Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Державне управління
Теорія та історія державного управління

Диссертационная работа:

2. Говоруха Віктор Володимирович. Державне управління цивільно-військовими відносинами в Україні: теоретичні засади та механізми: Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Українська академія держ. управління при Президентові України. Харківський філіал. - Х., 2001. - 233 арк. : табл. - Бібліогр.: арк. 192-200.

Подобные работы
Козаков Володимир Миколайович
Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні
Лашкіна Марія Григорівна
Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні
Пересоляк Владислав Юрійович
Формування механізму державного управління земельними ресурсами населених пунктів
Чечетов Михайло Васильович
Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в Україні
Алексєєв Валерій Марленович
Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади
Лагутов Юрій Ернестович
Політико-управлінські засади взаємодії України з українською діаспорою в державах Європейського Союзу
Письменний Ігор Володимирович
Концептуальні засади реформування митної служби України
Парамонова Марина Юріївна
Ресурсне забезпечення діяльності Верховної Ради України: стан і тенденції розвитку (теоретичні засади).
Кальниш Юрій Григорович
Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України
Грицяк Наталя Вітіславна
Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної гендерної політики в Україні

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net