Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізико-математичні науки
Механіка деформівного твердого тіла

Диссертационная работа:

Керекеша Петро Володимирович. Комбінований метод перетворення Фур'є і спряження аналітичних функцій у задачах теорії пружності. : Дис... д-ра наук: 01.02.04 - 1999.

Подобные работы
Тарсіс Катерина Юріївна
Розв'язування плоских контактних задач теорії пружності методом R-функцій на базі варіаційного принципу Рейсснера
Пабирівський Віктор Володимирович
Побудова розв'язків просторових задач теорії пружності з використанням методу голоморфних функцій двох комплексних змінних
Гнатів Юрій Михайлович
Варіаційно- моментний метод у задачах теорії пружності для товстостінних оболонок змінної товщини
Гайдай Олександр Васильович
Метод Мелера-Фока у контактних задачах теорії пружності для півпростору з круговими лініями розділу граничних умов
Щербина Ірина Володимирівна
Застосування асимптотичного методу до розв’язання контактних задач плоскої теорії пружності для ортотропних середовищ
Михаськів Віктор Володимирович
Метод граничних інтегральних рівнянь у динамічних тривимірних задачах теорії пружності для тіл із тріщинами
Гарт Етері Лаврентіївна
Проекційно-ітераційні методи та їх застосування до розв'язування крайових задач теорії пружності
Величко Олена Вадимівна
Розв'язання періодичних граничних задач теорії пружності для багатошарових плит за допомогою рядів
Крохмаль Павло Анатолійович
Друга основна гранична задача теорії пружності для тора
Вільданова Світлана Індусівна
Динамічні задачі теорії пружності для неоднорідних основ.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net