Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Трофим'як Богдан Євстахійович Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. - перша пол. XX ст.)2003  
Федака Сергій Дмитрович Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (XII століття)2003  
Філоретова Лариса Мартіївна Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.2003  
Цубенко Валерія Леонідівна Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. 1817-1857 рр.2003  
Черкас Борис Володимирович Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством (1502-1540)2003  
Чернявська Світлана Миколаївна Впровадження української мови в систему освіти 1923-1932 рр.2003  
Чигур Руслан Юрійович Соціально-екологічні процеси в Західному регіоні України 70-80-х рр. XX ст.2003  
Чуткий Андрій Іванович М.П.Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого2003  
Шановська Олена Андріївна Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989-1996 рр.)2003  
Шевченко Тетяна Миколаївна Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI - середини XVII ст.: засади функціонування навчальних закладів та освітні кадри2003  
Шологон Лілія Іванівна Українські педагогічні товариства Галичини та Буковини 80-х рр. XIX - початку XX ст.2003  
Шпиталенко Галина Андріївна Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX - початок XX ст.)2003  
Янишин Богдан Михайлович Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-і роки XIX ст.)2003  
Ясіновський Андрій Юрійович "Синтагматіон про сім Святих Тайн" Гавриїла Севера в контексті грецько- українських культурних та релігійно-політичних зв'язків кінця 16 - початку 17 століть2003  
Єгрешій Олег Ігорович Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904-1945 рр.)2003  
Іваницька Лілія Василівна Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття2003  
Ільюшин Ігор Іванович Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.)2003  
Іщенко Ігор Васильович Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України)2003  
Абдуллаєва Маріанна АбдуллаевнаПравославні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення (кінець XVIII - 30-і роки ХХ ст.)2002  
Авсєєвич Владислав Петрович Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990-1996 рр.2002  
Адамович Сергій Васильович Наддніпрянська політична еміграція в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель (1914-1918 рр.)2002  
Акайомова Анжела ВалеріївнаРозвиток рекламної справи в Україні у 90-их роках ХХ сторіччя.2002  
Анісімов Костянтин Вікторович Однострої збройних сил України періоду національних змагань 1917-1920 р.2002  
Бачинська Олена Анатоліївна Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII - початок XX ст.2002  
Боровик Микола Андрійович Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)2002  
Верхогляд Вікторія Борисівна Українсько-австрійське економічне співробітництво у 1991-2000 роках2002  
Винарчук Тетяна Валеріївна Український національний рух в контексті визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи (кін. ХІХ ст.-1920 р.): компаративний аналіз2002  
Вовк Юрій Іванович Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку XX століття2002  
Вінниченко Олексій ОлександровичШляхетські сеймики Руського і Белзького воєводств Речі Посполитої в останній чверті XVI - першій половині XVII ст.2002  
Вісина Тетяна Миколаївна Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст.2002  
Гальчак Сергій Дмитрович "Остарбайтери" з Поділля (1942 - 1947 рр.)2002  
Гвоздик Василь Степанович Південь України в революції 1917 - початку 1918 років2002  
Глушкова Людмила Валеріївна Соціал-демократичні партії України наприкінці XX- початку XXI століть2002  
Городницька Людмила Василівна Суд і судочинство на Буковині (остання чверть ХVІІІ - початок ХХ ст.)2002  
Громакова Наталя Юріївна Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795-1830-х роках2002  
Гуйванюк Микола Романович Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900-1914 рр.)2002  
Гулай Василь Васильович Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-Х - 50-ті роки ХХ ст.)2002  
Гутковський Василь Васильович Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина XIX ст. - 1920 р.)2002  
Денисенко Олена Анатоліївна Охорона і збереження пам'яток історії та культури в Українській державі (1918р.)2002  
Дмитрук Володимир Іванович Реакція українського суспільства на події 1968 р. в Чехословаччині: громадська думка, форми протесту, позиція владних структур2002  
Дмитрієв Владислав Володимирович Градоначальства півдня України в ХІХ - на початку ХХ ст.2002  
Дробот Іван Іванович Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.)2002  
Дроботенко Наталія Анатоліївна Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990-2000): історичний аспект2002  
Жванко Любов Миколаївна Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року)2002  
Живора Станіслав Михайлович Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки)2002  
Журавльов Денис Володимирович Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст.2002  
Журба Михайло Анатолійович Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30-ті рр. ХХ ст.)2002  
Захарова Ірина Володимирівна Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.)2002  
Зозуля Євген Вікторович Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.)2002  
Каліщук Оксана Миколаївна Роль галицької інтелігенції в національно-культурному відродженні українців Волині (1914-1918 роки)2002  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net