Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Лях Катерина Сергіївна Німецькомовні колоністи Півдня України в мультинаціональному оточенні: проблема взаємодії культур (ХІХ-початок ХХ ст.) 2005  
Лях Катерина СергїївнаНімецькомовні колоністи Півдня України в мультинаціональному оточенні: проблема взаємодії культур (ХІХ – початок ХХ ст.)2005  
Малишев Олександр Володимирович Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині XIX - на початку XX ст.2005  
Малюта Ольга Володимирівна"Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.)2005  
Малярчук Олег Михайлович Аграрна політика партійно-радянської влади (1944-1964 рр., західні землі України)2005  
Мандрик Ярослав Іванович Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х - 30-ті роки) 2005  
Маргулов Артур Худувич Урбанізація Донбасу у 1861-1917 роках 2005  
Мартинова Ірина Станіславівна Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття2005  
Марченко Олена Миколаївна Сільське населення Степового Побужжя кінця XVIII - початку ХХ ст. 2005  
Медалієва Оксана Захарівна Роль університетських історичних наукових товариств України в українському національному відродженні (остання третина ХІХ ст.- 1917 р.)2005  
Мисак Наталія Федорівна Українська інтелігенція Галичини наприкінці XIX - на початку ХХ ст.: соціально-професійний аспект 2005  
Мисюра Олександр Олександрович Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина XIX ст.) 2005  
Мовсисян Феликс Вазгенович Европейские национально-освободительные движения первой половины XIX века и армянская общественная мысль2005  
Молоткіна Валентина Костянтинівна Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.)2005  
Морозова Анна Валеріївна Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.) 2005  
Москалюк Микола МиколайовичРозвиток харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)2005  
Москалюк Микола Миколайович Розвитое харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)2005  
Москалюк Микола Миколайович Розвитое харчової промисловості на Правобережній Україні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) 2005  
Мотенко Ярослав Володимирович Селянський рух в Харківській губернії (1917-1921 рр.)2005  
Мусієнко Ірина Володимирівна Політичні репресії комуністичного режиму на Північній Буковині й Хотинщині в 40-50-х рр. ХХ ст.2005  
Міщук Андрій Іванович Громадська та наукова діяльність Юліана Целевича (1843-1892 рр.)2005  
Надибська Світлана Богданівна Соціально-економічний розвиток міст Південної України в 1861-1900 рр. (за матеріалами Херсонської та Катеринославської губерній)2005  
Невінчана Ірина ОлександрівнаОсвітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921-1934 рр.2005  
Нестеренко Вадим Анатолійович Окупаційний режим у військовій зоні України в 1941-1943 рр. (адміністративний, економічний та соціокультурний аспекти)2005  
Ніколаєва Тетяна Михайлівна Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) 2005  
Олійник Володимир Миколайович Розвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках 2005  
Олійник Микола ВолодимировичРозвиток селянського самоврядування в 1921-1929 роках2005  
Падалка Сергій Семенович Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)2005  
Паламарчук Світлана Василівна Територіальні структури Дунай-Дністровського межиріччя (кінець XIV - середина XVII ст.) 2005  
Паращевіна Ольга Степанівна Роль системи народної освіти у подоланні дитячої безпритульності в 20-х - першій половині 30-х рр. XX ст. в Україні2005  
Патяка Олексій Олександрович Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI - перша половина XVII ст.) 2005  
Пащеня Владислав Миколайович Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)2005  
Перепадя Володимир Владиславович Еволюція українсько-німецьких відносин в умовах Першої світової війни та Української революції2005  
Петренко Олександр Степанович Панський маєток на Східному Поділлі наприкінці XVIII - у першій третині XIX ст.: соціально-економічні та етноконфесійні відносини2005  
Петренко Ірина Миколаївна Церковнопарафіяльні школи Лівобережної України в системі освітньої урядової політики царської Росії (1884-1917рр.)2005  
Портнов Андрій Володимирович Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919- 1939)2005  
Потильчак Олександр Валентинович Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939-1954 рр.): організація, дислокація, структура 2005  
Прокопчук Любов Володимирівна Трансформаційні процеси в православних конфесіях України в 90-ті роки ХХ ст. 2005  
Пронь Тетяна Михайлівна Міграційні та етнічні процеси на Півдні України за доби радянської державності (на матеріалах Миколаївської та Херсонської областей) 2005  
Розовик Дмитро ФедоровичНационально-культурное строительство в Украине в 1917-1920 гг.2005  
Рубльов Олександр Сергійович Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939)2005  
Савченко Сергій Володимирович Рецепція спадщини Київської Русі в Україні кінця XVI-XVII століття2005  
Сажко Василь Володимирович Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико- політичний аспект 2005  
Секо Ярослав Петрович Національний рух середини 1980-х- початку 1990-х років у контексті відродження української державності2005  
Сивирин Микола Анатолійович Депортація та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст. 2005  
Сивирин Микола Анатолійович Депортація та переміщення населення західних земель України 40-х - початку 50-х рр. ХХ ст.2005  
Силантьєв Василь Іванович Влада і православна церква в Україні (1917-1930 рр.) 2005  
Ситнік Віктор Петрович Громадсько-політична діяльність М.Міхновського 2005  
Смольніков Юрій БорисовичПроблема відродження української мови та історичної пам'яті в Україні (др. пол. 80-х - поч. 90-х рр. ХХ ст.). Теоретичний аналіз2005  
Стецик Юрій Орестович Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII-XVIII ст.) 2005  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net