Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Струкевич Олексій Карпович Політична культура старшини Української козацької держави: провідні інтегральні орієнтації2005  
Студінський Володимир Аркадійович Паперова промисловість України (ХVІ-ХХ ст.)2005  
Студінський Володимир Аркадійович Паперова промисловість України (ХVІ-ХХ ст.) 2005  
Студінський Володмимир АркадійовичПаперова промисловість України (XVI-XX ст.)2005  
Сучкова Олена Юріївна Євреї в Донбасі (20-30-ті роки XX ст.)2005  
Телунц Малик Миракович Армянское национально-освободительное движение во второй половине XVIII века и политико-правовая мысль2005  
Трембіцький Анатолій Михайлович Наукова та громадська діяльність Євфимія Йосиповича Сіцінського (70-ті рр. XIX - 30-ті рр. ХХ ст.) 2005  
Удовик Володимир Миколайович Німецько-фашистський окупаційний режим (1941-1944 рр.) на території генеральної області "Київ" (Київська та Полтавська області) 2005  
Федорова Алла Іванівна Старообрядницькі общини Південної Бессарабії у XIX - першій половині XX ст.: історико-конфесійний аспект2005  
Федорчук Оксана Олександрівна Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття) 2005  
Федорчук Оксана Олександрівна Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)2005  
Федорчук Оксана ОлександрівнаПравославя в становленні культури Півдня України в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття2005  
Фостій Іван Петрович Північна Буковина і Хотинщина в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)2005  
Хованцев Денис Володимирович Політика партійно-державного керівництва Кримської АРСР щодо національний меншин (1921-1941 роки)2005  
Ходак Віталій Ярославович Суспільно-політична діяльність Організації українських націоналістів (1929- 1934 рр.) 2005  
Ходак Віталій ЯрославовичСуспільно-політична діяльність Оранізації українських націоналістів (1929 - 1934 рр.).2005  
Чальян Марина Эдуардовна Освещение Арцахского движения в армянской англоязычной прессе США (февраль 1988 - август 1990 гг.)2005  
Чернега Петро Макарович Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни 1939-1945 2005  
Чорна Ліана Володимирівна Південно-Західний відділ Російського Географічного Товариства і його роль в українському національному відродженні 2005  
Шабельник Геннадій Петрович Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)2005  
Шайкан Валентина ОлексіївнаКолабораціонізм на території рейхскомісаріату "Україна" та військової зони в період Другої світової війни2005  
Шевченко Наталя МиколаївнаСоціальні проблеми вугільної промисловості України в 1965-2000 рр2005  
Шипік Наталія Феофанівна Соціально-демографічні процеси в Донбасі в 1943-1955 рр. 2005  
Шляхов Олексій БорисовичСудновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця XIX - початку XX ст.2005  
Шліхта Ірина Василівна Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик українського націоналізму 2005  
Шміло Оксана ПетрівнаУкраїнська молочарська кооперація Галичини у міжвоєнній Польщі (1921-1939 рр.)2005  
Шугальова Інна МихайлівнаЗміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст.2005  
Яценюк Галина Миколаївна Українська політична еміграція і Гетьманщина в 1710-1742 рр.: політико- дипломатичний аспект 2005  
Іваневич Лілія АнатоліївнаКость Широцький - науковець, громадсько-просвітницький та педагогічний діяч2005  
Ігнатьєва Тетяна ВолодимирівнаТорговельно-економічні зв'язки Правобережної України наприкінці XVIII - 50- ті роки XIX століття2005  
Ісайкіна Олена ДмитрівнаПобут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.)2005  
Абдуллін Абузар АхнафовичДіяльність міліції Донбасу (1956-1964 рр.): досвід, проблеми, уроки2004  
Агазарян Анастас Арсенович Отражение политической истории Арташесидской Армении второй половины І-го века до н.э. в мифологии2004  
Адамовський Володимир Іванович Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину2004  
Акименко Ірина Миколаївна Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.)2004  
Андрощук Олександр Володимирович Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті роки ХХ ст.)2004  
Бабинець Іванна Іванівна Закарпаття в системі міждержавних відносин України і Угорської Республіки (1991-2004 рр.)2004  
Бадєєва Людмила Іванівна Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті2004  
Баженов Олександр ЛьвовичДавньоруське Пониззя середини XII - середини XIII ст.: соціально- економічний, військово-політичний і культурно-духовний аспекти2004  
Бачинський Дмитро Володимирович Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30- х років ХХ ст.2004  
Бачинський Дмитро ВолодимировичІнтелегенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х - початку 30-х років ХХ ст.2004  
Бем Наталія Вікторівна Політичні настрої українського селянства в умовах суцільної колективізації сільського господарства (кінець 1920-х - 1933 рр.)2004  
Березовський Олег Миколайович Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.)2004  
Березовський Олег МиколайовичУкраїнська преса Наддніпряншини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.)2004  
Бобков Володимир Віталійович Розвиток статистичних досліджень в Таврійській губернії в ХІХ - на початку ХХ століття2004  
Бондаренко Віктор СтепановичВугільна промисловість Донбасу в умовах радянської модернізації країни (1925-1941 рр.)2004  
Бровченко Інна Юріївна Заселення та господарське освоєння південно-східних степів України в другій половині XVII-XVIII ст.2004  
Біла Наталія Михайлівна Діяльність українських політичних партій серед селянства Східної Галичини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.)2004  
Бєліков Юрій Анатолійович Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.)2004  
Верховцева Ірина Геннадіївна Діяльність земств Правобережної України (1911-1920 рр.)2004  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net