Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Когут Петро Володимирович Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944- 1953рр.)2000  
Кокошко Федір Іванович Діяльність культурно-освітніх організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. XX ст.)2000  
Кокошко Федір ІвановичДіяльність культурно-освітних організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. ХХ ст.)2000  
Крамарчук Тетяна ДмитрiвнаУкраєнська дiаспора Республiки Башкортостан: iсторiя формування та особливостi iснування iншоетнiчному середовищi.2000  
Крамарчук Тетяна Дмитрівна Українська діаспора Республіки Башкортостан: історія формування та особливості існування в іншоетнічному середовищі2000  
Кривошеєва Лідія МиколаївнаНаціонально-просвітня діяльність Союзу визволення України в таборах військовополонених українців (1914-1918 рр.)2000  
Крук Олександр ІвановичРозвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х - 1980-ті рр.)2000  
Кушинська Лариса Анатоліївна Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VI-XI ст.2000  
Кушпетюк Олена Іванівна Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ - початку ХХ ст.2000  
Лагоша Микола Миколайович Міліція України в 1945-1953 рр.2000  
Лазаренко Володимир Миколайович Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х- на початку 30-х рр. XX ст.2000  
Левченко Валерій ВалерійовичІсторія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.)2000  
Лепявко Сергій Анатолійович Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561-1595)2000  
Лисенко Майя Станіславівна Становлення середньої спеціальної освіти в Україні (1922-1930 рр.)2000  
Литвинюк Валентина IванiвнаЕкономiчний розвиток Волинського воїводства в мiжвоїнний перiод (1921_1939)2000  
Мазур Василь Митрофанович Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921- 1929 рр.)2000  
Мазур Василь МитрофановичКооператитвний рух у національних районах Української СРР (1921 - 1929 рр.)2000  
Мельник Олег ВіталійовичСтановлення та розвиток вищої жіночої освіти в Одесі (1879 - 1921 рр.)2000  
Мизак Нестор Степанович Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939-1953 рр.2000  
Молчанов Володимир Борисович Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900-1914 рр.)2000  
Мордвінцев В'ячеслав МихайловичЦерковно-вотчинне господарство та секуляризаційна реформа на Лівобережній Україні ХVІІІ ст.2000  
Мільчев Володимир Іванович Болгарське населення Південної України у XVIII ст.2000  
Місінкевич Леонід Леонідович Національні меншини Поділля в 20- 30-х рр. ХХ століття2000  
Непіпенко Людмила Павлівна Політична культура Радянської України періоду непу2000  
Нестеренко Лідія ОлександрівнаВолосне управління в Чернігівській губернії у першій половині ХІХ ст.2000  
Обидьонова Ольга Вікторівна Національні меншини Донбасу в 20-30-ті роки XX століття2000  
Олянич Валентина Володимирівна Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX- на початку XX ст.)2000  
Орлевич Ірина Василівна Діяльність Львівського Ставропігійського інституту - кінець XVIII - 60-ті рр. XIX ст.2000  
Остапенко Яна Михайлівна Ліквідація більшовиками опозиційних політичних партій в Україні (1920- 1925 рр.)2000  
Павлюк Віктор Володимирович Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст.2000  
Пальчевський Руслан СтепановичПальчевський Р.С. Український молодіжний рух на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.)2000  
Пальчевський Руслан Степанович Український молодіжний рух на західноукраїнських землях (20-30-і рр. ХХ ст.)2000  
Пальченкова Вікторія Михайлівна Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці ХІХ- на початку ХХ століття2000  
Панчук Галина Миколаївна Зміни в складі населення Донецької області (1959- 1989 рр.)2000  
Пархоменко Владислав Анатолійович Українські національні військові формування на Півдні України у 1917 - на початку 1919 рр.2000  
Патер Іван ГригоровичСоюз визволення України: проблеми державності і соборності.2000  
Подолян Василь ВасильовичЙоахим Волошиновський і його роль у запровадженні та становленні кооперації на Поділлі: кінець ХIХ - початок ХХ століття.2000  
Полякова Лариса Іванівна Етносоціальні процеси на Півдні України у 60- 80-х рр. ХХ ст.2000  
Посівнич Микола РомановичВоєнно-політична діяльність ОУН в 1929-1939 рр.2000  
Прохорчик Марина Віталіївна Народна освіта у Криму в 1921-1929 рр.2000  
Півоварчук Віталій Миколайович Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939- червень 1941 років)2000  
Рибак Назар Богданович Наукове співробітництво України з країнами Східної Європи в соціально- гуманітарній сфері (1970-1990-і рр.)2000  
Рибченко Людмила ВікторівнаРадянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України.2000  
Ровчак Лариса Володимирівна Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті р.р.)2000  
Рябокобила Олена Олександрівна Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-30-ті роки ХХ ст.2000  
Рідуш Богдан Тарасович Печери Середнього Подністров'я в історії населення регіону2000  
СТРЯПКО Іван ОлександровичТовариство «Просвіта» і його роль в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття 1920 – 1939 рр.2000  
Саричев Володимир Іванович Селянство і Радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України)2000  
Скотникова Лада СтаніславівнаАграрні відносини в українському селі у 20-30-х роках ХХ століття.2000  
Скотнікова Лада Станіславівна Аграрні відносини в українському селі у 20-30 роках XX століття2000  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net