Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Шеретюк Валерій Миколайович Православна церква Правобережної України у контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця ХУІІ-ХУІІІст.2001  
Шитюк Микола Миколайович Масові репресії на півдні УРСР в 20-ті - на початку 50-х років2001  
Шумський Іван Іванович Молодіжний рух у Західній Україні (1920-1939)2001  
Щерба Тетяна Олександрівна Міське самоуправління на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.2001  
Ярошинський Олег Богданович Волинь в період національно-визвольної війни 1648-1657 р.р.2001  
Яцюк Микола ВолодимировичВiйськово-полiтична дiяльнiсть Директорiї УНР (1918 - 1920 рр.)2001  
Єфіменко Геннадій Григорійович Національно- культурна політика ВКП (б) щодо радянської України (1932- 1938)2001  
Ісаков Павло Миколайович Селянський повстанський антикомуністичний рух на Лівобережній Україні (березень 1919 - листопад 1921 рр.)2001  
Cкляренко Денис ЄвгеновичУкраїна і Ризька мирна конференція2000  
Архірейський Дмитро Володимирович Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній)2000  
Бабенко Світлана Юріївна Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни2000  
Баженова Стефанія Едуардівна Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст.2000  
Бандрівський Микола Стефанович Пам'яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кін. XIX-XX ст.)2000  
Бежук Ольга МиколаївнаГромадсько-політична діяльність Ольги Левицької-Басараб2000  
Биченко Сергій МиколайовичВнесок сільськогосподарської кооперації у зміцнення добробуту селянства України (1921 - 1929 рр.)2000  
Богатчук Світлана Степанівна Залізничний транспорт України у другій половині XIX - на початку XX ст. (Соціально-економічний аспект)2000  
Богінська Ірина Валентинівна Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920- 30-ті роки)2000  
Боднарчук Юлія ЮріївнаОсобливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947 рр.).2000  
Бомбандьорова Ольга Анатоліївна Підготовка та використання державних трудових резервів України в період Великої Вітчизняної війни2000  
Бондарчук Петро Миколайович Профспілки УСРР як об'єкт і суб'єкт політики українізації (1920-ті рр.)2000  
Бонь Олександр Іванович Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного руху2000  
Бородін Сергій Васильович Аграрні відносини у Криму (1918-1926 рр.)2000  
Борщевич Володимир Трохимович Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.2000  
Бочаров Віталій Володимирович Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906- 1916 рр.)2000  
Боєчко Владислав Федорович Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина XV - середина XVII ст.)2000  
Вербицький Віталій АнатолійовичФізичне виховання і спорт у середніх навчальних закладах Півдня України: 1864-1917 рр. (на матеріалах Херсонської губернії)2000  
Висоцький Олександр Юрійович Діяльність Української соціал- демократичної робітничої партії та Української партії соціалістів- революціонерів у 1900-1920 роках: історико- порівняльний аспект2000  
Власюк Ігор Миколайович Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906-1914 рр.)2000  
Водотика Сергій Григорович Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування2000  
Гай-Нижник Павло Павлович Фінансова політика уряду української держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.)2000  
Галь Богдан Олександрович Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур Російської імперії у XVIII - першій третині XIX ст.2000  
Гладка Галина Любомирівна Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького (1899-1939 рр.)2000  
Голікова Олена Михайлівна Меншовики в Україні у роки революції і громадянської війни (1917-1920 рр.)2000  
Гонюкова Лілія Василівна Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр.-1940р.)2000  
Горбань Анатолій ВікторовичУкраїнський самостійницький рух як форма громадянського протистояння і боротьби проти тоталітаризму (вересень 1939-1940-і роки)2000  
Гордуновський Олег Миколайович Поміщицькі господарства Правобережної України в умовах розвитку товарно- грошових відносин у першій половині ХІХ ст.2000  
Горюнова Євгенія ОлександрівнаСоціально-політичні процеси в селі Кримської АРСР 1920-х років.2000  
Горін Сергій Миколайович Православні монастирі Волині другої половини XV- середини XVII ст.: чисельність, статус, релігійно-культурні функції2000  
Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.)2000  
Грушова Тетяна Вікторівна Радянська держава та секта п'ятидесятників в Україні (початок 1920-х- 1991 рр.)2000  
Добрунова Людмила Едуардівна Харків доби національно-демократичної революції (лютий-грудень 1917 р.)2000  
Дорошева Антоніна ОлександрівнаСамоврядування в приморських містах Півдня України у другій половині ХІХ ст.2000  
Дубінський Володимир АнатолійовичАграрне питання Наддніпрянської України в українській громадсько-політичній думці у 1890-ті - 1917 роки.2000  
Жиленкова Ірина Миколаївна Ліберально- демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)2000  
Жулканич Неля МихайлівнаАграрні перетворення в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. ХХ - початок ХХІ ст.)2000  
Заблоцька Кіра Володимирівна Соціальна структура робітників важкої промисловості України у 1960-1985 рр.2000  
Змерзлий Борис Володимирович Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках2000  
Кагамлик Світлана Романівна Культурно-просвітницька діяльність Києво-Печерської лаври в другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.2000  
Каньоса Андрій Миколайович Наукові та громадські форми історичного краєзнавства на Поділлі (кінець 50- х - 80-і рр. ХХ ст.)2000  
Кобута Степан Йосифович Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988-1999 рр.)2000  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net