Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Нервові хвороби

Диссертационная работа:

Боженко Наталія Леонідівна. Особливості клініко-біохімічних та нейро-фізіологічних змін у хворих церебро-васкулярними захворюваннями - ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: Дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / Львівський держ. медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2000. - 193 арк. - Бібліогр.: арк. 145-183.

Подобные работы
Завальна Олена Павлівна
Особливості цефалгічних синдромів у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
Красиленко Олена Петрівна
Вікові особливості структури судинних захворювань головного мозку та стану церебральної гемодинаміки в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
Лущик Уляна Богданівна
Особливості змін артеріального та венозного кровозабезпечення головного мозку в діагностиці та лікуванні цереброваскулярних захворювань у осіб різного віку
Сердюк Юлія Олександрівна
Полінейропатичний синдром у осіб - ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Насонова Тетяна Іванівна
Клініко- мікроциркуляторні і імунометаболічні зміни та лікування початкових порушень кровообігу мозку у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.
Марцинкевич Олександр Олександрович
Пізні неврологічні наслідки опромінення у ліквідаторів аварії на ЧАЕС
Клименко Олена Іванівна
Особливості розвитку дисциркуляторної енцефалопатії в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за даними томографічних методів нейровізуалізації
Демченко Аліна Вікторівна
Особливості церебральної гемодинаміки, структурно-функціональних змін головного мозку та когнітивних розладів у хворих інфарктом мозку в відновному періоді
Непорада Каріне Степанівна
Взаємозв'язок метаболічних змін у тканинах пародонту при стресі із типологічними особливостями нервової системи та їх корекція
Усатенко Олександр Григорович
Перебіг цереброваскулярних захворювань, ускладнення яких призвели до смерті учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net