Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Епідеміологія

Диссертационная работа:

Міроненко Алла Петрівна. Особливості епідемічного процесу грипу в Україні та удосконалення епідеміологічного нагляду : Дис... д-ра наук: 14.02.02 - 2009.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Грип є найбільш поширеною інфекційною хворобою в світі. Щороку мають місце епідемії грипу, інтенсивність яких в різні роки коливається. Епідемії з найбільшими підйомами захворюваності трапляються в країнах Північної півкулі. В Україні на грип та гострі респіраторні інфекції (ГРІ) щороку хворіє від 9 до 16 мільйонів осіб. Половина з них припадає саме на короткий період епідемії (4 - 8 тижнів). Значна поширеність грипу зумовлена невпинною мінливістю збудника та надзвичайною активністю механізму його передачі.

Майже у 40% захворілих на грип виникають ускладнення, що є особливо небезпечним для осіб груп медичного ризику. Це, в свою чергу, призводить до підвищення загальної смертності та смертності від пневмоній, спричинених грипом. Летальність від грипу та пневмоній серед цих пацієнтів значно вища, ніж серед інших груп населення. Число осіб, що померли від грипу та його ускладнень в різних країнах коливається. В США цей показник становить від 20 до 40 тисяч осіб. У Франції, зокрема, від грипу щороку помирає близько 2 тисяч осіб. За епідемічний сезон грипу 2007-2008 рр. в Україні офіційно зареєстровано всього 3 летальних випадки від грипу. Ці статистичні дані не враховують летальні випадки серед осіб похилого віку від хронічних захворювань, що загострилися після захворювання на грип. Екстраполяція кількості летальних випадків у розвинених країнах Заходу на Україну свідчить, що кількість смертей від грипу за час епідемії щороку може становити від двох до семи тисяч осіб.

За останні 40 років чисельність людей на планеті подвоїлася. Особливо щільним та великим за кількістю є населення країн Південно-східної Азії, що створює сприятливі умови для утворення (селекції) нових вірусів грипу, до яких відсутній імунітет. Крім того, останніми роками значно зросло число людей, які користуються літаками для подорожей та ділових поїздок, що забезпечує надзвичайно швидке поширення нових збудників грипу в світі.

Хоча вчені різних країн світу вже багато років займаються вивченням проблеми мінливості збудника грипу, причини появи нових штамів вірусу ще й досі залишаються остаточно нез’ясованими. Це також стосується питань пізнання закономірностей зміни збудників епідемій та різної інтенсивності перебігу їх в окремі роки.

Незважаючи на масштабні дослідження з грипу, що проводяться в багатьох країнах, проблема грипу не лише не втрачає своєї актуальності, а навпаки зростає. Наразі ВООЗ оголосила початок нової пандемії грипу. Світ перебуває у п’ятій фазі пандемії, що означає поширення нового вірусу на декілька континентів та передача його від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. В світі з’явився новий вірус A(H1N1), що утворився внаслідок потрійної рекомбінації вірусу грипу людини, свиней та птахів.

Однак, навіть від епідемій сезонного грипу підраховані в багатьох країнах світу збитки вражають. Так США оцінюють свої щорічні економічні збитки від епідемій грипу у $ 4,5 млрд., Франція – біля $ 3 млрд. У колишньому СРСР збитки від грипу та ГРІ складали 80 % збитків від усіх інфекційних хвороб. Один хворий на грип коштує державі 145 – 179 грн. Масова імунізація сучасними вакцинами може заощадити Україні за рік до 2 млрд. грн. Український центр грипу та гострих респіраторних інфекцій оцінює повні збитки України від кожної епідемії орієнтовно у 10 млрд. грн. Для порівняння – річний бюджет МОЗ України на 1998 р. дорівнював 365,9 млн. грн.

Епідеміологія грипу і питання його вакцинопрофілактики інтенсивно вивчаються протягом останніх десятиріч (Кільбурн Е.Д. (1978), Львов Д.К. (2004), Фролов А.Ф. (1995), Щербинська А.М. (1997), Скрипченко Г.С. (1983), Подчерняєва Р.Я. (1981), Шадрін О.С. (1985), Жилова Г.П. (1987) та інші). На сьогоднішній день вже відомо, що визначальною у сучасній епідеміології грипу є роль конкретного збудника епідемії – антигенного варіанта (штаму), а не серотипу чи роду вірусу, як вважалося раніше. Відповідно постала потреба у застосуванні виключно етіологічно актуальних вакцин. Вирішального значення в цих умовах набули питання епідеміологічного та етіологічного прогнозування.

З 1999 р. в Україні почалося застосування вакцин нового покоління – етіологічно актуальних, як засобу індивідуального захисту та захисту груп медичного і епідемічного ризику. Проте стратегічні і тактичні питання контролю епідемічного процесу (контролю спалахів і епідемій) фактично ще не розроблені ні в Україні, ні у світі.

Виконана робота покликана вдосконалити епідеміологічний нагляд за грипом в Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України» у рамках НДР:

№ держреєстрації 0195U011846 "Епідеміологічний та вірусологічний моніторинг за грипом в Україні та прогнозування майбутніх епідемій" (відповідальний виконавець) – 1995 - 1998 рр.;

№ держреєстрації 0199V000709 "Етіологічний та епідеміологічний нагляд і прогнозування грипу як передумова контролю епідемій в Україні" (науковий керівник, відповідальний виконавець) – 1999 - 2001 рр.;

№ держреєстрації 0102V000631 "Вивчення механізмів епідемічного процесу при грипі та цитомегаловірусній інфекції" (виконавець) – 2002 - 2004 рр.;

№ держреєстрації 0105U000019 "Вплив геомагнітного потоку на інфекційний та епідемічний процеси” (виконавець) – 2005 - 2007 рр.,

- № держреєстрації 0103U007699 "Удосконалення методів зберігання промислових штамів патогенних для людини мікроорганізмів" за угодою з Міністерством освіти та науки (виконавець) – 2003-2006 рр.

- № держреєстрації 0107V011485 "Розробити науково- обгрунтовану стратегію попередження пандемії грипу в Україні" (виконавець) – 2008 - 2010 рр.

Мета роботи: визначення закономірностей розвитку епідемічного процесу грипу в Україні, вдосконалення його етіологічного прогнозування і розробка принципів контролю грипу в умовах проведення імунопрофілактики.

Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати епідемічний процес грипу та ГРІ в Україні за 1986 -2007 рр., визначити кількісні та якісні прояви та тенденції його розвитку.

  1. Визначити етіологічну структуру грипу на рівні антигенних варіантів (штамів) в Україні за 1991-2007 рр.

  2. Вивчити та вдосконалити вірусологічний нагляд за грипом в Україні як основу епідеміологічного нагляду.

  3. Провести філогенетичний аналіз, антигенне та генетичне картування вірусів грипу, виділених в Україні з використанням методу математичного моделювання для встановлення еволюційних зв’язків між ними.

  4. Оцінити ефективність етіологічно актуальної імунопрофілактики грипу серед груп епідемічного та медичного ризику.

  5. На підставі перманентного стеження за етіологічною структурою популяції вірусів грипу вдосконалити його етіологічне прогнозування в Україні.

На підставі результатів досліджень розробити і запровадити концепцію контролю грипу в Україні.

Об’єкт дослідження: епідемічний процес грипу та ГРІ в Україні, сучасний стан епідеміологічного нагляду за грипом та ГРІ.

Предмет дослідження: динаміка захворюваності на грип та ГРІ в умовах імунопрофілактики, антигенні та генетичні характеристики вірусів грипу, рівні антигемаглютинінів до вірусів грипу в сироватках крові людей.

Методи дослідження: в роботі використані епідеміологічний, вірусологічний, молекулярно-генетичний, серологічний, статистичний, математичний та біоінформатичний методи дослідження, а також метод клінічного спостереження за щепленими.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні на підставі проведених багаторічних досліджень визначені закономірності розвитку епідемічного процесу грипу. Встановлені тенденції та темпи еволюції вірусів грипу методом постійного вірусологічного стеження, антигенного картування та математичного моделювання. Показано, що накопичення певної кількості генетичних мутацій, які виникають при пасажах вірусів на великих популяціях, призводить до змін у складі гемаглютиніну та нейрамінідази - основних поверхневих антигенів збудника. А це, в свою чергу, веде до появи нового епідемічного антигенного варіанту. Виявлено тенденцію до більш активної мінливості вірусів у межах одного підтипу та збільшення антигенної гетерогенності їх популяції останнім часом. Одержані наукові результати відкривають можливість більш точного прогнозування епідемій грипу в Україні, вдосконалення епідеміологічного нагляду, своєчасного впровадження вакцинації та інших запобіжних заходів.

Визначено основні закономірності епідемічного процесу грипу та ГРІ в Україні в сучасний період з розробкою теоретичних та практичних аспектів проблеми:

вперше на основі вивчення епідемічного процесу грипу за останні десятиріччя визначено характерні особливості його перебігу в Україні, зокрема, тенденцію до суттєвого зниження захворюваності, що реєструється серед усього населення, особливо у промислових областях, суттєве зниження захворюваності у всіх вікових групах, крім дітей віком від 0 до 2 років та домінування вірусів підтипу А(H3N2) як переважних етіологічних чинників епідемій грипу в країні;

вперше розроблена та діє система ефективного етіологічного прогнозування епідемій грипу на рівні штаму в Україні, яка забезпечує 75 % підтверджень щорічних прогнозів;

вперше на підставі проведеного нами філогенетичного аналізу встановлено еволюційні зв’язки між вірусами, виділеними у 1994 – 2004 рр. в Україні;

встановлена ефективність (від 33 до 70 % сероконверсій) та безпечність щеплень проти грипу дітей, хворих на бронхіальну астму (наказ МОЗ України № 48 від 03.02.2006 р. “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”);

- встановлено, що у 97 % дітей, щеплених проти грипу, через 2 тижні після вакцинації рівні антитіл були >1:40 (захисний рівень), на підставі чого дані рекомендації щодо граничних термінів проведення імунізації проти грипу – за 2 тижні до початку епідемії;

- визначена стратегія етіологічно актуальної імунопрофілактики та її ефективність серед осіб епідемічного та медичного ризику;

- розроблена та запроваджена концепція контролю грипу в умовах етіологічно актуальної імунопрофілактики в Україні з 2004 р., що забезпечило стримування спалахів грипу в колективах і відкрило перспективу контролю епідемій.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені нами підходи дозволили удосконалити вірусологічний нагляд та забезпечити ефективне етіологічне прогнозування збудника епідемії грипу в країні, що уможливило визначення штамового складу етіологічно актуальних на кожний епідемічний сезон для України вакцин.

Починаючи з 2006 р., включення України в світову систему вірусологічного нагляду шляхом направлення українських штамів вірусів грипу до світових центрів грипу (CDC, Атланта, США та Лондон, Великобританія) з наступним їх детальним вивченням і порівнянням зі штамами з інших країн, дало змогу враховувати одержану інформацію при відборі штамів вірусу грипу для формування рекомендацій щодо складу вакцин до наступного епідемічного сезону.

Розроблено та запатентовано новий спосіб виявлення штамоспецифічних протигрипозних антитіл (Пат. 20534, Україна, МПК 7, G01N33/569).

Запропоновано новий спосіб одержання безінгібіторної штамоспецифічної протигрипової сироватки та подано заявку на відповідний патент.

Запропонована модифікована методика виділення вірусів грипу на культурі клітин MDCK, що увійшла до наказу МОЗ України від 17.07.2006 р. за № 488 «Про заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом та запобігання виникненню його пандемії». Використання цієї методики в масштабах всієї країни сприяло підвищенню результативності вірусовиділення (84 ізоляти вірусу грипу - в сезоні 2006-2007 рр. та 222 ізоляти в сезоні 2007-2008 рр.) Це суттєво покращило можливості для етіологічного прогнозування грипу в Україні.

Матеріали дисертаційних досліджень увійшли до наказу МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48 “Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”; використані при розробці методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд і контроль за випадками сезонного та пташиного грипу у людей», які затверджено наказом МОЗ України від 20.11.2008 р. за № 661; методичних рекомендацій «Застосування швидких тестів у лабораторній діагностиці інфекційних хвороб», 2004р.; методичних рекомендацій «Виготовлення ліофілізованих препаратів для довгострокового зберігання вірусів грипу», 2007 р.

Показано епідеміологічну, імунологічну та економічну ефективність етіологічно актуальної імунопрофілактики в Україні (зниження захворюваності на грип серед вакцинованих контингентів, підвищення специфічного імунного захисту щеплених, зниження економічних втрат, зокрема, за рахунок зменшення тимчасової непрацездатності).

Особистий внесок здобувача. Автором вивчено епідеміологічні особливості грипу в Україні та проаналізовано і узагальнено глобальні етіологічні та епідеміологічні тенденції грипу за останні 20 років за матеріалами ВООЗ.

Лабораторні дослідження проведено самостійно: штамову ідентифікацію 104 польових ізолятів вірусу грипу, виділених власноруч та 501 ізоляту, надісланого з регіонів Україні у 1993 – 2008 рр. Самостійно одержано штамоспецифічні імунні сироватки за допомогою імунізації щурів концентрованими імуногенами вірусу грипу, які було використано для штамової ідентифікації польових ізолятів вірусу грипу, виділених в країні.

Безпосередньо автором обчислено показники епідеміологічної ефективності протигрипової вакцинації у різні епідемічні сезони та виконані серологічні дослідження, присвячені вивченню імунологічної ефективності вакцинопрофілактики грипу серед груп медичного та епідемічного ризику.

Особисто виконано розрахунки для проведення філогенетичного аналізу, антигенного та генетичного картування вірусів грипу, виділених в Україні з метою встановлення еволюційних зв'язків між ними.

Автором укладалися етіологічні прогнози епідемій грипу, починаючи з 1995 р., та подавалися до МОЗ України.

На основі результатів досліджень була розроблена концепція контролю грипу в Україні.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи оприлюднені та обговорені на: засіданнях Вченої ради ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України» - щорічно; Нараді - семінари з актуальних питань епідеміології, лабораторної діагностики та профілактики вірусних інфекцій УЦДСЕН (Київ, 1997); Конференції з міжнародною участю "Місце вакцинації в профілактиці епідемії грипу. Досвід використання протигрипозних вакцин в Україні" - жовтень 1999 р.; I науково-практичній конференції "Питання імунології в педіатрії (Київ, вересень 2000 р.); Симпозіумі "Options for the control of influenza IV" (Херсоніс, Крит, Греція, вересень 2000 р.); II Науково-практичній конференції "Питання імунології в педіатрії" (Київ, Пуща-Водиця, вересень 2001 р.); Міжнародному симпозіумі з біоетики (Київ, березень 2002 р.); Науково-практичній конференції "Питання імунології та алергології в педіатрії" (Київ, Пуща-Водиця, вересень 2002 р.); The first Europeon Influenza Conference (Malta, October 2002); Міжнародному Симпозіумі "Повышение готовности к пандемии гриппа на основе военно-гражданского сотрудничества" (С-Петербург, травень 2003 р.); III науково-практичній конференції "Питання імунології в педіатрії" (Київ, вересень 2003 р.); Науково-практичній конференції "Актуальні питання епідеміології та профілактики грипу" (Дніпропетровськ, вересень 2003 р.); IV міжнародній конференції "Біоресурси та віруси" (Київ, вересень 2004 р.); IV науково-практичній конференції "Питання імунології в педіатрії" (Львів, вересень 2004 р.); V Всеукраїнській науково-практичній конференції "Питання імунології в педіатрії" (м.Форос, жовтень 2005 р.); Міжнародному науково-практичному семінарі з нагляду та контролю за грипом (Київ, 16-20 січня 2006 р.); Щорічній нараді країн-учасниць Європейської Схеми Нагляду за Грипом (Мальта, травень 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Високопатогенний грип птиці: Актуальні аспекти епізоотології, епідеміології, діагностики та профілактики” (сел. Новий Світ, АР Крим, серпень 2006 р.); Міжнародній конференції "Подготовка к пандемии гриппа –международное видение" (С-Петербург, березень 2007 р.); ІV Конгресі педіатрів України, Київ, жовтень 2007 р.).

Публікації - матеріали дисертації опубліковано в 60 друкованих працях, із яких 37 статей у журналах та збірках, 23 з них - у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України (8 з них – без співавторів). Видано також 3 методичних рекомендації, 1 монографію, одержано 1 патент України та опубліковано 11 тез, з яких 4 – за кордоном.

Структура дисертації. Зміст роботи викладено на 267 сторінках. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, 7 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел з 243 найменувань (з них 84 українською або російською мовами та 159 –іншомовних авторів). Робота містить 65 таблиці, 36 рисунків, 3 додатки.

Подобные работы
Шагінян Валерія Робертівна
Роль перинатального шляху передачі в розповсюдженні гепатитів В і С в Україні та удосконалення системи епідеміологічного нагляду
Устінова Людмила Анатоліївна
Визначення ефективності профілактичних заходів проти дифтерії та удосконалення епідеміологічного нагляду за цією інфекцією в Збройних Силах України
Півник Володимир Миколайович
Епідеміологічний нагляд за крапельними інфекціями (кір та епідемічний паротит) в Збройних Силах України: стан і шляхи удосконалення.
Аронова Марія Миколаївна
Епідеміологія грипу і ГРІ в Україні та удосконалення моніторингу за епідеміями грипу
Колеснікова Ірина Павлівна
Оптимізація епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідемічного паротиту
Попова Олена Олександрівна
Вакцинопрофілактика краснухи та удосконалення епідеміологічного нагляду
Кракович Анжела Василівна
Епідеміологічна характеристика ротавірусної інфекції та шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду
Головчак Григорій Семенович
Епідеміологічна характеристика ієрсиніозів в умовах урбанізованих територій та удосконалення системи епідеміологічного нагляду.
Росада Михайло Олексійович
Удосконалення епідеміологічного нагляду за лептоспірозами шляхом застосування серологічних методів діагностики
Мохорт Геннадій Анатолійович
Прояви епідемічного процесу дифтерії в сучасних умовах і шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net