Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Федорів Ірина Олегівна Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876-1947 рр.)2004  
Фишенкджян Ани Аветисовна Армянские общины в Сирии в 1946-1971 годах2004  
Хмарський Вадим Михайлович Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ- на початку ХХ ст.2004  
Хмельницька Людмила ВасилівнаПромислові трести України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)2004  
Хмельовський Петро Михайлович Українське педагогічне товариство "Рідна школа" в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр).2004  
Ховрич Сергій Миколайович Становлення та розвиток вищої технічної освіти Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ - перші десятиріччя ХХ ст.)2004  
Цимбал Юрій Володимирович Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834- 1884 рр.: організація, структура, функціонування2004  
Шляхов Олексій Борисович Судовласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця ХІХ- початку ХХ ст.2004  
Шостак Інна Віталіївна Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія наприкінці XVIII - у першій половині XIX століття2004  
Шумський Костянтин Володимирович Духовно-навчальні заклади Таврійської єпархії (1859-1920 рр.)2004  
Ярошенко Євген Станіславович Формування системи охорони культурних цінностей в Україні (XIX - поч. XX ст.)2004  
Яцишина Оксана ЯківнаГромадсько-політична та наукова діяльність С.П.Шелухіна (1864-1938 рр.)2004  
Єгорова Олена Віталіївна Юридична освіта в університетах України XIX - початку XX ст. (етапи та особливості розвитку)2004  
Івангородський Костянтин Васильович Етносоціальні процеси в південних староствах Київського воєводства (друга половина XVI - перша половина XVII ст.)2004  
Ігнатенко Марина Миколаївна Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XX ст.2004  
Cминтина Олена ВалентинівнаДавнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)2003  
Айвазян Армен Мартинович Армянская церковь на перепутьях армянского освободительного движения в XVIII веке2003  
Бачинський Дмитро ВолодимировичІнтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30- х років ХХ ст.2003  
Березовська Тетяна Всеволодівна Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби2003  
Благий Василь Богданович Студентство Львівського університету в 1900-1914 роках: історико- соціологічний аспект2003  
Боган Сергій Михайлович Повстанський рух в Одеській губернії у 1920-1923 роках2003  
Богів Олександр Ярославович Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. - березень 1939 р.)2003  
Бойко Володимир Володимирович Земельні громади Кримської АРСР (1922-1930 рр.)2003  
Борисов Владислав Леонідович Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр.2003  
Босак Орест Іванович Українська соціал-демократична партія в соціальному і національному рухах Галичини (90-і рр. ХІХ ст.-1914 р.)2003  
Бровар Олександр Віталійович Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни (серпень 1941 - вересень 1943рр.)2003  
Будков Дмитро Валентинович Міжнародно-інформаційна діяльність Української держави. 1917-1923 рр.2003  
Буравський Олександр Антонович Поляки Волині у другій половині XIX - на початку XX ст. Соціально- економічне становище та культурний розвиток2003  
Білоус Наталія ОлексіївнаКиївський магістрат ХVІ - першої половини ХVІІ ст.: організація та юрисдикція.2003  
Білоус Наталія Олексіївна Київський магістрат XVI - першої половини XVII ст.: організація та юрисдикція2003  
Бєліков Олександр Володимирович Циганське населення України (XVI-XX ст.)2003  
В'ятрович Володимир Михайлович Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно- демократичної революції народів Центрально-Східної Європи2003  
Валіол Оксана Павлівна Роль М. Грушевського в національно-культурному відродженні українського народу (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.)2003  
Валіон Оксана ПавлівнаРоль М.Грушевського у національно-культурному відродженні українського народу (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.)2003  
Волошенко Вікторія Олександрівна Комітети незаможних селян в Донбасі (1920-1933рр.)2003  
Вівсяна Інна Анатоліївна Національно-культурна співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини у 1917 - 1920 рр.2003  
Гаврилюк Світлана Віталіївна Становлення й розвиток історичного пам'яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX - початок XX ст.)2003  
Гнот Соломія Іванівна Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921-1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії)2003  
Горбуров Євген Григорович Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр.2003  
Грицан Анатолій Васильович Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті в 1920-1939 рр.2003  
Гула Руслан Володимирович "Киевлянин" та суспільно-політичні рухи в Україні: 1900-1914 роки2003  
Дейнега Ірина Іванівна Український жіночий рух як складова національного відродження (II пол. XIX 1908 р.)2003  
Довбня Ольга Анатоліївна Суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр.2003  
Дутчак Інна Григорівна Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. XIX - початок XX ст.)2003  
Діанова Наталія Миколаївна Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. - 1861 р.)2003  
Зінченко Віктор Анатолійович Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. XX ст. (на основі діяльності "Супутника")2003  
Кавун Максим Едуардович Походження та рання історія міста Катеринослава2003  
Каліщук Оксана Миколаївна Роль галицької інтелігенції в національно-культурному відродженні українців Волині (1914-1918 роки)2003  
Каліщук Оксана МиколаївнаРоль галицької інтеліґенції у національно-культурному відродженні українців Волині (1914-1918 роки)2003  
Канталінська Жанна Володимирівна Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х - на початку 60-х років ХХ століття2003  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net