Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Білобровець Ольга МатвіївнаСуспільно-політичний рух поляків Правобережної України у 1863-1914 рр.2005  
Бєлікова Марина Володимирівна Менонітські колонії півдня України (1789-1917 рр.)2005  
Ващук Дмитро Петрович Обласні привілеї Волині та Київщини: генеза і функціонування в другій половині ХV- першій третині ХVІ cт. 2005  
Верезомська Світлана Жоржівна Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр. 2005  
Верменич Ярослава ВолодимирівнаІсторична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми2005  
Вовк Світлана Олександрівна Становлення та розвиток міжрегіонального співробітництва прикордонних областей України і Російської Федерації (наприкінці ХХ ст.- на початку ХХІ століття) 2005  
Вороніна Марина Сергіївна Мешканки міст Харківської губернії: гендерна дискримінація та динаміка змін (1861-1917 рр.)2005  
Гайдай Ольга Михайлівна Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р. 2005  
Гевко Вікторія Романівна Україна і Польща: особливості розвитку двосторонніх відносин (1991-2004 рр.) 2005  
Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. 2005  
Голик Роман Йосипович Уявлення при надприродне в українській культурі X-XVIII ст. 2005  
Головко Микола Леонтійович Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр.2005  
Гончаренко Олексій Миколайович Голокост на території Київщини: загальні тенденції та регіональні особливості (1941-1944 рр.) 2005  
Гончаров Володимир Володимирович Єврейське населення Південно-Східної України. 1861-1917рр.2005  
Господаренко Оксана Валеріївна Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект2005  
Гумен Юрій Євгенович Урбоекологічні проблеми Західного регіону України 1960-1990 рр.: історичний аспект2005  
Гурак Ігор Федорович Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60- ті роки XIX - початок ХХ ст.) 2005  
Гуцал Петро Зеновійович Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923) 2005  
Двойнінова Олена ВячеславівнаКооперація в сільському господарстві Правобережної України (1906 - лютий 1917 рр.).2005  
Демидович Людмила Степанівна Політика радянської влади щодо православної церкви в Україні в період НЕПу (1921-1928 рр.) 2005  
Доценко Віктор Олегович Єврейське громадське землеоблаштування в Україні (20-ті - 30-ті роки ХХ століття) 2005  
Дудка Лариса Олексіївна Спілка войовничих безвірників в антирелігійній пропаганді в Україні (20-ті- 40-ві роки ХХ ст.) 2005  
Дудко Оксана Олександрівна Життєвий шлях, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність Олександра Гнатовича Лотоцького (1870-1939)2005  
Дідух Людмила Валентинівна Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша чверть XX ст.)2005  
Задерейчук Іван Панасович Розвиток системи освіти в німців на півдні України. 1789-1938 рр. 2005  
Заяць Орест Андрійович Міське громадянство Львова XV-XVIII ст. (за реєстрами прийняття до міського права) 2005  
Зваричук Едуард Олександрович Римо-католицька церква на Поділлі кінця XVIII - початку XX ст.: економічний, суспільний та культурний аспекти 2005  
Зелений Володимир Миколайович Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922рр.2005  
Зеркаль Микола Миколайович Реалізація непу в економіці південних районів України 2005  
Зибачинський Ігор Володимирович Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст. 2005  
Казакевич Ольга Михайлівна Педагогічно-наукова та громадська діяльність П.Г.Житецького 2005  
Ковальчук Михайло Анатолійович Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919р.) 2005  
Козирев Олег Сергійович В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст.2005  
Комарніцький Олександр Борисович Містечка Правобережної України в добу Української революції 1917-1920 рр. 2005  
Кондратюк Григорій Миколайович Етнополітика і розвиток народної освіти в Криму в 20-30 роках ХХ століття2005  
Коптюх Юрій ВіталійовичРеформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.)2005  
Корнієнко Віра Миколаївна Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) 2005  
Короленко Богдан Анатолійович Інкорпорація Криму Російською імперією у 1783-1796 рр.: політичний та етносоціальний аспекти 2005  
Котляр Юрій Вадимович Селянство Півдня України в період нової економічної політики (1921- 1929рр.)2005  
Крупина Віктор Олександрович Білий рух в Україні (1917-1920рр.)2005  
Кузьменко Михайло Миколайович Науково-педагогічна інтелігенція УСРР 20-30-х рр. ХХ ст.: еволюція соціально-історичного типу2005  
Кузьмук Олексій Сергійович Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII-XVIII ст.: еволюція взаємовідносин 2005  
Кукса Наталія Григорівна Культурно-освітній розвиток українського селянства в період українізації 2005  
Купчик Олег Романович Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920-1923 рр.) 2005  
Лапан Тетяна Дмитрівна Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939-1945 рр.)2005  
Лебедєва Ганна Олександрівна Загальноросійські партії есерів і меншовиків в українській національно- демократичній революції 1917-1920 років2005  
Лепісевич Петро Миронович Загальна Українська Рада: проблема консолідації національно-демократичних сил (1914-1916 рр.)2005  
Лиман Ігор Ігоревич Православна церква на півдні України (1775-1861 рр.) 2005  
Лубчинський Андрій Анатолійович Соціально-економічні зміни в аграрному секторі України в 20-х роках ХХ ст. 2005  
Лях Катерина Сергіївна Німецькомовні колоністи Півдня України в мультинаціональному оточенні: проблема взаємодії культур (ХІХ-початок ХХ ст.)2005  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net