Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології

Содержание текущего раздела:
БАДЬОРІНА Любов Миколаївна ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРИРОДНОМОВНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ2009  
Балтовський Олексій АнатолійовичМетоди і моделі адаптивного автоматизованого управління функціонуванням та розвитком промислових підприємств2009  
Берегуляк Олена РоманівнаІнформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки2009  
Блавацька Наталія МиколаївнаУдосконалення методів стиснення змішаної інформації2009  
Будник Микола МиколайовичРозробка біомедичних інформаційно-вимірювальних систем на основі СКВІД-магнітометрів та технології їх застосування2009  
Бунь Андрій РостиславовичМетоди та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних2009  
Білик Олег ОлександровичІнформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів2009  
Білова Тетяна ГеоргіївнаМоделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління2009  
Бєлий Юрій ОлександровичМоделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем2009  
Вайсруб Наталя ВолодимирівнаРозробка способу автоматичного моделювання бінарних зображень, які сформовані відрізками прямих2009  
Гамаль Христина ВолодимирівнаГеоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі2009  
Голованова Майя АнатоліївнаМодель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівному виробництві в умовах невизначенності2009  
Голуб Сергій ВасильовичМетодологія створення автоматизованих систем багаторівневого соціоекологічного моніторингу2009  
Голубєв Олександр СергійовичМетоди та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи2009  
Данилова Ольга ВалеріївнаМоделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетентнісному підході2009  
Димов Володимир СтепановичІнформаційна підтримка прийняття рішень для медико-генетичної консультації.2009  
Дубровкіна Маргарита ВасилівнПідвищення достовірності розпізнавання коду при ідентифікації шкіри в процесі її обробки2009  
Дьомін Максим КостянтиновичМоделі та інструменти моніторінгу інформаційно-управлінських архітектур2009  
Занько Наталія ВасилівнаСтворення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень.2009  
Карамушка Марина ВолодимирівнаМоделі та методи синтезу інтегрованої системи управління розвитком промислового підприємства2009  
Ковалюк Олег ОлександровичМоделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами2009  
Козуб Наталія ОлександрівнаІнформаційна технологія моделювання модифікованих дискретних елементів.2009  
Колбасін Вячеслав ОлександровичМетоди та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з користувачем у системах комп’ютерної телефонії2009  
Костарєв Дмитро БорисовичМоделі, методи та інструментальні засоби побудови автоматизованих навчаючих систем2009  
Кошарна Юлія ВолодимирівнаОб'єктно-орієнтовані моделі системи водопостачання на базі геоінформаційних технологій2009  
Кравченко Олексій МиколайовичМоделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та ґрунту2009  
Кравчук Олег ІвановичРозроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання2009  
Кудінова Світлана ВолодимирівнаМетоди оцінки нечітких моделей знань операторів інформаційно-управляючих систем2009  
Кузнецова Наталія ВолодимирівнаІнформаційна технологія та система підтримки прийняття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної небезпеки2009  
Кірхар Наталія ВолодимирівнаМоделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем2009  
Лазоренко Дмитро ІвановичОб'єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням2009  
Ломонос Ярослав ГеннадійовичСистема обробки електронних документів на базі нечіткої моделі термінологічного аналізу2009  
Лучшев Павло ОлександровичІнформаційна технологія автоматизації випробувань систем електрозабезпечення космічних апаратів2009  
Малець Ігор ОстаповичІнформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій2009  
Мартиновець Сергій МиколайовичМоделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку2009  
Мельник Ганна-Валентина ВалентинiвнаМоделі та інформаційні технології скелетизації при попередній обробці бінарних зображень в системах електронного документообігу2009  
Мельник Олексій МиколайовичМоделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем2009  
Мриглод Олеся ІгорівнаКомпоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань2009  
Некрасов Олександр БорисовичМоделі, методи і технологія інформаційної підтримки процесів проектування й модифікації технічної продукції2009  
Нечипорук Олена ПетрівнаМоделі та алгоритми діагностування технічних об'єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)2009  
Неізвестний Олексій СергійовичМоделі і методи об'єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних.2009  
Олійник Антон ОлексійовичІнформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей2009  
Олєйнікова Тетяна ЮріївнаІнформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання2009  
Паладюк Володимир ВасильовичДослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв'язку2009  
Парамонов Антона ІвановичІнтерпретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей2009  
Пелевін Станіслав ЛеонідовичМоделі та методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі реєстрових систем2009  
Петрик Валерія ЛеонідівнаІнформаційна технологія верифікації програмного забезпечення інформаційно-управляючих систем на основі дескрипторної моделі2009  
Прохоренко Дмитро ВікторовичМетоди та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства2009  
Савченко Євгенія АнатоліївнаМетод довизначення для розв'язання задач моделювання та прогнозування на основі МГУА2009  
Сайед Мохаммад Таухід СіддікіМоделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації2009  

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net