Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Карсим Інна Анатоліївна Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст.2002  
Каюк Дмитро Григорович Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. ХУІІІ на початку ХІХ ст.2002  
Козирєв Валерій Кирилович Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ - початку ХІХ століття2002  
Котова Наталія Олегівна Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ - на початку ХХ століття2002  
Кошелєва Наталія Вікторівна Українське шкільництво і освітня політика крайової адміністрації та сейму в Галичині (1890-1914 рр.)2002  
Кравченко Алла Анатоліївна Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917- 1920 рр.)2002  
Красножон Неоніла Григорівна Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.)2002  
Кривчик Геннадій Георгійович Соціальний розвиток українського села в 60-80-ті рр. ХХ ст.2002  
Крупник Любов Орестівна Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965- 1985)2002  
Кузіна Наталія Вікторівна Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (київський період 1907-1919 рр.)2002  
Куташев Ігор Вікторович Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)2002  
Кісіль Зоряна Романівна Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920- 1939 рр.)2002  
Левченко Олександр Дем'янович Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р. - липень 1919 р.)2002  
Левченко Інна Миколаївна Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.2002  
Лехан Лариса Борисівна Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928-1933 роках2002  
Лишко Вікторія Володимирівна Українсько-польські зв'язки в галузі культури 1991-1999 рр.2002  
Лубко Інна Миколаївна Спроби аграрних перетворень М.Хрущова та їх вплив на українське село (1953- 1964 рр.)2002  
Маковський Віталій ВікентійовичЗемельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х роках2002  
Марусик Тамара Володимирівна Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х - початок 60-х років ХХ ст.)2002  
Мащенко Ірина Юріївна Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90- х роках ХХ ст.2002  
Милусь Василь Іванович Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х - 50- ті роки ХХ ст.2002  
Михайличенко Дмитро Юрійович Політика "воєнного комунізму" і українське селянство, 1919 р.2002  
Могильний Леонід Петрович Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття2002  
Монолатій Іван Сергійович Соціально-економічне становище та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1923рр.)2002  
Морозов Олег Вікторович Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст.2002  
Мусієнко Владислав Євгенович Колгоспи України в 1934-1939 роках2002  
Нарадько Андрій Валерійович Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ століть)2002  
Непорожня Ганна Андріївна Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900- 1907 рр.2002  
Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХIХ ст.)2002  
Олійник Зоя Вікторівна Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр.2002  
Омельчук Володимир Васильович Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах2002  
Пиріг Олександра Андріївна Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історичний аспект2002  
Поставнича Марина Вікторівна Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст.2002  
Приймак Олег Миколайович Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.)2002  
Прокіп Андрій Володимирович Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського2002  
Прохоров Володимир Володимирович Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.2002  
Півоваров Олександр Валентинович Становлення і розвиток світської середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині (друга половина ХVІІІ - перша третина ХІХ ст.)2002  
Редькіна Ольга Анатоліївна Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ - початку ХХ століття2002  
Рогоза Олександр Миколайович Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров'я (1864-1917 рр.)2002  
Рудницька Наталія Василівна Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ століття2002  
Румянцева Світлана Сергіївна Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917рр.)2002  
Сергійчук Олена Миколаївна Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953-1964 рр.2002  
Слободянюк Микола Анатолійович Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.)2002  
Собчук Володимир Дмитрович Знать Південної Волині на схилі середніх віків. Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження2002  
Совінська Наталія Вікторівна Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991-2001 рр.)2002  
Стасюк Іван Михайлович Український національно-патріотичний рух в УРСР (середина 1950-х - кінець 1980-х років)2002  
Степаненко Ганна Володимирівна Освітня діяльність православного духовенства в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)2002  
Суюсанов Лут Ікрамович Вугільна промисловість і шахтарі України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)2002  
Теодорович Артем Юрійович Історико-краєзнавча діяльність установ історичного профілю Всеукраїнської Академії наук в 20-х роках ХХ століття2002  
Тупик Оксана Олександрівна Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.)2002  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net