Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Гусєв Віктор Іванович. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.). : Дис... д-ра наук: 07.00.01 - 1999.

Подобные работы
Дідух Людмила Валентинівна
Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша чверть XX ст.)
Шаповалов Георгій Іванович
Судноплавство у духовному житті населення України (з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.)
Гізер Сергій Миколайович
Ногайські племена на південному заході України (кінець ХV - ХVІІ ст.)
Муляр Анатолій Миколайович
Сільське населення Правобережної України кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст.: чисельність, станова стратифікація та економічне становище
Хрящевська Людмила Михайлівна
Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець ХУІІІ - початок ХХ ст.)
Горенко Леся Михайлівна
Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця ХVIII - початку ХХ ст. (на матеріалах Кам'янського маєтку Давидових)
Мармазова Ольга Іванівна
Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX- початок XX ст.)
Діанова Наталія Миколаївна
Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. - 1861 р.)
Смирнов Ігор Олександрович
Кочове населення на південному заході України (кінець IX - перша половина XVII ст.)
Смірнов Ігор Олександрович
Кочове населення на південному заході України (кінець ІХ - перша половина ХVII ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net