Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Тучинський Віталій АнатолійовичМолдавани Півдня Украини в ІІ половині ХІХ - початку ХХ ст. Соціально-економічний та культурний розвиток2002  
Удовицька Тетяна Анатоліївна Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.)2002  
Фролов Микола ОлександровичВихідці з інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-і роки ХХ століття.2002  
Філіпович Мирослава Богданівна Луцька "Просвіта" (1918 - 1935 роки)2002  
Хрідочкін Андрій ВікторовичСуспільно-політичні погляди В.Н.Каразіна.2002  
Церковна Віра Георгіївна Українсько-російські відносини у 1919 - 1922 рр.: національно-державний аспект2002  
Чоп Володимир Миколайович Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою2002  
Чумаченко Олена Анатоліївна Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала2002  
Шара Любов Миколаївна Становлення органів самоврядування у містах і посадах Чернігівської губернії в останній третині ХІХ ст.2002  
Шпитальов Геннадій Георгійович Військова служба запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько- турецьких війнах2002  
Шушляннікова Наталя Володимирівна Соціокультурна історія Херсонщини кінця XVIII - початку XX ст. за наративною літературою2002  
Яременко Максим Васильович Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і - середина 80-х рр. XVIII ст.)2002  
Яцина Олег Анатолійович Національно-культурний рух 1907-1914 років і українська преса2002  
Євсєєва Тетяна Миколаївна Російська православна церква в суспільно-політичному житті України 1917- 1921рр.2002  
Іваник Микола Михайлович Органи місцевого самоврядування на Західній Україні у 1919 - 1939 роках2002  
Іванюта Ігор Петрович Наукова та громадсько-політична діяльність академіка Володимира Гнатюка в контексті українського національного відродження кінця ХІХ - початку ХХ ст.2002  
Ігнатова Людмила Русланівна Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906-1914 рр.)2002  
Ішин Андрій В'ячеславович Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.)2002  
Абдуллаєва Маріанна Абдуллаєвна Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець ХVІІІ - 30-і роки ХХ ст.)2001  
Автушенко Ірина Борисівна Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20-30-ті рр. XX ст.)2001  
Александрович Володимир СтепановичЗахідноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища2001  
Бесєдіна Наталія Василівна Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х - 80-і рр.ХХ ст.)2001  
Богуславська Валентина Григорівна Народна освіта України в Україні в добу національно-демократичної революції 1917-1920 рр.2001  
Бодров Юрій Іванович Уманське козацтво в українському визвольному русі (середина XVII - початок XVIII століття)2001  
Бойко Вадим Миколайович Реформи державних селян другої половини XIX ст. в Лівобережній Україні2001  
Бойко Надія Іванівна Вчений-енциклопедист М.О.Максимович як історик України2001  
Борейко Юрій Григорович Язичництво у контексті становлення народного християнства в Київській Русі (друга половина IX- середина XIII століть)2001  
Ботушанський Олег Васильович Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX- початок XX ст.)2001  
Буяк Богдан Богданович Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944-50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)2001  
Білокінь Олена Іванівна Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906-1917 рр.)2001  
Білошицький Сергій Володимирович Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 - перша половина 20-х рр.)2001  
Бєлоглазов Роман Миколайович Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР)2001  
Бєлікова Наталя Юріївна Релігійні конфесії України (кінець 80-х - 90-і рр. ХХ століття)2001  
Войтович Леонтій ВікторовичКнязівські династії Східної Європи (кінець ІХ - початок XVІ ст.): склад, суспільна і політична роль2001  
Вілкул Тетяна Леонідівна Віче в Давній Русі у другій половині XI-XIII ст.2001  
Газін Володимир Володимирович Гетьманство Павла Тетері: спроба подолання суспільно-політичної кризи в Українській державі (1663-1665 рр.)2001  
Галицька-Дідух Тамара ВячеславівнаСхідна Галичина і Ризька мирна конференція (1920-1921 рр.)2001  
Глушко Тамара Михайлівна Історія архівної справи в Донбасі у 1920-1930-х роках2001  
Гнатчук Оксана Степанівна Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)2001  
Грідіна Ірина Миколаївна Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945рр.: людський вимір2001  
Гурик Мирослава Іванівна Соціально-економічний розвиток міст і містечок Галицької землі в другій половині ХVІ ст. - першій половині ХVІІ ст.2001  
Гізер Сергій Миколайович Ногайські племена на південному заході України (кінець ХV - ХVІІ ст.)2001  
Дацків Ігор Богданович Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни2001  
Дзьобак Володимир Васильович Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.)2001  
Донік Олександр Миколайович Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)2001  
Драч Оксана Олександрівна Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)2001  
Дядюк Мирослава Степанівна Політизація українського жіночого руху в Галичині: 1921-1939 рр.2001  
Зінченко Алла Григорівна Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х - першій половині 30-х років ХХ століття2001  
Калініченко Вячеслав Володимирович Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років XX ст.)2001  
Касперович Віктор Миколайович Адміністративно-командне керівництво важкою промисловістю Донбасу у 1938 - червні 1941 років2001  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net