Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Педіатрія

Диссертационная работа:

Мороз Олексій Дмитрович. Профілактика та індивідуалізоване лікування хронічних захворювань гастродуоденальної зони у дітей з урахуванням стресогенних зрушень та особливостей ентеринової гормональної системи: Дис... д-ра мед. наук: 14.01.10 / Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. - К., 1998. - 250л. - Бібліогр.: л. 198-250.

Подобные работы
Петренко Людмила Леонідівна
Клініко-параклінічні особливості хронічних захворювань гастродуоденальної зони та удосконалення їх лікування у дітей з патологією щитовидної залози
Кирилова Людмила Григорівна
Рання діагностика, профілактика, лікування та реабілітація пре- і перинатальних порушень центральної нервової системи у дітей
Годованець Юлія Дмитрівна
Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та лікування)
Танянська Світлана Михайлівна
Особливості серцево-судинної системи та вегетативного гомеостазу дітей з гострим гломерулонефритом
Чайковська Оксана Едмундівна
Особливості клінічного стану та показників системи інтерферону у новонароджених з хронічною внутрішньоутробною гіпоксією та гострою інтранатальною асфіксією.
Кондратьєв Вячеслав Олександрович
Формування змін серцево-судинної системи та її клініко-функціональні особливості у дітей із хронічними бронхолегеневими захворюваннями
Бринь Володимир Володимирович
Особливості постнатальної адаптації та стан протеїназино-інгібіторної системи у новонароджених з синдромом аспірації меконію
Бринь Володимир Володимирович
Особливості постнатальної адаптації та стан протеїназно-інгібіторної системи у новонароджених з синдромом аспірації меконію
Стринадко Марина Мирославівна
Особливості морфофункціонального стану серцево-судинної системи дітей дошкільного віку та скринінгові методи його оцінки

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net