Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Політичні науки
Політичні проблеми міжнародних відносин і глобального розвитку

Диссертационная работа:

Пахіль Володимир Олександрович. Проблема санкцій в діяльності ООН: Дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. - К., 2000. - 198л. - Бібліогр.: л.186-196.

Подобные работы
Грушова Алла Тарасівна
Проблеми захисту прав людини в діяльності ООН
Балдинюк Олександр Васильович
Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів (1990- 2000 рр.)
Німченко Андрій Володимирович
Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН
Степко Олександр Михайлович
Інформаційна діяльність ООН
Романенко Сергій Олександрович
Проблема санкцій у зовнішній політиці США (1990-2000)
Шкуратенко Олена Володимирівна
Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН (40-і - початок 60-х років ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net