сільськогосподарська кооперація України в 20-і роки ХХ століття1998  
Цапко Олег Михайлович Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.)1998  
Чиркова Олена Анатоліївна Православна Церква в Україні в кінці ХVІІІ-ХІХ століттях (на матеріалах "Киевских Епархиальных Ведомостей", "Полтавских Епархиальных Ведомостей", "Черниговских Епархиальных Известий")1998  
Чорна Наталія Володимирівна Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917-початок 30-х років)1998  
Чукаєва Вероніка Олександрівна Давньоруські князівства і Золота Орда в ХІІІ - першій половині ХІV століття: проблеми політичних взаємовідносин1998  
Шевченко Анатолий Евгеньевич Деятельность милиции Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)1998  
Шевчук Олександр Анатолійович Український національно-культурний рух (друга половина 50-х - початок 90-х рр. ХХ ст.)1998  
Шишко Олександр Григорович Ідея державності в програмних і теоретичних документах українських політичних партій і організацій: 1900 р.- березень 1917 року1998  
Шостак Віктор Михайлович Найдавніші вірування на території України в їх історичному розвитку від епохи палеоліту до X ст. н.е. (етико-світоглядний аспект)1998  
Шпекторенко Ігор Валентинович Державна політика у галузі хлібозаготівель в Україні у роки першої світової війни 1914-1918 рр. (На матеріалах Катеринославської губернії)1998  
Юркова Оксана Віталіївна Діяльність науково- дослідної кафедри історії України М.С.Грушевського (1924-1930 рр.)1998  
Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр.1998  
Яценко Єлизавета Юріївна Голодомор 1932-1933 років на Харківщині1998  
Єфименко Оксана Геннадіївна Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917-1920 рр.)1998  
Андрощук Федір Олександрович Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX-середина X ст.)1997  
Андрусишин Богдан Іванович Робітнича політика українських урядів (1917 - 1920 рр.)1997  
Анісімов Вячеслав Валентинович Земельні громади України (1921-1929 роки)1997  
Балуба Ігор Анатолійович Польська національна меншина України в 20-30-ті рр. ХХст.1997  
Безносова Оксана Владимировна Позднее протестантское сектанство Юга Украины (1850-1905)1997  
Бойко Володимир Миколайович Українські політичні партії і блоки у виборчій муніципальній кампанії 1917 року1997  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net