Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Археологія

Диссертационная работа:

Симоненко Олександр Володимирович. Сармати Північного Причорномор'я. Хронологія, періодизація та етно-політична історія : Дис... д-ра наук: 07.00.04 - 1999.

Подобные работы
Махортих Сергій Володимирович
Культура та історія кіммерійців Північного Причорномор'я.
Сапожников Ігор Вікторович
Пізній палеоліт степів південного заходу України: хронологія, періодизація і господарство
Кропотов Віктор Валерійович
Фібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. - III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження).
Гончар Ольга Трохимівна
Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова.
Самойленко Олександр Григорович
Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
Чернікова Інна Володимирівна
Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.)
Кангієва Едіє Меметівна
Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888-1991 рр.)
Денисенко Олена Анатоліївна
Охорона і збереження пам'яток історії та культури в Українській державі (1918р.)
Кулешов Сергій Георгійович
Типологія наукових документів: історія та сучасний стан
Катаргіна Тетяна Іванівна
Розвиток системи збереження пам'яток історії та культури у Великобританії, США, Канаді (1960-80-ті рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net