Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Ковалюк Роман Теодорович Український студентський рух на західних землях XIX-XX ст.2003  
Ковач Леся Леонідівна Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр.2003  
Коляструк Ольга Анатоліївна Преса УСРР в контексті політики українізації (20-30-ті роки XX ст.)2003  
Копитко Андрій Дмитрович Зовнішньоекономічні зв'язки Галицької і Волинської земель (кінець X - перша половина XIV ст.)2003  
Костюкова Олена Миколаївна Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках XX ст.2003  
Косінова Ганна ОлександрівнаХарківський університет наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.2003  
Кочергін Ігор Олександрович О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.2003  
Кравченко Олена Валентинівна Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799-1917 рр.)2003  
Крупа Любомир Левкович Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно- просвітницьке життя в Галичині кінця XIX - першої половини XX століття2003  
Кузнецов Олександр АнатолійовичУкраїнське село: проблеми соціальних змін (70-і - перша половина 80-х років ХХ ст.)2003  
Кучеренко Алла Алимівна Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр.2003  
Кіцак Володимир Миронович Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944-1946 рр. та їх соціально- економічна адаптація2003  
Лебедєва Ірина МиколаївнаСтворення уряду Української Народної Республіки і формування системи виконавчої влади (червень 1917 р. - квітень 1918 р.)2003  
Левченко Лариса ЛеонідівнаМиколаївське і Севастопольське військове губернаторство (1805-1900 рр.)2003  
Малець Олександр ОмеляновичЕтнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. ХХ ст.2003  
Марківська Людмила Леонтіївна Українська інтелігенція Волині між двома світовими війнами2003  
Марчук Микола Васильович Освіта в Україні в роки національного відродження (1917 - поч. 1930-х рр.)2003  
Масаєв Михайло Володимирович Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII - початок XX ст.)2003  
Минасян Эдик Гарегинович Социально-экономические преобразования в Республике Армения в 1990-ых годах2003  
Моргун Василь АндрійовичСуспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект2003  
Мосюкова Наталія Геннадіївна Історія парламентської системи в Україні (1990-1998 рр.)2003  
Міронова Ірина СергіївнаКультура національних меншин Півдня України в 20-30-і роки XX століття2003  
Міщанин Василь Васильович Аграрна політика на Закарпатті (1944-1950 рр.)2003  
Назаркіна Олена Іванівна Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії2003  
Назаркіна Олена ІванівнаПротестантські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії2003  
Назарчук Олександр Миколайович Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст.2003  
Носкова Інна Аркадіївна Кримські болгари в ХІХ - на початку ХХ століття: історія та культура2003  
Нікольський Володимир Миколайович Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х - 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження2003  
Опанасенко Віталій Володимирович Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно- освітньому житті України 1785-1860 рр.2003  
Орлянський Володимир СеменовичРеалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920-1930-ті рр.2003  
Очеретянко Світлана Іванівна Німецька національна освіта в Україні (20-30-ті роки XX ст.)2003  
Пахоменко Сергій Петрович Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ столітя2003  
Петров Олексій Олександрович Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX - на початку XX ст.2003  
Петрович Валентина ВасилівнаІсторична топографія Володимира X-XVIII ст.2003  
Подкупко Тетяна Леонідівна Чорноморська проблема в контексті державницьких змагань української козацької старшини (середина XVII - початок XVIII ст.)2003  
Поляков Владимир ЕвгеньевичИсторическая эволюция топонимики города Симферополя2003  
Поляков Володимир Євгенович Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя2003  
Поліщук Володимир Васильович Офіційні свідки в структурі Луцького замкового уряду до реформ 1564-1566 років (службове підпорядкування і правові послуги)2003  
Попп Руслана Петрівна Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках (історико-соціологічний аспект)2003  
Прищепа Олена Петрівна Міста Волині в другій половині XIX - на початку XX ст.2003  
Прохоров Володимир ВолодимировичДіяльність оранів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.2003  
Рахно Олександр Якович Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.)2003  
Репан Олег Анатолійович Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735-1739 рр.2003  
Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкинці 1980-х - в першій половині 1990-х років2003  
Сминтина Олена Валентинівна Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)2003  
Струкевич Олексій Карпович Провідні політико-культурні орієнтації еліти України-Гетьманщини2003  
Стяжкіна Олена Вікторівна Жінки в історії української культури другої половини XX століття2003  
Темірова Надія РоманівнаСоціально-економічна еволюція поміщицтва України в 1861-1917 рр.2003  
Ткаченко Тетяна Валентинівна Громадська та благодійна діяльність Г.П.Галагана2003  
Травкіна Ольга Іванівна Чернігівський колегіум (XVIII ст.)2003  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net