Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Сіталова Наталя ОлександрівнаДіяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905-1907 рр.2009  
Тарасенко Лідія БорисівнаВплив підприємницької діяльності на соціальне розшарування селянства Донбасу у 20-і рр. ХХ ст.2009  
Тканко Тетяна ВладиславівнаДіяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської імперії в роки Першої світової війни2009  
Ткаченко Володимир ВолодимировичРозвиток української науки в загальносоюзному суспільно-політичному контексті (20-30-ті рр. ХХ ст.).2009  
Ткаченко Ірина ВладиславівнаОхорона здоров'я в Україні в роки нової економічної політики: соціально-історичний аспект2009  
Трухманова Світлана ЛеонідівнаСоціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.2009  
Тітова Наталія ВолодимирівнаУкраїнське та польське населення Поділля: проблеми міжнаціональних відносин у прикордонному регіоні УРСР (1920-1930-ті роки).2009  
Фареній Ігор АнатолійовичКооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.2009  
Федоренко Яніна АнатоліївнаЗміни в духовно-культурному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги"2009  
Фелонюк Андрій ВасильовичПередмістя Львова другої половини XVII-XVIII ст.: адміністративно-правовий статус та соціотопографія2009  
Чепурко Олександр ОлексійовичІдейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губернії в 1903 - 1907 рр.2009  
Чернишевич Олена ВолодимирівнаСтановлення та розвиток інститут президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект2009  
Чугаєвська Людмила ВіталіївнаСтворення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.)2009  
Чумак Михайло МихайловичКупецтво як фактор розвитку промисловості Лівобережної України (60-ті рр. ХІХ ст. - 1914 р.)2009  
Шамрай Олександр ГригоровичКультурно-освітня сфера та духовне життя українського села в 1943 - 1950 рр. (за матеріалами центральних областей УРСР)2009  
Шахрай Тетяна ОлексіївнаГосподарська, громадсько-політична та культурна діяльність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.2009  
Шевченко Валентина ВіталіївнаПриватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ - початку ХХ ст.2009  
Шеліхова Віта ВалентинівнаРозвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. ХІХ ст.).2009  
Шпак Світлана МиколаївнаО. Я. Мацюк: архівіст та краєзнавець.2009  
Шпик Ігор ЄвгеновичБолгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХIV-перша половина ХVI ст.).2009  
Щур Юрій ІгоровичУкраїнський визвольний рух на Наддніпрянщині (1920-1955 рр.)2009  
Юрейко Ольга ВолодимирівнаГоловна Руська Рада: утворення та діяльність.2009  
Юрків Юлія ВолодимирівнаУкраїнські жіночі організації у національно-політичному житті Східної Галичини (1917-1939 рр.)2009  
Єпик Лариса ІванівнаКостянтин Андріанович Мацієвич - учений і громадсько-політичний діяч.2009  
Іванова Тетяна ЮріївнаТоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20-30-ті рр. ХХ ст.)2009  
Ігнатуша Алевтина ЄвгенівнаПротестантська періодика України як суспільно-політичне явище 20-х рр. ХХ ст.2009  
Адамович Наталія МиколаївнаСуспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)2008  
Алєксєєва-Процюк Діана ОлександрівнаОрганізація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939-1953 рр.)2008  
Барабаш Юлія ВасилівнаРозвиток інфраструктури охорони здоров'я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект2008  
Бардаш Ольга ДмитрівнаРосійське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917рр.)2008  
Бармак Микола ВалентиновичФормування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні наприкінці XVІІІ – в першій половині ХІХ ст.2008  
Басараб Михайло МихайловичРоль громадських організацій Закарпаття в державотворчих процесах наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.2008  
Безега Тетяна МихайлівнаІнституційні та галузеві проблеми економіки України 1991 – 2007 рр. (на прикладі приватизації та енергетики)2008  
Безносюк Олег ПетровичДіяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 – 1954 роках.2008  
Бойко Олег ВікторовичПротидія православної церкви і громадськості антирелігійному наступу держави у 20 - 30-ті роки ХХ ст. (на матеріалах Півдня України)2008  
Бойко Юлія ОлександрівнаВидавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. - 1929 р.).2008  
Бондар Наталя ОлександрівнаДіяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.)2008  
Бочан Петро ОлеговичУкраїна в поглядах німецьких і французьких вчених, послів і мандрівників XVII-XIX століть.2008  
Боєва Тетяна ІванівнаРозвиток народної освіти на Донеччині у другій половині XIX - на початку XX ст.2008  
Брославський Володимир ЛюбомировичАграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793-1861 рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні2008  
Буждежан Артем ВолодимировичЧорна металургія Донбасу у 50-80-і рр. ХХ ст.2008  
Вовк Віталій МиколайовичПобут та дозвілля міського населення України в 50 - 80-х рр. ХХ століття2008  
Войтенко Юрій МиколайовичЕліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793–1832 рр.).2008  
Волониць Віра СтепанівнаТорговельно-комерційна діяльність греків-купців в Україні (середина ХVІІ–ХІХ ст.).2008  
Гай-Нижник Павло ПавловичФінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. - квітень 1918 р.).2008  
Галуха Василь ЛевковичКомасація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.)2008  
Гальченко Олександр МиколайовичФізкультурно-спортивний рух у Донбасі (1917-1930 рр.).2008  
Георгізов Григорій МихайловичУкраїнське селянство доби непу: динаміка політичних настроїв та свідомості.2008  
Герасименко Олена ВолодимирівнаСелянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.)2008  
Глистюк Ярослав СтепановичГенеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848-1914: інституційна та соціальна історія.2008  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net