Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Станко В.Н.Східнослов'янська колонізація Південної Бессарабії (V - перша половина XIX ст.)1999  
Стоян Ганна ОлександрiвнаПрофесiйнi спiлки України (1992-1997 рр.)1999  
Стоян Тетяна Андріївна Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.1999  
Тарапон Оксана Анатоліївна Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р.-початок 1930-х рр.)1999  
Тарнавський Ігор Станіславович Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941-1943 рр.)1999  
Третяк Кирило Олегович Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть1999  
Тур Виктор Григорьевич Православные монастыри Крыма в XIX- начале XX вв.1999  
Турчина Людмила Валеріївна М.Хвильовий в громадському житті України (20-ті початок 1930-х рр.)1999  
Фареній Ігор Анатолійович Український кооперативний рух у період 1917- 1920 років (історичний аспект)1999  
Федик Iван IгоровичУкраїнськi полiтичнi середовища Галичини у ставленнi до Польщi (1925_1932 рр.)1999  
Федик Іван Ігорович Українські політичні середовища Галичини у ставленні до Польщі (1925- 1932рр.)1999  
Філіппов Костянтин ВалерійовичСільскогосподарська кооперація України в 20-і роки ХХ століття.1999  
Ходоровський Михайло Дмитрович Масонство і Україна (За матеріалами діяльності вільних мулярів XVIII ст.)1999  
Хорошун Борис Іванович Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках1999  
Шиханов Руслан Борисович Біржі Південної України 1886-1914 рр.1999  
Яценко Єлизавета ЮріївнаГолодомор 1932-1933 років на Харківщині1999  
Агафонова Надія Василівна Становлення національної системи освіти в Україні: 1917- 1920 рр.1998  
Антонюк Наталія Володимирівна Українське культурне життя в генеральній губернії (1939- 1944 роки)1998  
Бистрицька Олена Борисівна Розвиток системи освіти національних меншин в Україні у 1917-1939 рр.1998  
Бондарчук Юрій Павлович Залізничний транспорт України в умовах утвердження адміністративно- командних методів управління народним господарством (кінець 20-х -30-ті рр.)1998  
Бриндак Олег Борисович Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення однопартійної системи в Україні в 20-ті роки XX століття1998  
Бульвінський Андрій Григорович Українсько-російська війна 1658-1659 рр.1998  
Венгерська Вікторія Олексіївна Розвиток кредитно- банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.1998  
Власенко Валерій Миколайович Кредитна кооперація Лівобережної України другої половини ХІХ- початку ХХ ст.1998  
Волкотруб Людмила Миколаївна Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70- х - перша половина 80-х років ХХ ст.)1998  
Гаврилюк Геннадій Іванович Українська військова політика в 1917- 1918 рр.1998  
Гавриш Римма Леонідівна Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865- 1919 роках1998  
Гололобов Віктор Михайлович Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х роках1998  
Голубко Віктор Євстафійович Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради1998  
Гончарук Тарас Григорович Торгівля України першої половини XIX ст.: історія вивчення1998  
Гончарук Тетяна Вікторівна Виборчий рух галицьких українців наприкінці XIX ст.- 1914 р.1998  
Давидюк Руслана Петрівна Історія виникнення і діяльності Волинського Українського Об'єднання (1931- 1939 роки)1998  
Добржанський Олександр Володимирович Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ- початку ХХ ст.1998  
Довбищенко Михайло Володимирович Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця ХVІ- першої половини ХVІІ ст. (на матеріалах Волинського воєводства)1998  
Завальнюк Костянтин Вікторович Українсько-білоруські торговельні зв'язки (ХІХ ст.)1998  
Заруба Віктор Миколайович Синявський Антін Степанович: життя, наукова та громадська діяльність (1866- 1951)1998  
Каденюк Олександр Степанович Реформи в агропромисловому комплексі України 90-х років ХХ ст. (аспекти кадрового і наукового забезпечення)1998  
Каковкіна Ольга Миколаївна Археологічні з'їзди другої половини ХІХ - початку ХХ ст. в Україні. Науковий та суспільно-політичний аспекти1998  
Кармалюк Сергій Павлович Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867- 1920 рр.1998  
Козловський Іван Степанович Встановлення українсько-польського кордону (1941-1951 рр.)1998  
Козюра Ігор Валерійович Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині в 20-30-х рр. ХХ ст.1998  
Костюк Михайло Петрович Німецька колонізація на Волині (60-ті роки XIX ст.- 1914р.)1998  
Кривошея Ірина Іванівна Козацька старшина Переяславського полку (1648-1782)1998  
Крот Володимир Олександрович Громадсько-політична діяльність М.С.Грушевського в 1905-1917 рр.1998  
Лабур Ольга Володимирівна Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI-XVIII ст.)1998  
Лаврищук Владимир Иванович Фашистский оккупационный режим в западных областях Украины. 1941- 19441998  
Ластовський Валерій Васильович Переяславсько- Бориспільська єпархія у XVІІІ ст.1998  
Лисенко Олександр Васильович "Просвіти" у суспільно-політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905-1916 рр.)1998  
Лозовий Віталій Станіславович Кам'янецька доба Директорії Української Народної Республіки (червень- листопад 1919 року)1998  
Мармазова Ольга Іванівна Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX- початок XX ст.)1998  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net