Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Матосян Тигран Самвелович Историко-аналитическое сравнение геноцида армян и еврейского холокоста2004  
Михайловський Віталій Миколайович Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402-1506 рр.)2004  
Мовчан О. МУкраїнські профспілки в компартійно-радянській системі влади (20-ті рр.)2004  
Мовчан Ольга Миколаївна Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (1920-ті рр.)2004  
Міщанин Василь ВастльовичАграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.)2004  
Новікова Людмила Володимирівна Внесок А.О.Скальковського (1808-1898) у дослідження історії Південної України2004  
Нікітін Юрій Олександрович Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянської і міської реформ 60-70 років XIX ст.2004  
Обрусна Світлана Юріївна Історичні погляди М.П.Старицького2004  
Овдін Олександр ВолодимировичСтолипінська аграрна реформа на Катеринославщині (1906-1916 рр.)2004  
Олійник Сергій Васильович Галицьке військо і визвольні змагання на території Правобережної України (липень 1919 - травень 1920 рр.)2004  
Осмоловська Олена Юріївна Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920-1930-ті рр.)2004  
Панфілова Тетяна Олександрівна Українська народно-трудова партія: боротьба за державну незалежність і соборність України. 1919-1924 роки2004  
Пашиніна Тетяна Семенівна Молодіжний рух в Україні в другій половині 50-х - 80-х рр. XX ст.2004  
Петров Олекій ОлександровичДіяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.2004  
Пивоварська Каріна Борисівна Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки XX століття2004  
Плахонін Андрій Гаврилович Південноруські провінційні династії XI століття (Ігоревичі та Ростиславичі)2004  
Полушкіна Тетяна Володимирівна Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках ХХ століття2004  
Попов Олексій Дмитрович Розвиток туризму та екскурсійної справи у Криму (1923-1941 рр.)2004  
Потоцький В'ячеслав Петрович Релігійне сектантство в Харківській губернії (1861-1917 рр.)2004  
Рабенчук Олег Петрович Робсельінспекція УСРР як інструмент політики партії більшовиків у сфері культури (1920-1934 рр.)2004  
Розовик Дмитро Федорович Національно-культурне будівництво в Україні у 1917-1920 рр.2004  
Романишин Юрій Олександрович Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40-50-і роки ХХ ст.)2004  
Рощина Лариса ОлексіївнаПравославна духовна освіта в Україні (1991-2001рр.)2004  
Рубан Надія Миколаївна Розвиток земської медицини в Україні (1865-1914 рр.)2004  
Савченко Ірина Володимирівна Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775-1822 рр.)2004  
Салата Оксана Олексіївна Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - грудень 1941 р.)2004  
Саржан Анатолій Опанасович Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х - кінець 80-х рр. ХХ ст.2004  
Священко Зінаїда Василівна Соціальні та політичні процеси на Уманщині в період раннього та пізнього середньовіччя2004  
Седляр Олександр ВолодимировичГромадсько-політична діяльність Андрія Чайковського2004  
Семещук Віра МелетіївнаРозвиток меліоративних робіт на Волині в останній чверті XIX-80-х роках XX століття: історико-економічний аспект2004  
Сеньків Михайло Васильович Колективізація західноукраїнського села - 40 - поч. 50-х рр. XX ст.2004  
Сивирин Микола АнатолійовичДепортація та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.2004  
Смольніцька Мирослава Костянтинівна Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871-1920 рр.)2004  
Соловей Олександр Григорович Імміграційні процеси на Волині у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)2004  
Стасюк Олександр Йосипівна Видавничо-пропагандистська діяльність ОУН (1941-1954 рр.)2004  
Сташенко Сергій Іванович Протипожежна діяльність земств Лівобережної України2004  
Степанян Хачатур Ростомович Рубен Тер-Минасян (общественно-политическая деятельность)2004  
Степенькін Станіслав Юрійович Корсунський полк у XVII - на початку XVIII ст.2004  
Стефанюк Галина Василівна Шкільництво в Західній Україні під час німецької окупації (1941-1944 рр.)2004  
Стрілець Василь Васильович Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець XIX століття - 1939 рік)2004  
Студінський Володимир АркадійовичПаперова промисловість України (ХVІ-ХХ століття)2004  
Сухий Олексій Миколайович Російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців XIX - початку XX ст.2004  
Сушик Ірина ВікторівнаСоціально-економічні та культурні процеси на Волині (1944-1953 рр.)2004  
Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928 рр.): історико-теоретичний аспект2004  
Сушник Ірина Вікторівна Соціально-економічні та культурні процеси на Волині (1944-1953 рр.)2004  
Сєряков Сергій Олегович Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст.2004  
Тимошенко Анатолій Григорович Державна, господарська і громадська діяльність Г.П.Галагана2004  
Тиский Михайло ГригоровичНародний Рух України: Волинська регіональна організація на зламі 80-90-х років2004  
Токар Маріан Юрійович Становлення і розвиток політичних партій Закарпаття в 1919-1939 рр.2004  
Усачев Андрей Сергеевич Древняя Русь в исторической мысли 60-х гг. XVI в. (Степенная книга)2004  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net