Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Содержание текущего раздела:
Сугацька Наталія ВасилівнаГеноцид проти єврейського населення Півдня України в роки німецько- румунської окупації (1941-1944 рр.)2006  
Суровцев Олег АндрійовичГолокост у Північній Буковині та Хотинщині в роки Другої світової війни2006  
Суровцева Ірина ЮріївнаМеценатство в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст.2006  
Татаринов Сергій ЙосиповичІсторія гірничої справи, металургії та металообробки доби бронзи Східної України2006  
Терещенко Валентин Дмитрович Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906-1916 рр.) 2006  
Тесленко Ігор АнатолійовичОстрозька волость у 1565-1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління2006  
Ткачук Олена ВасилівнаУкраїнський церковно-православний рух 1917-1921 рр.2006  
Товстоляк Надія Миколаївна Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце і роль в історії України XIX ст. 2006  
Удалова Тетяна Михайлівна Допомога трудівників Донбасу фронту в роки Великої Вітчизняної війни 2006  
Ференц Петро ПетровичФормування української ідентичності на Закарпатті в 20-30-х роках XX століття2006  
Фесенко Андрій МиколайовичПравославна церква в політиці радянської влади 20-х років ХХ ст.: на матеріалах Донеччини2006  
Филь Олександр МаксимовичЖиттєвий шлях та військова діяльність І.Д.Черняховського (1907-1945 рр.)2006  
Хаустова Ольга ВадимівнаРозвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть2006  
Хімяк Оксана МихайлівнаУкраїнська преса другої половини ХІХ - початку ХХ ст. як чинник формування національної свідомості українців Галичини2006  
Цвигун Оксана Анатоліївна Демографічні процеси в грецькій меншині Донеччини (90-ті роки ХХ ст. - початок XXI ст.) 2006  
Червоненко Галина ОлексіївнаДіяльність міліції Донбасу (друга половина 60-х - 70-х рр. ХХ століття): історичний досвід2006  
Черемісін Олександр ВікторовичДіяльність органів міського громадського управління Херсона, Миколаєва, Одеси в 1785-1870 рр.2006  
Шевчук Андрій ВолодимировичСелянська реформа 1861 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії2006  
Шевчук Ганна Йосипівна Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства "Сільський господар" (1899-1944) 2006  
Шкода Наталія АнатоліївнаМісце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в національно-культурному відродженні2006  
Шкрібітько Олена ОлександрівнаГосподарська діяльність монастирів Степової України в XVI-XVIII ст.2006  
Щербак Надія ОлександрівнаОсобливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - початку ХХ ст.2006  
Щукін Володимир ВолодимировичСтановище єврейського населення в Херсонській губернії в XIX - на початку ХХ століття2006  
Яковенко Галина Григорівна Церковнопарафіяльна освіта в Харківській єпархії (1799-1917 рр.) 2006  
Якубова Тетяна АнатоліївнаМісто-фортеця Очаків та його стратегічне значення в російсько-українсько- турецькому протистоянні XVIII ст.2006  
Яремчук Сергій Степанович Православна церква на Буковині у 1944-1991 рр. (державно-церковні взаємини) 2006  
Євсюкова Наталя ВолодимирівнаПолітична діяльність профспілок України в період її незалежності (1991- 2000 рр.)2006  
Ігнатуша Олександр МиколайовичІнституційний розкол православної церкви в Україні в умовах модернізації (XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.)2006  
Ананян Арам Левонович Фактор геноцида армян в армяно-турецких отношениях (1991- 2004гг.)2005  
Ашгян Шогик-Хатун Петросовна Требования армян диаспоры в рамках Армянского вопроса (1965- 1975гг.)2005  
Баглікова Марина Сергіївна Німецькі військовополонені в Донбасі (1943-1954 рр.) 2005  
Баковецька Ольга Олександрівна Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття) 2005  
Баличева Лариса Вікторівна Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)2005  
Бевз Тетяна Анатоліївна Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика2005  
Берковський Владислав Георгійович Розвиток торгівлі Волинського воєводства середини ХVІ- першої половини ХVІІ ст. 2005  
Берковський Владислав Георгійович Розвиток торгівлі Волинського воєводства середини ХVІ- першої половини ХVІІ ст.2005  
Бикова Тетяна Борисівна Створення Кримської АСРР 2005  
Блануца Андрій Васильович Обіг земельних володінь волинської шляхти у другій половині XVI ст. (на матеріалах Луцьких актових книг 1566-1599 рр.)2005  
Бобко Тетяна Григорівна Православне духовенство в суспільному житті України 20-30-х рр. ХХ ст. 2005  
Богуславська Юлія Юріївна Динаміка національного складу населення Одеської області (1959-1989 рр.) 2005  
Бодрухин Володимир МиколайовичКкязівська влада і проблеми державотворення в Україні: удільний період (XII - XIV ст.).2005  
Бодрухин Володимир Миколайович Князівська влада і проблеми державотворення в Україні (XII-XIV ст.)2005  
Бодрухин Володимир Миколайович Князівська влада і проблеми державотворення в Україні (XII-XIV ст.) 2005  
Бондар Олександра ВладиславівнаСтановлення і розвиток системи дошкільного виховання в УСРР (1919-1933 рр.)2005  
Боровик Анатолій Миколайович Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917- 1920 рр.) 2005  
Буравченко Руслан ВсеволодовичІсторичні умови становлення та розвиток цукрової промисловості в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)2005  
Бурмага Володимир Петрович Здійснення радянської продовольчої політики на Катеринославщині в 1919- 1923 роках: військово-політичний аспект 2005  
Білан Ганна ІванівнаОбновленський рух в Україні 20- 30-х рр. XX ст.2005  
Білан Сергій Олексійович Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) 2005  
Білецька Ольга ВалеріївнаПоділля в другій половині XIV - першій половині XV ст.: політичний та соціально-економічний аспекти2005  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net