Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Диссертационная работа:

Рябченко Олена Петрівна. Державне управління економікою України (адміністративно-правовий аспект): Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Університет внутрішніх справ. - Х., 2000. - 466арк. - Бібліогр.: арк. 367-404.

смотреть содержание
смотреть введение
смотреть литературу
Литература к работе:

Конституція України – основа реформування суспільства. - Харків: “Право”,1996. – 96 с.

Про бюджетну систему України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №1. - Ст.3.

Про внесення змін до Закону України “Про бюджетну систему України”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №27. - Ст.126; №652/97-ВР від 02.12.97р.

Про власність: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - Ст.249.

Про внесення змін до Закону України “Про власність”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №13. - Ст.85.

Про підприємства в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №24. - Ст.272.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №29. - Ст.377; зміни та доповнення згідно із Законом №335-XIV від 22.12.98 р.

Про цінні папери та фондову біржу: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38. - Ст.508.

Про систему оподаткування: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №39. - Ст.510.

Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №22. - Ст.159.

Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст.137.

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №21. - Ст.296.

Про внесення змін до Закону України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №34. - Ст.230.

Про об’єднання громадян: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.504.

Про статус суддів: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №8

Про внесення змін до Закону України “Про статус суддів”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №22.

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України// Відомості Верховної Ради України.-1993. - №35. - Ст.358.

Про внесення змін до Закону України “ Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №24. - Ст.184.

Про внесення змін до Закону України “ Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №4. - Ст.35.

Про Антимонопольний комітет України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №50. - Ст.472.

Про державну службу: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст.490.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №11. - Ст.50.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст.84.

Про внесення змін до Закону України “ Про державну податкову службу в Україні”: Закон України// Урядовий кур’єр. - 1998. - 14 лютого.

Про органи суддівського самоврядування: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №22. - Ст.138.

Про судоустрій: Закон України. Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України (за станом на 1 вересня 1994 року). - Київ: Українська правнича фундація. - 1994. - 297с.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №19. - Ст.134.

Про внесення змін до Закону України “Про комітети Верховної Ради України”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №40-41. - Ст.250.

Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №32. - Ст.256.

Про боротьбу з корупцією: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 34. - Ст.266.

Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу з корупцією”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №19. - Ст.136.

Про внесення змін до Закону України “Про боротьбу з корупцією”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №26. - Ст.149.

Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №40. - Ст.297.

Про Конституційний Суд України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №49. - Ст.272.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України// Відомості Верховної Ради України. -1996. - №36. - Ст.164; із змінами, внесеними згідно із Законом №642/97-ВР від 18.11.97.

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №51. - Ст.292.

Про внесення змін до Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №51. - Ст.293.

Про звернення громадян: Закон України// Голос Украины. - 1996. -№199(1449).

Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №17. - Ст.122.

Про приватизацію державного майна: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №17. - Ст.122.

Про податок на додану вартість: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №21. - Ст.156.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170.

Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №34. - Ст.211.

Про вибори народних депутатів України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №43. - Ст.280.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №27. - Ст.181.

Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №10. - Ст.35.

Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №18. - Ст.94.

Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №26. - Ст.151.

Про підприємництво: Закон України// Відомості Верховної Ради УРСР.-1991. - №14. - Ст.168.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №48. - Ст.654, №51. - Ст.680.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №7. - Ст.54, №30.-Ст.322,324, №51. - Ст.481,482.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №3. - Ст.13,14, №28. - Ст.234, №33. - Ст.301, №40. - Ст.366, №49. - Ст.434.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №7. - Ст.47, №10. - Ст.64, №14. - Ст.90, №30. - Ст.232, №45. - Ст.334,335,336.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №2. - Ст.4, №31. - Ст.144.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1997. - №9. - Ст.71, №29. - Ст.188.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №17. - Ст.80, №26. - Ст.158.

Про господарські товариства: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Ст.682.

Про внесення змін до Закону України “Про господарські товариства”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №18. - Ст.89.

Про внесення змін до Закону України “Про підприємства в Україні”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №24. - Ст.138, №48. - Ст.292.

Про внесення до де-яких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №14. - Ст.61.

Про державну виконавчу службу: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №36-37. - Ст.243.

Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №5-6. - Ст.39.

Про внесення зміни до Закону України “Про боротьбу з корупцією”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №4. - Ст.35, №16. - Ст.98, №34. - Ст.274; Урядовий кур’єр. - 2000. - 26 квітня.

Про внесення змін до Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №16. - Ст.98.

Про вибори Президента України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №14. - Ст.81.

Про внесення змін до статті 14 Закону України “Про вибори Президента України”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №28. - Ст.237.

Про внесення змін до Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок”: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №9-10. - Ст.69, №17. - Ст.112.

Про внесення змін до деяких законів України щодо ставок акцизного збору і ввізного мита та порядку сплати акцизного збору: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №4. - Ст.34.

Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №5-6. - Ст.39.

Про державне оборонне замовлення: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №17. - Ст.111.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №20-21. - Ст.190.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №34. - Ст.299, №36. - Ст.317, №42-43. - Ст.378.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №4. - Ст.31. 

Про застосування векселів у господарському обороті України: Постанова Верховної Ради України// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №35. - Ст.516.

Тимчасове положення про Фонд державного майна України: Постанова Верховної Ради України// Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №39. - Ст.581; із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР №279/97-ВР від 21.05.97.

Про єдину систему органів приватизації в Україні: Указ Президента України №56/94 від 19.02.94 р.

Про управління юстиції Міністерства юстиції України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1994. - №82.

Про Державне казначейство України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1995. -11 травня.

Про випуск та обіг векселів для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1994. - 20 вересня.

Про Загальне положення про Міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1996. - 28 березня.

Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію; Положення про районну, районну в містах Києві та Севастополі державну адміністрацію: Затверджені Указом Президента України від 21 серпня 1995р.// Урядовий кур’єр. - 1995. -29 серпня.

Про заходи щодо підвищення ефективності і відповідальності територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1996. -12 листопада.

Про утворення Державної податкової адмiнiстрацiї України та мiсцевих державних податкових адмiнiстрацiй: Указ Президента України//Iз змiнами i доповненнями, внесеними Указами Президента України вiд 15 сiчня 1997 року N 25/97 та вiд 17 лютого 1997 року N149/97.

Про затвердження Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1997. – 27 лютого.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1997.- 14 червня.

Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративної реформи: Указ Президента України// Офіційний вісник України. - 1997. - №40.

Про Положення про Міністерство промислової політики України: Указ Президента України// Офіційний вісник України. - 1997. - №49.

Положення про Міністерство юстиції України: Затверджене Указом Президента// Юридичний вісник України. - 1998. - №7.

Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України// Діло. - 1998. - 9-16 марта.

Про державну підтримку малого підприємництва: Указ Президента України// Діло. - 1998. - №21 (617). - 8-5 червня.

Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: Указ Президента України// Діло. - 1998. - №24(620). - 29 июня–6 июля.

Про деякі питання, пов’язані зі встановленням ставок акцизного збору і ввізного мита: Указ Президента України// Діло. - 1998. - №24(620). - 29 июня–6 июля.

Про фіксований сільськогосподарський податок: Указ Президента України// Діло. - 1998. - №24(620). - 29 июня–6 июля.

Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що провадяться органами місцевого самоврядування: Указ Президента України// Офіційний вісник України. - 1998. - №25.

Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України// Діло. - 1998. - №30(626). - 10-17 серпня.

Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 3 червня.

Про стимулювання розвитку фондового ринку в Україні: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 17 червня.

Про розмежування земель державної та комунальної власності: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 8 липня.

Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва”: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. – 13 липня.

Про Основні напрями інвестиційної політики на 1999 – 2001 роки: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 8 вересня.

Про офіційні символи глави держави: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 1 грудня.

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 15 грудня.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 17 грудня.

Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 17 грудня.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 17 грудня.

Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 2000. - 12 січня.

Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в Україні: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 2000. - 15 січня.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення: Закон України// Урядовий кур’єр. - 2000. - 19 січня.

Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України// Урядовий кур’єр.-2000. - 25 січня.

Про зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України: Указ Президента України// Урядовий кур’єр.-2000. - 24 лютого.

Про першочергові заходи щодо реалізації Послання Президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ сторіччя. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 – 2004 роки”: Указ Президента України // Урядовий кур’єр. - 2000. - 25 лютого.

Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки: Указ Президента України// Урядовий кур’єр. - 2000. - 4 квітня.

Про поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади з реалізації внутрішньої політики: Розпорядження Президента України №492/98-рп від 16 вересня 1998 року.

Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України та кількісного складу його колегії: Постанова Кабінету Міністрів України №129 від 18 лютого 1993 року// Збірник постанов. - 1993. - №7. - Ст.143.

Типове положення про управління економіки районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України N 617 від 8 червня 1996 року.

Про розподіл функціональних повноважень між Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України та Міністром Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України №1134 від 9 жовтня 1997 року.

О концепции распределения между центральными и местными органами исполнительной власти полномочий по управлению объектами государственной собственности и мероприятиях по ее реализации: Постановление Кабинета Министров Украины// Бизнес.- 1998. - №46(305). - 16 ноября.

Про встановлення мінімальної митної вартості окремих видів імпортних товарів: Постанова Кабінету Міністрів України// Офіційний вісник України. - 1998. - №30.

Про примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів// Офіційний вісник України. - 1998. - №21.

Про Типовий статут казенного підприємства: Постанова Кабінету Міністрів України// Діло. - 1998. - №26(622). - 13-20 липня.

Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України// Офіційний вісник України. - 1998. - №40.

Про утворення підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої політики: Постанова Кабінету Міністрів України// Офіційний вісник України. - 1998. - №44.

Про внесення змін до Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із збору на обов’язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями та внесення авансових платежів із збору на обов’язкове державне пенсійне страхування шляхом вексельних розрахунків: Постанова Кабінету Міністрів України// Урядовий кур’єр. - 2000. - 5 січня.

Про урядові комітети: Постанова Кабінету Міністрів України// Урядовий кур’єр. - 2000. - 19 лютого.

Про упорядкування розрахунків за електроенергію: Наказ Міністерства енергетики та електрифікації України та Державного Комітету України по використанню ядерної енергії №188 МЭН/530 ГКА від 22.11.96р.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст (станом на 1 серпня 1997р.). - К.: Парламентське видавництво, 1997.

Кримінальний кодекс України. Нова редакція від 5 лютого 1997 року №44/97-ВР.

Цивільний кодекс Української РСР. Цивільно-процесуальний кодекс України// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - №1. - 264с.

Аванесов А.Г. Теория и методология криминологического прогнозирования/ Предисл. И.И. Карпеца. - М.: Юридическая литература,1972. - 334с.

Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. - К.: Ін Юре,1997. - 47с.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч.посібник/ За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. - Харків,1998.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник/ Під заг. ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва. - Київ: Українська академія внутрішніх справ,1995. - 177с.

Административное право зарубежных стран. Учебное пособие. - М.: «СПАРК»,1996. - 229с.

Административное право: Учебник/ Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. - М.: Юристъ,1999. - 728с.

Активізувати міждержавні торговельно-економічні зв’язки. Виступ Прем’єр-міністра України В.П. Пустовойтенка на пленарному засіданні Петербурзького економічного форуму 16 червня 1999 року// Урядовий кур’єр. - 1999. - 22 червня.

Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. - М.,1987. - 446с. 

Алексеев С.С., Мозолин В.П., Яковлев В.Ф. Правовое обеспечение целостной системы управления народным хозяйством СССР// Советское государство и право. - 1987. - №2. - С.11-19.

Американская социологическая мысль: Тексты/ Под ред. В.И. Добренькова. - М.: Международный Университет Бизнеса и Управления,1996. - 560с.

Аналітичні матеріали до звіту Кабінету Міністрів по соціально-економічну ситуацію в державі. - Київ, Жовтень,1998.

Аналітичні висновки щодо звіту про виконання Державного бюджету України за 1997 рік. №25/3 від 12 жовтня 1998 року. Секретаріат Верховної Ради. Науково-аналітичне управління.

Андресюк Б.П. Місцеве самоврядування в сучасній Україні: проблеми і перспективи/ НАН України, Інститут національних відносин і політології. - К.: Інформаційно-видавничий центр,1997. - 222с.

Аппарат управления социалистического государства. Ч.2. - М., 1977.

Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. - М.: «ФОРУМ»-«ИНФРА-М»,1998. - 488с.

Атаманчук В.Г. Сущность советского государственного управления. - М.: Юридическая литература,1980.

Атаманчук В.Г. Теория государственного управления. Курс лекций. - М.: Юридическая литература,1997.

Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. - М.: Политиздат,1977.

Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. – М.,1968.

Ашурков О. Щодо питання ефективності правового регулювання зовнішньоекономічних договорів// Юридичний вісник України. - 1998. -№2(132). - 8-14 січня. - С.31-32.

Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні. - К.: НДЕІ Мінекономіки України,1998. - 206с.

Баймуратов М.А., Коссей В.С. Международное сотрудничество органов местного самоуправления Украины: концептуальные основы, инновационная деятельность: Лекции. - О.: Бахва,1998.

Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. Підручник. - Х.: “Основа”,1996. - 398с.

Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: Підручник. - Х.: Ун-т внутр. справ ,1998. - 480с.

Бандурка А.М., Друзь В.А. Психология власти: Учеб. пособие для вузов. - Харьков: Ун-т внутр. дел,1998. - 328с.

Бандурка О.М., Рябченко О.П. Адміністративно-правові проблеми функціювання виконавчої влади в Україні// Малий і середній бізнес. – 1999 - №1-2 – С.23-28.

Бартеризація – поле для зловживань. Матеріали репортажу під час зустрічі Президента України Л.Д. Кучми з керівниками підприємств металургійної, вугільної та коксохімічної галузей Луганської області// Урядовий кур’єр. – 1999. - 3 червня.

Бахрах Д.Н. Основные понятия теории социального управления. – Пермь, 1978.

Бачило И.Л. и др. О концепции развития системы исполнительной власти в Российской Федерации// Государство и право. - 1996. - №8. - С.3-32.

Бачило И.Л. Правовые проблемы организации структур и их функции в системе советского государственного управления. Автореферат докт. дис. - М.,1979. - 48с.

Бельский К.С. О функциях исполнительной власти// Государство и право. - 1997. - №3. - С.14-21.

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.,1990.

Біттнер О. Злочинність: загальні причини і конкретні наслідки// Урядовий кур'єр. - 1996. - 12 листопада.

Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України. Конспект лекцій. – Харків: Націон. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого,1996. - 160с.

Боботов С.В. Конституционная юстиция: (сравнительный анализ)/ Рос. Правовая академия Министерства юстиции РФ. - М.,1994. - 128с.

Бойков А.Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990-1996 г.г. – М.: НИИ проблем укрепления законности и правопорядка,1997. - 264с.

Большая Советская Энциклопедия.т.13. - М.,1987.

Борисов Е.Ф. Экономическая теория. Курс лекций для студентов высших учебных заведений. - М.: Общество «Знание» России. Центральный институт непрерывного образования,1996. - 478с.

Бородюк В., Турчинов А., Приходько Т. Оценка масштабов теневой экономики и ее влияние на динамику макроэкономических показателей// Экономика Украины. – 1996. - №11. - С.4-16.

Братишко В. Национальная экономика как объект государственного управления (британский опыт)// Экономика Украины. - 1994. - №6. - С.26-31.

Братусь С.Н. Актуальные аспекты совершенствования хозяйственного механизма и хозяйственного законодательства/ В кн.: “Тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции: “Совершенствование законодательства о народном хозяйстве в условиях интенсивного развития общественного производства”, 26-28 мая 1987 г. - М.,1987.

Бурчак Ф.Г. Президент України. - К.: Ін Юре,1997. - 24с.

Валерко В. Звідки доходи у чиновників?// Урядовий кур’єр. – 1999. - 5 січня.

Варламова Н.В., Пахоленко Н.Б. Между единогласием и волей большинства: Политико-правовые аспекты консенсуса/ Московский общественный научный фонд. Центр конституционных исследований. - М.,1997. - 66с.

Вернер И.А. Городское самоуправление в России. - Спб,1907.

Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. - М.,1991.

Волынский Г. Государственное регулирование рыночной экономики// Экономика Украины. - 1996. - №11. - С.69-76.

Гегель. Конституция Германии. Политические произведения. - М.,1978.

Геєць В. Структура економіки і структурна політика її стабілізації// Економіка України. - 1995. - №4. - С.15-29.

Гельвеций. Об уме/ Сочинения: в 2-х т. - М.,1973.

Гетьман В.П., Килимник Ю.В. Влада. - К.,1997. - 32с.

Гжегож В. Колодко. Польша 2000. Новая экономическая стратегия. -Варшава: Poltext,1996. - 159с.

Гоббс Т. Сочинения: в 2-х т., т.2 - М.,1989.

Головченко В., Корпань О. Конституційні принципи місцевого самоврядування// Право України. - 1998. - №3.

Горобец.В.Д. Правовое государство: от истории к современности: Лекция. – М.: Акад. МВД России,1995. - 24с.

Горошко М.В. Качественные изменения в информационном обеспечении органов внутренних дел// Информационные технологии и компьютерные модели в деятельности органов внутренних дел. - М.,1996. - С.5-14.

Голикова Т. Методологические начала разграничения функций государственного управления и местного самоуправления// Экономика Украины. - 1996. - №4.

Голікова Т. Про структуру державної власності// Економіка України. - 1995. - №8. - С.44-52.

Головченко В. Систематизація законодавства як засіб вдосконалення правової системи// Юридичний вісник України. - 1998. - №26(157). - 25 червня – 1 липня. - С.30-32.

Голунский С.А. Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР и союзных республик. - М.,1959.

Горобец В.Д. Правовое государство: от истории к современности. – М.: Академия МВД России,1995.

Гражданское и торговое право капиталистических государств/ Отв. Ред. Васильев Е.А. - М.,1993.

Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні/ НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - К.: Ін Юре, 1997. - 20с.

Губанов А. Министерства внутренних дел зарубежных государств: основные черты управления полицией// Информационный сборник. №17. - М.,1996. - С.43-47.

Гуревичев М.М. Государственное регулирование в условиях рыночной экономики (Исследование эволюции). - Х.: Основа,1993.

Гуров А.И. Организованная преступность и теневая экономика. - Теневая экономика. - М.,1992.

Давид Рене, Жоффе-Спинози Камилла. Основные правовые системы современности/ Пер. с фр. и предисл. В.А. Туманова. - М.: Межд. отнош.,1996. - 398с.

Дайси А.В. Основы государственного права Англии. - М.,1907.

Даньшин И.Н. Криминология: Конспект лекций. - Харьков: ХИВД,1994. - 34с.

Деловой мир. - 1994. - 14-20 марта.

Державне управління: теорія і практика. За заг. ред. д.ю.н., проф. Авер’янова В.Б. - К.: Юрінком Інтер,1998. - 432с.

Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування/ За заг. ред. В.Б. Авер’янова, І.Б. Коліушко. - Київ: УАДУ при Президентові України,1999. - 49с.

Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. - М.: “Юридическая литература”,1981.

Димитров Ю. Адміністративна юстиція – атрибут демократичної правової держави// Право України. – 1996. - №4. - С.8-9.

Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микоэкономическая модель. Пер. с англ.-СПб: СП «Автокомп»,1992.

Долішній М., Козоріз М. Головні напрями стратегії виходу економіки України з кризи// Економіка України. - 1995. - №4. - С.30-36.

Долженко Г. Чи вивезе країну ВЕЗ?// Урядовий кур’єр. - 1999. - 31 березня.

Дробатухин В.С. Использование метода кибернетического моделирования в организации расследования экономических преступлений: Лекция. - М.: Академия МВД России,1996. - 40с.

Дурдинець В. Боротьба із злочинністю має бути всеохоплюючою й ефективною// Право України. – 1998. - №1.

Жалило Я. Японский опыт государственного регулирования экономики// Экономика Украины. - 1995. - №3. - С.72-75.

Жамен С., Лакур Л. Торговое право (пер. с франц.). - М.,1993.

Закусило О., Мельниченко В. Для чого державі президент// Віче.- 1993. - №12(21). - С.18-28.

Заставний Ф.Д. Географія України: у 2 кн// Навчальний посібник. – Львів: Світ, 1994.

Законодавство України, що регулює діяльність судів та визначає статус суддів судів України(за станом на 1 вересня 1994 року). - К.: Українська правнича фундація,1994. - 295с.

Зелинский А.Ф. Криминология: Курс лекций. - Харьков: Прапор,1996.

Зеленецкий В.С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные основы. - Х.: Основа при ХГУ,1991. - 320с.

Європейські системи місцевого самоврядування. Програма сприяння парламентові України. Indiana University, Bloomington,1994.

Європейська Хартія про місцеве самоврядування// Місцеве та регіональне самоврядування. - 1994. - №1-2(6-7). - С.70-77.

Егоров С.А. Политическая юриспруденция в США. - М.: «Наука», 1989.

Економіка України у першому кварталі 1999 року. За даними Державного комітету статистики України// Урядовий кур’єр. - 1999. - 19 травня.

Експрес-інформація “Про стан злочинності на території України за 12 місяців 1996 року”. Міністерство внутрішніх справ України:Київ,1997.

Ильенков Э.В. Маркс и западный мир// Вопросы философии. – 1988. - №10. - С.106-109.

Інвестиційна привабливість України// Юридичний вісник України. -1998. - 28 травня-3 червня.

Иншаков С.М. Зарубежная криминология. - М.: ИНФРА-М-НОРМА,1997. - 383с. 

Исаксен А., Гамильтон К., Гулфасон Т. Экономика переходного периода. Пер. с англ. Кн.1.-М.: Сов-ВИП,1993.

Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития./ Отв. ред. д-ра юрид. наук Бачило И.Л. – М.: Юристъ,1998. - 432с.

История государственного управления в России: Учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец./ А.Н. Маркова (ред.). - М.: Закон и право, ЮНИТИ,1997.

Каменицер С.Е. Организация и планирование социалистического промышленного производства. – М.: Госполитиздат,1950.

Кампо В. Деякі питання реформування державної влади в Україні: територіальні аспекти// Українське право. – 1998. - №1.

Кампо В.М. Місцеве самоврядування в Україні. - К.: Ін Юре,1997. - 32с.

Кампо В. Становлення демократичної судової влади: суспільно-політичні аспекти. - з кн. Становлення владних структур в Україні (1991-1996)/ Редкол.: О.Гарань, В. Кулик, О. Майборода. - К.: Центр політичного аналізу газети “День”, 1997. - 178с.

Канов О. Державна власність в економічній системі суспільства: деякі теоретичні аспекти// Економіка України. - 1996. - №2. - С.33-42.

Карлов О.О. Формування інституту місцевого самоврядування: Монографія. - К.: Вища школа,1993. - 114с.

Клименко В.А. и др. Уголовная ответственность за должностные преступления. - К.: Блиц-Информ,1996. - 512с.

Кнорринг В.И. Искусство управления: Учебник. - М.: БЕК,1997. - 288с.

Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій: Для студентів юридичних вузів та факультетів. - К.: Вентурі,1996. - 208с.

Коваленко А.А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики/ Київський університету ім. Т. Шевченка. - К.: Довіра,1997. - 131с.

Ковальов Є.В., Рябченко О.П., Коваленко А.І. Економіко-правові проблеми інтеграції України у Європейський Союз// Вісник Університету внутрішніх справ.Вип.2 – Харків,1997. - С.175-179.

Козлихин И.Ю. Идея правового государства: История и современность. - СПб: СПб Университета,1993. - 152с.

Козлов Ю.М. Предмет советского административного права. -М.:МГУ,1969.

Козлов Ю.М. Управление народным хозяйством СССР.ч.1. - М.: МГУ,1969.

Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право. - М.: Московский университет,1986. - 245с.

Козюбра М.І. Методологія права: концептуальні підходи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми методології сучасного законодавства” 9-10 жовтня 1996 року. м. Київ. - К.,1996. - С.23-25.

Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы. - СПб, 1994.

Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн.-Харків: Основа, Ун-т внутр. справ,1998. - 246с.

Колпаков В. Адміністративне право України. - К.,1998.

Конституции стран – членов СНГ: в 2 т. /А.В. Багдасарян (отв. ред.). - Ереван: Мхитар Гош,1997. Т.1: Армения, Кыргызстан, Грузия, Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Беларусь. - 328с.

Конституции государств Центральной и Восточной Европы/Н.В. Варламова (отв.ред.); Московский общественный научный фонд. Центр консультационных исследований. - М.,1997. - 578с.

Конституции государств Европейского Союза/ Л.А. Окуньков и др. (ред.); Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - М.: ИНФРА – М - НОРМА,1997. - 816с.

Концепція адміністративної реформи в Україні. - Київ,1998.

Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки (В.Ф. Опришко, М.І. Єрофєєв, В.К. Лисиченко та ін.: Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К.,1997. - 122с.

Копиленко О. З історії місцевого самоврядування в суверенній українській правовій державі// Тези доповідей і повідомлень республіканської науково-практичної конференції. – Львів,1991.

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. - Спб,1904.

Корнаї Я. Шлях до вільної економіки. Відхід від соціалістичної системи: угорський приклад. - К.: “Наукова думка”,1991.

Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. - К.: Ін Юре,1997.

Кривенко Л. Еволюція конституційної моделі// Віче. - 1992. - №8.

Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник/ Под ред. проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. - Ниж. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России,1995.

Криминалистика. Учебник/ Под ред. В.А. Образцова. - М.: Юристъ,1995. - 592с.

Криминология: Уч. пособие: Программа курса, план и тезисы лекций, вопросы к экзаменам, практикум/ Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - М.: Зерцало,ТЭИС,1996. - 160с.

Криминологические исследования в мире/ НИИ проблем укрепления законности и правопорядка. - М.: "Манускрипт",1995. - 200с.

Криминология. Учебник/ Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. - М.: Юристъ,1997. - 512с.

Криминология. Учебник для юридических вузов/ Под общей ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. - М.: ИНФРА-М-НОРМА,1997. - 784с.

Крусян А. Местное управление и самоуправление: к постановке вопроса о содержании и понятии// Юридический вестник. – 1998. - №1.

Крылов А.А. Социально-экономические аспекты борьбы органов внутренних дел с нетрудовыми доходами. - М.,1990.

Курс уголовного права. - Л. ,1969.

Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ. - К.,1994.

Кучма Л.Д. Будівництво нової України – велика спільна справа// Урядовий кур’єр. – 1998. - 14 травня.

Кучма Л. Так далі тривати не може: Виступ Президента України на засіданні координаційного комітету боротьби з корупцією і організованою злочинністю. 16 лютого 1998// Урядовий кур'єр. - 1998. - 19 лютого.

Кучма Л.Д. Держава не буде донором корумпованих хапуг// Урядовий кур’єр. - 1999. - 16 грудня.

Лазарев Б.М. Формы советского государственного управления/ Формы государственного управления. - М.,1983. - 149с.

Лапшин Н.П. Вопросы методологии совершенствования сочетания отраслевого и территориального аспектов управления . Совершенствование сочетания отраслевого и территориального аспектов в управлении народным хозяйством./ Тез. докл. научн.-техн. конф., сентябрь 1975г. - М.- 1975. - 10с.

Ларин А.М. Презумпция невиновности. - М.,1982.

Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. - М. :ИНФРА-М, 1995.

Ленін В.І. Повний збір творів. т.45.

Либус И.А. Презумпция невиновности в советском уголовном процессе. - Ташкент,1981.

Лінецький С. Конституційні уроки парламентських виборів в Україні. Правовий аналіз// Юридичний вісник України. – 1998. - 23-29 липня.

Лихачев В.А. Уголовное право в освободившихся странах. - М.,1988.

Лукашевич В.Г., Негодченко О.В. Місце і роль правоохоронних органів у системі державної влади та самоврядування// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1997. - №1. - С.17-22.

Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. Предисловие акад. Российской акад. наук В.Н. Кудрявцева. - М.: НОРМА,1997. - 525с.

Максимов С.В. Предупреждение коррупции. - М.,1994.

Максимов С.В., Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): Комментарий. - М.,1997. - 32с.

Малиновский И.Б. Коррупция: проблемы уголовной ответственности государственных служащих: Уч. пособие. - М.,1997.

Мамутов В.К. Критерии совершенствования системы органов управления народным хозяйством// Советское государство и право. - 1986. - №1.

Мамутов В.К. Сближение систем правового регулирования хозяйственной деятельности// Государство и право. - 1996. - №8.

Мандибура В. Концептуальні підходи до створення правової основи подолання «тінізації» економіки України// Економіка, Фінанси, Право. - 1999. - №3.

Мариненко В. Комітет діє// Урядовий кур’єр. - 1999. - 16 червня.

Маркс К., Енгельс Ф. Твори. т.12.

Маркс К. Заработная плата, цена и прибыль. - Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. т.16.

Мартін Міног. Реформа державного сектора у Великій Британії. Стислий огляд. - Київ,Жовтень,1996.

Материалы XXVI съезда КПСС. - М.,1981.

Матышевский П. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. - К.: Юринком,1996.

Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система// Государство и право. – 1992. - №1.

Минаев А.В., Семенов Е.Н. Основные проблемы и решения в сфере информатизации органов внутренних дел России// Информатизация в органах внутренних дел. - М.,1995. - С.3-11.

Микасюк I.Р. та iн. Основи регулювання економiчного i соцiального розвитку регiонiв. - К.: IМДО. - 1995. - 232с.

Мировая экономика и международные отношения.-1992. - №11; 1992. -№10.

Мироненко Н.М. Правовые проблемы государственного управления НТП в промышленности. - К.,1992. - 288с.

Михайловский А. Реформа городского самоуправления в России. - М.,1908.

Мишин Г.К. Коррупция: понятие, сущность, меры ограничения. - М., 1991.

Місцеве самоврядування в Україні: історія, проблеми, пропозиції/ Ред. І.Бутко; Фонд сприяння і розвитку місцевого та регіонального самоврядування України. - К.,1994. – 160с.

Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду (світовий досвід і проблеми України). - Тернопіль: “Збруч”,1995. - 179с.

Методы управления социалистическим производством. Под ред. Г.Х. Попова. - М.: «Экономика»,1971.

Мокичев К.А. Прорыв ревизионистских извращений марксистско-ленинского учения о государстве и праве. - М.,1959.

Молдован В.В. Правоохоронні органи: Опорні конспекти: Навчальний посібник. - К.: Юмана,1998. – 160с.

Молдован В.В. Судоустрій України: Опорні конспекти: Навч. посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Юмана,1996. - 160с.

Мороз О. Доповідь Голови Верховної Ради XIII скликання про стан законодавчої бази в Україні “У складних умовах домінувала тенденція зростання кількісних та якісних показників роботи парламенту”// Голос України. – 1998. - 14 мая.

Морозова Л.А. Государство и собственность (проблемы межотраслевого института)// Государство и право. – 1996. - №12. - С.19-32.

Муніціпальна міліція: експеримент триває (м. Харків)// Міліція України. - 1997. - №5-6.

Нажимов В.П. Курс советского уголовного процесса.т.1. - М.,1989.

Научные основы правотворчества. - М,1981. - 257с.

Немировский А.О. Реформа городского самоуправления. - М.,1907.

Немчинов В.М. Смешанная экономика: проблемы управления развитием. - М.: Восточная литература,1994. - 230с.

Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник/ Українська Академія державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ,1998. - 159с. 

Оболонский А.В. Винсент Остром и его философия свободного общества. Предисловие к кн.: Остром В. «Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество». Пер. с англ. - М.,1993.

Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М.,1996.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М. , 1987.

Ольховський Б.І., Єрмолаєв В.М. Місцеве самоврядування в Україні: Навч. посіб. - Х.: “Рубікон”,1998. - 128с.

Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. - К.: Юрінком,1996. - 288с.

Онопенко В. Час приймати рішення// Юридичний вісник України. – 1998. - 21-27 травня.

Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право. - К.: Политиздат Украины,1983. - 167с.

Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрями// Право України. – 1998. - №1.- С.11-16.

Основы борьбы с организованной преступностью/ Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. - М. ,1997. - 396с.

Основи економічної теорії: Навч. посібник/ За заг. ред. доц. Петрової К.Я. - Харків: Ун-т внутр. справ,1999. - 182с.

Павлов К.В., Тищенко А.П., Черкас А.И. Вопросы оптимального соотношения форм хозяйствования в регионе. Территориальное управление и рынок. - Киев: НИЭИ Мин.эк.Украины. - 1991. - 178с.

Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - К.: Техніка,1999. - 336с.

Пажитнов К.А. Городское и земское самоуправление. - СПб,1913.

Парнюк В.О. “Шляхи вдосконалення податково-бюджетної політики”. Виступ на науково-практичній конференції “Шляхи реформування економіки України на сучасному етапі”, 9 грудня 1999 року, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ.

Пахарєв А. Політична еліта. Формальна? Справжня?// Віче. – 1997. - №11(68). - С.3-14.

Перестройка в правовой системе юридической науки и практики. Материалы конференции в Звенигороде 18-20 мая 1987 года// Советское государство и право. - 1987. - №10.

Пересунько С.І. Право державної власності в Україні (історія, сучасність, перспективи). - Кіровоград,1998. - 273с.

Петров А.С. Экономические основы управления производством. - М.: "Мысль",1966.

Петров Г.И. Основы советского социального управления. С.233.

Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. -М.,1995.

Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України. - К.: Ін Юре, 1997. - 40с.

Полохало В. Що об’єднує Україну? Держава і громадянське суспільство: перспективи взаємодії// Урядовий кур’єр. - 1999. -6 січня.

Пономарев П.Г. Понятие коррупции и уголовно-правовые средства ее сдерживания. Правовые и организационные проблемы борьбы с коррупцией. - М.,1993.

Попередній макроекономічний огляд господарського комплексу України. - Верховна Рада України. Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. 14 червня 1998 року. Київ. 2-ге видання. Підготовлене народним депутатом України акад. Юхновським І.Р.

Попов Г.Х. Проблемы теории управления. - М.:Экономика,1974.

Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. - Київ, 1995.

Послання Президента України до Верховної Ради України: “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 рр.”// Урядовий кур’єр.- 2000. - 28 січня.

Правовая культура и вопросы правового воспитания. - М.,1974.

Правоприменение в Советском государстве.-М.,1985.

Право вибору: політичні партії та виборчі блоки: Вибори до Верховної Ради України/ М. Томенко, О. Проценко (упоряд.) - К.: Заповіт,1998. - 122с.

Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации. - М.: "Кросна-Лекс"1997. - 848с.

Преступность и реформы в России/ Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Долговой. - М.: Криминологическая Ассоциация,1998. - 408с.

Проблема перевода правоохранительных органов в новое качество на базе системности и информатизации/ Н.А. Бурганов, С.Л. Гольдштейн, С.В. Гудков, Ю.Л. Ужегов// Информатизация в органах внутренних дел. - М.,1995. - С.18-29.

Проблемы общей теории социалистического государственного управления (Курашвили В.П., Оболонский А.Б., Пискотин М.И. и др.) – М.,1983.

Прозорова Н. Робесп’єр проти Монтеск’є, або знову про розподіл влад// Віче. – 1994. - №2(35). - С.3-14.

Правоохранительные органы в СССР: Учебник для студентов вузов/ Под редакцией К.Ф. Глущенко. - М.: Московский университет, 1991. - 288с.

Правовая культура и вопросы правового воспитания. - М.,1974.

Проблеми теорії і практики державного управління і місцевого самоврядування: Матеріали щорічної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та слухачів Академії, 31 травня 1996/ В.А.Дон (ред.); Українська Академія державного управління при Президентові України. - К.,1996. - 234с.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України. - Київ,1996.

Програма сприяння парламентові України. Травень, 1994. Університет Індіяна Фонд Україна-США. Спонсоровано агенцією міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки.

Пухтинський М. Територіальна організація влади в Україні// Українське право. 1996. - №1.

Регионы Украины: поиск стратегии оптимального развития// Под. ред. д.г.н., проф. Голикова А.П. – Харьков, 1994.- 303c.

Резолюция XIX Всесоюзной конференции КПСС// Коммунист. - 1988. - №10.

Реформа державного сектора у Великій Британії. Стислий огляд. - The British Council. - Київ, Жовтень, 1996.

Рибаков Л.О., Федоренко В.Г. Конституційні засади системи державного управління народногосподарським комплексом України// Державний інформаційний бюлетень “Про приватизацію”. -1997. - №1. - С.8-12.

Роза Ж.-Ж. Национализация, приватизация и распределение прав финансовой собственности. “Вестник Московского университета”, серия 6, “Экономика”.- №2. – 1994.

Рывок в рыночную экономику. Реформы в Украине: взгляд изнутри /Под ред. Л. Хоффмана, А. Зиденберга. - К.: УАНН “Феникс”,1997.

Рыночная экономика: выбор пути. - М.,1991.

Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності: Монографія/ Нац. ін-т стратегічних досліджень. (Стратегія політики і політичний аналіз. - Вип.1) - К.,1996. - 117с.

Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин: Монографія/ За загальною редакцією О.М. Бандурки.-Харків:Ун-т внутрішніх справ,1999. - 304с.

Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин. Курс лекцій. - Харків: Університет внутрішніх справ, 1998. - 68с.

Рябченко О. Фінансово-економічна експертиза як захід державного регулювання// Матеріали науково-практичної конференції. - Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України,1996. - С.200-202.

Рябченко Е.П. Криминологический аспект экономических преступлений// Материалы международной конференции “Новый уголовный кодекс Российской Федерации: проблемы борьбы с преступностью”. - Ростов-на-Дону,1997. - С.100-103.

Рябченко О.П. Посилення державного управління – шлях до детінізації економіки// Міліція України. - 1999. - №1-2. - С.16-17.

Рябченко О.П. Проблеми становлення місцевого самоврядування в Україні// Актуальні проблеми державного управління. Науковий збірник. - Х.: УАДУ (ХФ),1999. - №1(3). - С.69-75.

Рябченко О.П. Економічні методи державного управління в період реформування економіки// Вісник Університету внутрішніх справ. Вип.9.-Харків,1999. – С.327-334.

Рябченко О.П. Проблеми здійснення судового реформування в Україні/ Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Суд в Україні: боротьба з корупцією, організованою злочинністю і захист прав людини. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників/ Керівники авторського колективу А.І. Комарова, В.В. Медведчук, В.О. Євдокимов, В.Ф. Бойко, О.О. Крикун – Київ,1999. - Том 12. - С.619 – 623.

Рябченко О.П. Адміністративно-правові засади державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Вісник Академії митної служби України. – Дніпропетровськ: АМСУ - 1999. - №3. - С. 31-36.

Рябченко О.П. Тіньова політика і корупція. Разом чи окремо? / Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочинністю та контрабандою. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників/ Керівники авторського колективу А.І. Комарова, В.В. Медведчук, В.О. Євдокимов, В.Ф. Бойко, О.О. Крикун – Київ,1999. - Том 18. - С.97 – 101.

Рябченко О.П. Місцеве самоврядування в Україні – теорія і практика// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1999. - №4. – С.179 - 181.

Рябченко О.П. Державне регулювання і економічна злочинність// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. Спеціальний випуск у чотирьох частинах. Частина 2. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми вдосконалення законодавства та практика його застосування з урахуванням прогнозу злочинності”. 20-21 травня 1999 року .- Луганськ,2000. - С.34-38.

Рябченко О.П. Державна служба в Україні з позицій теорії управління// Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов’язків. Науковий збірник. - Х.: УАДУ (ХФ),2000. - С.71-75.

Рябченко О.П. Державне управління відносинами власності в Україні// Вісник Університету внутрішніх справ. Вип.10. - Харків, 2000. - С.192-196.

Рябченко О.П. Адміністративно-правовий аспект державного управління податковими надходженнями в Україні// Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Вип.1. - Львів,2000. - С.105-111.

Рябченко О.П. Державна регіональна економічна політика через призму засад державотворення в Україні// Актуальні проблеми державного управління: Науковий збірник. - Х.:УАДУ (ХФ), 2000. - №2(7). - С.87-93.

Рябченко О.П. Об’єкт адміністративної юстиції – корупція. До постановки проблеми// Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених. Науково-практичний збірник. Додаток до журналу “Міліція України”. - К.,2000. –№2. - С.56-60.

Рябченко О.П. Єдність та розподіл влад у системі органів державної влади в Україні// Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя,2000.-№1(10).-С.3-11.

Рябченко О.П. Адміністративно-правовий аспект бюджетної політики в Україні// Вісник Університету внутрішніх справ. Випуск 11. – Харків,2000. 

Рябченко О.П. Адміністративно-правові проблеми взаємодії між центром та регіонами в процесі державного управління економікою// Матеріали четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції «Концепція формування законодавства України», листопад 1999 року. Запорізький державний університет. Юридичний факультет – Запоріжжя,2000. - С.101 – 109.

Рябченко О.П. Державне управління реструктуризацією економіки України. Теоретичний аспект і практичні пропозиції// Пути реформирования экономики Украины на современном этапе. Приложение №4(9) к научному журналу «Персонал» №2(56). - 2000. - С.14-16.

Савельев Е. Диагноз: экономика больна, но еще жива// Діло. – 1998. - №15(611).

Савченко В. Комплексний підхід до вирішення проблем регіону// Економіка України. - 1995. - №4. - С.37-43.

Саєнко Ю.І. та ін. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми і прогнози/ Ю.І. Саєнко, А.Ф. Ткачук, Ю.О. Привалов; НАН України, Ін-т соціології. - К.,1997. - 148с.

Сало І. Методи формування і регулювання бюджету і позабюджетних фондів// Економіка України. – 1995. - №10. - С.24-33.

Свенсон Б. Экономическая преступность. - М.,1987.

Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. - К.: Ін Юре,1997. - 320с.

Селіванов В. Проблеми трансформації власності і права в Україні (методологічні і теоретичні аспекти дослідження)// Віче. – 1997. - 5(62). - С.25-37.

Семёнов Д.Д. Городское самоуправление. - Спб,1905.

Семчик В.І. Право власності за Конституцією України. - К.: Ін Юре,1997. - 36с.

Симовьян С.В. Экономический успех: пути его достижения. - Харьков: ИМП «Рубикон»,1996. - 383с.

Сиренко В.Ф. и др. Аппарат государственного управления: интересы и деятельность. - К.,1993. - 165с.

Сиренко В.Ф. Интересы – власть – управление/ АН УССР, Институт государства и права. - К.: Наукова думка,1991. - 154с.

Сиренко В.Ф. Проблема интереса в государственном управлении. - К.: Наукова думка,1980. - 179с.

Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. - Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел,2000.-704с.

Словник іншомовних слів/ За ред. О.С. Мельничука. - К.,1977.

“Смешанная экономика”: теория и практика 80-х годов. - М.,1990.

Советский Энциклопедический Словарь. – М.: “Советская Энциклопедия”,1983. - 1600с.

Советское административное право. - М.: Юридическая литература,1973.

Современный немецкий конституционализм/ РАН; Институт государства и права. - М.,1994. - 52с.

Становлення владних структур в Україні (1991-1996)/ Редкол.: О. Гарань, В. Кулик, О. Майборода. - К.: Центр політичного аналізу газети “День”, 1997. - 178с.

Стариков Ю.Н. Институт государственной службы: содержание и структура// Государство и право. - 1996. - №5. - С.14-24.

Стецовский Ю.И. Судебная власть: Учеб. пособие. - М.: Дело,1999. -400с.

Стичинський Б. Минулий рік був роком самоосмислення, самоусвідомлення. Про роботу Міністерства органів юстиції та судів України в 1997 році: підсумки, завдання та перспективи// Юридичний вісник України. - 1998. - №9(139). - 26 лютого – 4 березня.

Судебная практика в советской правовой системе. - М.: “Юридическая литература”,1975.

Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник/ Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел,1999. - 350с.

Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. - М.: Финансы и статистика,1996. -224с.

Сучасні проблеми державного управління: дослідження, технології, методики/ В. Князєв (ред.); Українська Академія державного управління при Президентові України. - К.: Видавництво УАДУ,1999. - 203с.

Тадевосян В.С. К вопросу об установлении материальной истины в советском процессе// Советское государство и право. – 1948. - №6.

Тези доповіді Голови Верховної Ради ХІІІ скликання О. Мороза про стан законодавчої бази в Україні. “У складних умовах домінувала тенденція зростання кількісних та якісних показників роботи парламенту”// Голос Украины. – 1998. - №89(1839).-14 мая.

Теневая экономика: опыт криминологического исследования:/А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко, В.М. Иванов, Б.Г. Розовский. - Луганск: РИО ЛИВД,1997. - 203с.

Теория права: новые идеи. Вып.2. - М.,1992.

Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичні дослідження) – К.: Наукова думка,1994. - 132с.

Тихомиров Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. - М.: Наука,1978.

Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. - М., 1972.

Тихомиров Ю.А. Публичное право: падение и взлеты// Государство и право. – 1996. - №1.

Тищенко М.М. Про вдосконалення правосуддя з адміністративних справ// Адм. право: сучасний стан і напрями реформування: Матер. Першої нац. наук.-практ. конф. – Яремча: Мін. юст. України, Акад. прав. наук України, Ін-т держ. і права,1998.

Тищенко Н.М. К вопросу об административной юстиции// Пробл. законності: Респ. міжвід. науч. зб., - Харьков: Нац.юрид.акад. Украины,1996. – Вып.31.

Троцкий Л. Преданная революция. – М.

Турчинов О. Тіньова економіка і тіньова політика// Політична думка. –1996. - №3-4. - С.75-85.

Україна. Інформаційно-статистичний довідник. Кабінет Міністрів України. - Київ,1997.

Ульянов О.І. Адміністративний нагляд як міра адміністративного примусу// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 1997. - №1. - С.60-62.

Филонов В.П. Причины преступности. - Дніпропетровськ: ”СІЧ”,1996.

Философский энциклопедический словарь, С.583.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономикс. - М.: Дело, 1993.

Фокс В. Введение в криминологию: Пер. с англ. - М.: Прогресс,1980. -312с.

Фридмэн Л. Введение в американское право. - М.: «Прогресс-Универс»,1993.

Халфина Р.О. Право как средство социального управления/ Отв. ред. М.И. Пискотин; АН СССР, Ин-т гос-ва и права. - М.: Наука,1988. - 254с.

Хід приватизації державного майна в Україні// Державний інформаційний бюлетень “Про приватизацію”. - 1996. - №12.

Хойер Уве-Енс. Право и управление экономикой при социализме: О возможностях и действительности права: Пер. с нем. - М.: Юрид. лит.,1988. - 174с.

Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). - Х.: “Право”,1996. - 164с.

Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права.т.1. - М.,1957.

Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика/ Институт государства и права. - М.: "ФОРУМ" – "ИНФРА – М",1998. - 160с.

Четвериков В.С. Криминология: Учеб. пособие. - М.:ИНФРА-М,1996. -126с.

Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство. Введение в теорию. - М.,1993.

Чикалін В. Боротьба зі злочинністю – важливий компонент національної безпеки// Урядовий кур’єр. - 1999. - 16 грудня.

Чиркин В.Е. Основы государственной власти: Учеб. пособие. - М.: Юристъ,1996. - 110с.

Чичерин Б.Н. Политические и социальные идеалы// Власть и право.Л.,1990,с.59 – из кн. К.В. Арановский. Государственное право зарубежных стран. - М.: "ФОРУМ" - "ИНФРА-М",1998. – 488с.

Чумаченко Н. Проблемы регионального самоуправления в Украине// Экономика Украины. -1993. - №6.

Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. - М.: ИНФРА-М,1995. - 128с.

Шаповал В. Парламентаризм в Україні: пошуки парадигми чи рух до нового?// Віче. - 1997. - №5(62).

Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К.,1995.

Шаров Ю.П. Стратегiчне планування в соцiально-технiчних системах i в мiсцевому самоврядуваннi: Навч. посiбник./ Українська академiя державного управлiння при Призидентовi України. Днiпропетровський фiлiал. - К., 1996. - 87c.

Шемшученко Ю.С., Мурашин Г.О. Конституційний Суд України. - К.: Ін Юре,1997. - 20с.

Шемшученко Ю. Теоретичні засади розвитку українського парламентаризму// Віче. - 1997. - №12(69). - С.23-29.

Шемшученко Ю. Корінь спільний – справедливість і право// Віче. - 1993. - №12(21). - С.9-17.

Шкредов В.П. Экономика и право: Опыт экономико-юридического исследования общественного производства.-2-е изд. перераб. и доп. - М.: Экономика,1990. - 270с.

Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. - М.: Прогресс-"Универс",1994. - 504с.

Шрейдер Г.И. Городская контрреформа 11 июня 1892 года// История России в ХІХ веке.т.5. - С.181-228.

Эксперты оценивают эффективность нового судопроизводства// Росс. Юстиция. – 1995. - №6.

Эрхард Л. Благосостояние для всех. Пер. с нем. - М.: Начала - Прес, 1991. - С.17-18.

Эффективность правовых норм. - М.,1980. - С.21-75.

Юзьков Л.П. Государственное управление в политической системе развитого социализма. - К.,1984.-156с.

Ющик О.І. Правова реформа: загальне поняття, проблеми здійснення в Україні/ Верховна Рада України, Ін-т законодавства.-К.,1997. - 201с.

Ющик О. Реформування законодавчого процесу: проблеми і перспективи// Віче. – 1994. - №2(35). - С.15-21.

Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юстиции// Государство и право. - 1996. - №8.

Якобсон Л.И. Некоммерческий сектор экономики: проблемы правового регулирования// Государство и право. - 1992. - №3. - С.40-48.

Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. - М.,1997. -93с.

Яськов Е.Ф. Становление и развитие науки управления: Лекция. - М.: Академия МВД России,1995. - 60с.

Allan, T.R.S. Law, Liberty, and Justice. The Legal Foundations of British Constitutionalism; reissued, 1994. - 316p.

Altman Jorn. Volkswirtschaftslehre 3Auflage. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart,1991. - s.108.

Aslund A., Boone P., Johnson S. How to stabilize: Lessons from post-communist countries// Biblio Est-East. - 1996. - №3. - Р.25-32

Baldwin, Robert. Rules and Government.1995(OSLS). - 346p.

Beatson, I & Matthews, M.H. Administrative Law. Cases and Materials. 2nd ed. 1989. - 924p.

Cane Peter. An Introduction to Administrative Law.1992. - 422p.

Donfried, Karen. European Parliament: CRS Report for Congress.-Washington,1996.

Economic reform in Eastern Europe.-Brookfield, Vermont: Edward Elger,1992. - 187p.

Evans D. Congressional oversight and the diversity of members goals// Political Science Quarterly. - 1994. - V.102.-4. - P.669-687.

Galligan, Denis. (Ed.) A Reader on Administrative Law.1996 (ORSLS). - 512p.p.

Legomsky, Stephen H. Specialized Justice Courts, Administrative Tribunals and a Cross-National Theory of Specialization.1990. - 140p. 

Liberalism and the economic order.-Cambridge,1993. - 319p.

Miller A. Politics, democracy and Supreme Court, Westport, 1985

Musgrave R., Musgrave P. Public Finance in Theory and Practice. 5th ed. McGrav-Hill International.1989. - p.7-8.

Newcomer, Kathryn E. Discussion about Parliamentary Oversight: Comments paper from PDP conf. - Kiev, Ukraine, 1996.

Pound R. Interpretation of Legal History, N.-Y.,1923

Profiles of the Cabinet members and heads of the executive agencies/ Chi Su (Publ.).-Taipei: Government information office,1996. - 49 l.bukl.

Rules Governing Lobbying in the National Parliaments of the Member States. European Parliament National Parliament Series, W-5 1995 Luxembourg.

Samuelson P. , Nordhaus W. Economics. 14th ed.1992.

Sturgis A. The Standard code of parliamentary procedure. - N.Y.: McGraw-Hill,1993. - 275p.

Tate N. Judicial institutions in cross-national perspective: toward integrating courts into the comparative study of politics. - Oxford,1981

Weeds, Chris. Parliament and Government. Education Sheet no.1.-London,1993. 

Подобные работы
Кунєв Юрій Дем'янович
Принципи побудови та вдосконалення організаційної структури органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичні аспекти державного управління
Мироненко Тетяна євгенівна
Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю
Червякова Оксана Володимирівна
Організаційно-правові аспекти управління вищим навчальним закладом МВС України
Каткова Антоніна Геннадіївна
Правові та організаційні аспекти управління слідчими підрозділами органів внутрішніх справ України
Задихайло Олена Анатоліївна
Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект)
Бандурка Олександ Олександрович
Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти
Бандурка Олександр Олександрович
Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти
Левченко Катерина Борисівна
Управління процесами формування гендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти)
Білоус Віктор Тарасович
Координація управління правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект)
Білоус Віктор Тарасович
Координація управління правоохорон-ними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект).

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net