Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Політичні науки
Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси і технології

Диссертационная работа:

Телешун Сергій Олександрович. Державний устрій України: проблеми теорії і практики: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Київський ін-т внутрішніх справ Національної академії внутрішніх справ України. - К., 2000. - 410арк. - Бібліогр.: арк. 350-393.

Подобные работы
Пойченко Анатолій Михайлович
Теорія політики і політична діяльність: проблеми взаємозв'язку, розробки і застосування іноваційних технологій в сучасній Україні
Грамчук Анастасія Володимирівна
Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: теорія і практика
Вонсович Сергій Геннадійович
Сутність та еволюція тоталітаризму як теорії і політичної практики
Дащаківська Оксана Юріївна
Політична еліта України: проблема легітимації
Андрущенко Тетяна Вікторівна
Європейська політика України: проблеми формування та реалізації (політологічний аналіз)
Малкіна Ганна Миколаївна
Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України
Храбан Ігор Анатолійович
Цивільний контроль над збройними силами в демократичній державі (досвід США і проблеми України)
Гаврада Ігор Остапович
Політика органів державної влади щодо ЗМІ в Україні: проблеми взаємодії
Катан Ольга Іванівна
Концептуальні і політико-практичні засади вирішення гендерної проблеми в Україні
Нечепоренко Григорій Васильович
Парламентаризм в Україні: сутність та проблеми становлення

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net