Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Психологічні науки
Педагогічна та вікова психологія

Диссертационная работа:

Онисюк Олена Антонівна. Психологічні особливості особистісного розвитку молодшого школяра: Дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2001. - 197арк. - Бібліогр.: арк.169-186.

Подобные работы
Яновська Тамара Анатоліївна
Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання
Кириленко Валентина Граціянівна
Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння
Ханецька Наталя Вікторівна
Психологічні передумови розвитку молодшого школяра як суб'єкта учіння
Вічалковська Наталія Калинівна
Активізація розвитку допитливості школярів підліткового віку
Фадєєв Владислав Іванович
Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів
Ерастова Лариса Євгеніївна
Психологічні чинники подолання дисгармонійного розвитку характеру молодшого школяра
Житарюк Василь Іванович
Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів.
Шаповал Іванна Миколаївна
Учбове моделювання в умовах сумісно- розподіленої діяльності як засіб розвитку музикальності молодших школярів
Савченко Катерина Віталіївна
Розвиток вольових якостей молодших школярів як умова їх навчальної успішності
Білозерська Світлана Іванівна
Психологічні умови розвитку моральної свідомості молодшого школяра

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net